Móric August Beňovský Denník Mórica Augusta Beňovského

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Móric August Beňovský Denník Mórica Augusta Beňovského

Móric August Beňovský žil v 18.storočí. Pochádzal zo šľachtickej uhorskej rodiny, narodil sa v roku 1741 vo Vrbovom. Známy je ako cestovateľ a dobrodruh. Zúčastnil sa povstania v Poľsku. Upadol do ruského zajatia, dostal sa na Kamčatku, odkiaľ ušiel. Roku 1773 s francúzskou pomocou založil kolóniu na Madagaskare.
Napísal autobiografiu, ktorá knižne vyšla po anglicky v roku 1789 a o dva roky neskôr aj v nemeckom preklade. Výber z tohto dvojzväzkového diela v slovakizovanom preklade vyšiel v roku 1808 v bratislavskom kultúrnom centre.
Dielo je písané denníkovou formou, historicky verne zachytáva osudy Mórica A. Beňovského, štylisticky je spracované v duchu vtedajších spôsobov dobrodružnej literatúry. Čiastočne sa stráca historický dokument v prospech literárnej prózy. Z Beňovského sa stáva literát, ktorý na základe svojich zážitkov stvárňuje obľúbenú tematiku tých čias: vojenské dobrodružstvá, objavné cesty a zámorie. Vlastný Denník začína zápismi a rozprávaním o tom, ako sa dostal do ruského zajatia, do vyhnanstva na Sibír a napokon s viacerými trestancami na Kamčatku. Svojím vzdelaním a zjavom zaimponoval správe gubernie i spoločníkom - vyhnancom, ktorý si ho zvolili za vodcu. Za dramatických okolností sa dostali na more. Pristáli na viacerých ostrovoch až sa popri Japonsku a Formóze dostali do čínskeho prístavu Macaa. Tu vstúpil do francúzskych služieb. Mnoho nepríjemností ho zastihlo na Madagaskare, získal si však priateľov, napokon ho domorodci vyhlásili za kráľa.
Denník ani po mnohých rokoch nestratil zo svojej pútavosti. keď vychá-
dzame zo skutočnosti, že Móric August Beňovský pochádzal zo slovenského prostredia, môžeme jeho cestopis zaradiť aj do nášho kultúrneho dedičstva.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?