Možnosti uplatnenia marketingu na Slovensku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 2382×

Příbuzná témataMožnosti uplatnenia marketingu na Slovensku

Marketing - úvod do problematiky:
Základná štruktúra marketingu sa začala kryštalizovať okolo roku roku 1920 v USA. Prvé vývojové obdobie marketingu sa nazýva aj pasívny /statický/ druhé /terajšie obdobie/ aktívny /dynamický/ marketing. Nakoľko však ide o veľmi obsiahlu a na spracovanie náročnú tému, budem sa v ďalšej časti zameriavať hlavne na marketing u nás pred a po roku 1989.

Marketing u nás pred a po roku 1989:
Marketing sa u nás začal rozvíjať po roku 1989. Niežeby predtým neexistoval no iba politická situácia u nás nepripúšťala niektoré z aktivít, ktoré by mali platiť v riadne fungujúcej trhovej ekonomike. Ako napríklad neexistovalo zakladanie si firiem a tým aj živností , nakoľko to nedovoľovala legislatíva /neexistovali na to zákony/, neexistovala voľná tvorba cien, ceny boli tvorené štátom a boli pevne určené. Malo to svoje nevýhody v tej dobe, avšak v porovnaní so súčasnosťou, kde sú ceny kolísavé a menia sa podľa množstva vonkajších faktorov, to bolo podľa mňa veľmi rozumné riešenie. Ďalej neexistovala konkurencia, a ak aj nejaká bola, bola iba malá. Proces prechodu z príkazovej na trhovú ekonomiku bol tu na Slovenku, ale aj v okolitých štátoch veľmi zložitý. Bolo potrebné vytvoriť priaznivé podmienky na fungovanie trhu čiže bolo nutné vytvoriť množstvo nových zákonov, vyhlášok, inštitúcií a podobne. Bolo potrebné, vzhľadom na to že sme boli novovzniknutá republika vytvoriť si vhodné podmienky na obchodovanie s okolitými štátmi, bolo treba preniknúť s našimi výrobkami na zahraničné trhy. Týmto sa nám otváral obzor do úplne novej oblasti, ktorú sme ešte nepoznali no bolo ju potrebné “prebádať”. Postupne s týmto objavovaním sa vytváralo množstvo nariadení, ktoré nielenže brzdili a brzdia našu ekonomiku, ale aj zabraňujú vplyvu iných ekonomík ku nám. Napríklad colný zákon, alebo daňový zákon, ktorý nie je dobre vypracovaný, nakoľko dochádza v niektorých prípadoch k veľkým daňovým únikom, ktoré sa potom odzrkadľujú aj v iných sférach. Ďalej je momentálne zle vypracovaná aj finančná oblasť - hlavne oblasť úverov. Podnikatelia si nemôžu dovoliť požičiavať si peniaze na podnikateľskú činnosť, vzhľadom na vysokú úrokovú sadzbu. Tieto všetky faktory sa nakoniec odzrkadľujú ja na samotných podnikateľoch. Kladú si otázku. Oplatí sa u nás vôbec podnikať?

Podniky a organizácie založené hneď po roku 1989, pokiaľ ešte fungujú patria medzi najprosperujúcejšie.

Podľa môjho názoru je to z toho dôvodu, že v tej dobe ešte neexistovali žiadne sankcie, ktoré by nejako výrazne obmedzovali podnikateľskú činnosť. Situácia sa sťažila vydaním zákonov, v tomto prípade ide hlavne o živnostenský zákon z roku 1991, ktorý presne vymedzoval kritéria podnikania, čím sa všetko sťažilo, nakoľko pred rokom 1991 neboli vôbec vypracované tieto zákony a tým pádom sa samotní podnikatelia nemali podľa čoho riadiť.

Jednou z organizácií ktorá sa založila po roku 1989 je VUB a.s. Bola založená 1.1.1990 ako štátny finančný ústav. A v roku 1992 sa transformovala na a.s. Počas svojho sedemročného fungovania sa dostala do kľúčovej pozície v bankovej oblasti. Boli to hlavne jej kroky, ktorými sa prebojovala na slovenskom ale aj zahraničnom trhu. Medzi jej hlavné kroky patria: založenie dcérskych spoločností, ktorými VUB prispela k rozvoju finančného trhu na Slovensku a rozšírila sortiment produktov a služieb. Ďalej to bola široká distribučná sieť - v súčasnosti má VUB približne 39 pobočiek a 198 expozitúr na našom území, ďalej má pobočky v Londýne, v Moskve, v New Yorku a Šanghaji. Rozšírila sieť automatov na 301. Ďalším úspechom bolo uzatvorenie zmluvy o syndikovanom úvere v sume 60 mil. USD s Fuji Bank, London Branch v roku 1995, čo malo za následok možnosť získať lacnejšie zdroje na medzinárodných peňažných trhoch. V roku 1993 sa pripojila na medzinárodnú telekomunikačnú sieť SWIFT. Zaslúžila sa o množstvo sponzorských darov ako napríklad v zdravotníctve, športe, kultúre /pozri obrazová príloha/. Toto všetko viedlo k množstvu ocenení napr. získala cenu za najlepšiu banku na Slovensku v roku 1994, 1995, v tomto roku dosiahla tretie miesto. Dostala udelenie ceny časopisu Euromoney a časopisu Central European. Niet teda pochýb o prvenstve tejto banky, o čom svedčia aj nasledovné údaje:

Počet osobných účtov: 390 706 /30 821 - 1992/

Počet platobných kariet: 355 738 /8030 - 1992/

Aktíva: 163,3 mld. SK /140,0 mld. SK -1990/

Tieto údaje jasne ukazujú na ich vinikajúcu stratégiu či už v oblasti marketingu alebo v inej dôležitej oblasti. Stačí sa iba pozrieť na stúpajúcu tendenciu počtu zamestnancov, iba v roku 1992 stúpol počet zamestnancov o 3788 /viď obrazová príloha/ čo malo za následok vznik nových pobočiek a expozitúr. Taktiež z roka na rok stúpa počet bankomatov - tým sa rozširuje aj činnosť a poskytovanie bankových služieb. To všetko sa potom odzrkadľuje na zákazníkoch, o čom svedčia aj hore uvedené údaje, kde len v roku 1992 bolo založených 30 821 nových osobných účtov. Je teda zrejmé, že VUB a.s.

bude i naďalej veľmi dobrou a prosperujúcou bankou a svojím konaním a službami si získa množstvo nových zákazníkov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?