MO15 - 1. svetová vojna v svetovej literatúre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)MO15 - 1. svetová vojna v svetovej literatúre

Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry.
(Barbusse, Remarque, Hemingway, Rolland)
Analyzovať a porovnať východiskové zobrazovanie a základné ideové princípy obrazu prvej svetovej vojny.
(MO č. 15)

Henri Barbusse
(1873 - 1935)
Francúzsky básnik, publicista a prozaik. Študoval literatúru a filozofiu v Paríži, bol šéfredaktorom časpisu Je Sais Tout. 1914 - odchádza dobrovoľne na front, 1917 - spolu s Vailantom Couturierom založil A. R. A. C. (Association Républicaine des Ancies Combattans - Republikánske združenie frontových vojakov), 1919 zakladá s Rollandom hnutie a časopis Clarté, združujúci inteligenciu celej Európy. Spolu s R. Rollandom organizoval medzinárodné protivojnové kongresy.(V mene spolubojovníkov sa autor rozhodne organizovať medzinárodnú solidaritu proti vojne.
Najznámejšie dielo: Oheň
Hlavná postava: desiatnik Breton
V románe zachytáva obyčajný život vojakov. Na začiatku - mierové scény, vojaci prichádzajú na front spoznávajú sa navzájom; nevedia do čoho idú. V románe sú zachytené drsné bojové scény - autor chce odstrániť vojnu, odsudzuje tých, ktorí ju vyvolávajú. Ďalšie diela: zbierka symbolistických básní Plačky, román Peklo, prozaické diela: My ostatný, Rozličné správy, Čo bolo, bude, Listy Henriho Barbusseho žene; eseje: Svetlo v priepasti, Nôž medzi zubami; reportáže: Kati, Hľa, čím sa stalo Gruzínsko, Rusko...

Erich Maria Remarque
(1898 - 1970)
- vl. menom Erich Paul Kramer
- ako osemnásťročný spolu so spolužiakmi z gymnázia odchádza na vojnu
- bol učiteľom, žurnalistom, ale nakoniec zostal pri písaní
- po úspechu svojho prvého románu (Na západe nič nového) sa presídlil do Švajčiarska (1933) ;VNemecku zatiaľ jeho knihy verejne pálili a odňali mu nemecké štátne občianstvo
- 1933 do New Yorku kde získal o niekoľko rokov americké štátne občianstvo; Po II. svetovej vojne žil striedavo v USA a vo Švajčiarsku kde nakoniec zomrel.
Najznámejšie diela: Na západe nič nového (Na západnom fronte kľud)
Hlavná postava: Paul Bäumer
Názov je odvodený od novinovej správy,v ktorej sa píše, že na západnom fronte sa nič nedeje, že je tam kľud, zatiaľ čo tam umierajú množstvá vojakov. Hlavným rozprávačom a zároveň hlavnou postavou je mladý Paul Baumer, ktorý sa aj so svojimi spolužiakmi (gymnazistami) dostáva na front. Sú to však ešte len deti vsadené priamo do krvavých zákopov. Vládne tu iná hierarchia hodnôt, počase sa im stáva škola smiešnou. Teraz je dôležité na koho sa môžu spolahnúť, kto vie zaobstarať proviant.

Autor tu nepateticky, naturalisticky opisuje osudy skupiny nemeckých vojakov na západnom fronte. Dielo sa končí tragicky - smrťou hlavnej postavy.
Traja kamaráti
Hlavné postavy: Robert Lokhamp, Otto Köster, Gotfried Lenz ?????????
Dej románu nie je priamo situovaný do obdobia prvej svetovej vojny, ale následne za ňu do typickej nemeckej spoločnosti kde sa pohybujú len obyčajný ľudia.
Cesta späť
Koniec prvej svetovej vojny a armáda sa vracia spať do Nemecka. Vojaci - bývalý študenti sa nevedia prispôsobiť novým, zmeneným podmienkam (jeden z nich spácha samovraždu). Vo vojne boli všetci jeden celok - jedna uniforma. V mieri sa odkrývajú ich nedostatky, ale vládne tu ten kto má vyššie postavenie. Kto je bohatší zámerne sa vystatuje, dáva pocítiť ostatným svoje prednosti hoci na vojne v zákopoch bol zbabelcom a držal sa radšej v ústraní. V mieri sú už iné kritériá hodnotenia človeka.

Nevojnové diela:
Víťazný oblúk
Obdobie pred obsadením Paríža nemcami. Dej sa odohráva vo Francúzsku kde istý Nemecký emigrant - lekár, ktorý síce nemá pracovné povolenie, ale pracuje načierno v Parížskej nemocnici za symbolický plat. Stretol nešťastnú mladú ženu a veľmi sa zblížia. Pomocou nej sa dokázal odpútať od problémov a začal žiť. Nakoniec nemci obsadzujú Francúzsko a on sa sám odovzdá nemcom. Žena zomiera.
Tiene v raji
Dielo je obrazom Nemeckých emigrantov, ktorí za nacizmu hľadali útočište v iných krajinách. Teraz je touto krajinou Amerika. Konkrétne New York kde hŕstka bezdomovcov zápasí nielen o miesto v živote, ale podaktorí aj o holý život kde ľudia utekajú najma pred nacistickým prenasledovaním, ale aj za vidinou raja. O minulosti hlavného hrdinu (Rosa) sa nedozvedáme veľa. Jeho meno nie je pravé a minulosť sa objavuje len v jeho snoch.
Ďalšie diela: Iskra života, Čas žitia a čas umierania, Čierny obelisk, Noc v Lisabone, Nebo nepozná obľúbencov.

Ernest Hemingway
(1889 - 1961)
Synom lekára, nadšeného, športovca a poľovníka, ktorý v synovi vzbudil záujem k prírode, lovu a športu. Po absolvovaní strednej školy sa stal novinárom. Ako reportér pre Kansas City Star pripojil sa 1918 k ambulantnej jednotke American Field Service vo Francúzsku, neskôr až do konca I. svetovaj vojny slúžil v Taliansku. Bol zranený, čo malo dostatočnú publicitu, lebo bol prvý Američanom zraneným na talianskom fronte. Od 1920 pracoval pre Toronta Star Weekly, 1921 sa oženil s Hadley Richardsovou, vzápatí ho Toronto Star vysiela ako zahraničného spravodajcu do Paríža. Ako novinár veľa cestoval po Európe a Blízkom východe, odkiaľ písal reportáže z bojov. Vo voľnom čase písal poviedky.

Stal sa členom skupiny amerických expatriotov grupujúcich sa okolo Gertrudy Steinovej v Paríži. 1945 návrat do USA, potom žil na Kube (Habana). Bol príslušníkom tzv Stratenej generácie (Tí, šo sa vrátili z vojny a nedokázali sa už vrátiť do života. V jeho dielach sa stretávajú romantické aj realistické prvky. Podielal sa na formovaní novodobého svetového románu. Jeho dielo sa opiera o autobiografické zážitky a skúsenosti. Hlavné postavy sú vo veľkej mire akoby odliatkom jeho povahových vlastností a jeho filozofického chápania života. Jeho prvé práce čerpajú zo života americkej spoločnosti. Jeho hrdinovia sú mužné typy, ktorí aj v nepriaznivých podmienkach nestrácajú ľudské hodnoty. Sú rozhodní, obetaví, sebavedomí, odhodlaní obetovať sa pre dobro veci.
Najznámejšie dielo: Zbohom zbraniam
Hlavné postavy: Frederick Henry
Catherina Barkleyová
Vyšiel sa približne v rovnakom období ako Na západnom fronte kľud. Je to autorova vlastná skúsenosť zo života sanitnej jednotky na tal. fronte v poslednom roku I. svetovej vojny. Mladý Američan Frederick Henry prichádza do Európy s ideálom spravodlivého boja. Dospieva k presvedčeniu o neľudskosti vojny. Zoznámi sa s mladou ošetrovateľkou Catherina Barkleyovou a keď mu hrozí zatknutie a smrť spoločne utekajú do Švajčiarska. Tu dochádza k tragickému zvratu rozvíjajúcej sa lásky keď Catherina pri pôrode zomiera.
Ďalšie, nevojnové diela: Zelené pahorky africké - z prostredia africkej prírody
Smrť poobede - zo športového prostredia
Vyvrcholenie Hemingwayovej tvorby - v tzv Španielskom období: román
Komu zvonia do hrobu - človek je súčasťou ľudstva a keď niekto zomrie akoby zomrel kúsok z každého z nás. Román napísal poporážke Španielskej vojny a vyjadril v ňom protest proti vojne, ktorá ničí individuálne i kolektívne šťastie. Pozornosť autora sa sústreďuje na Amerického dobrovoľníka Roberta Jordana, ktorý distal za úlohu vyhodiť most do povetria, keď sa začne ofenzíva a prkaziť tým prísun fašistických zásob na miesta ofenzívy. Jordan sa dostane do malého partizánskeho oddielu, ktorý mu má pomáhať. Ůloha je spojená s veľkým rizikom - vznikajú mnohé rozpory. Nakoniec sa to Jordanovy podarí, ale je pri tom zranený a sám odsúdený na smrť kryje ústup svijich spoločníkov. Nenávidí vraždu, ale uvedomuje si,že je to súčasť vojny. V románe sú použité španielske frazeologické prvky, reflexívne úvahy.
novela Starec a more Starec Santiago - rybár, ktorý stráca šťastie pri love. Nakoniec chytí velkú rybu, ale tú mu začínajú obhrýzať žraloky. Stráca harpúnu a nakoniec ju bráni len rukami.

Nakoniec sa doplaví len s kostrou. Hemingway chcel dokázať, že človek sa nemá vzdávať za žiadnych okolností.

Romain Rolland
(1866 - 1944)

- vyštudoval históriu, venoval sa aj hudbe, prednášal hudobnú vedu na Sorbonne a aj sám komponoval
- celá jeho tvorba je preniknutá hudobnými motívmi, v niektorých prípadoch zachovával kompozíciu symfonických skladieb
- bojoval proti fašizmu a stretol sa s množstvom známych osobností; Ako odporca fašizmu odmietol Goetheo cenu za umenie a literatúru, ktorú mu udelila Hitlerova vláda.
- navštívil aj Prahu an pozvanie prezidenta Masaryka
Najznámejšie dielo: novela: Peter a Lucia
Hlavné postavy:Peter
Lucia
Peter bol odvážny a nenávidel vojnu za čo bol často opovrhovaný svojím vlastným bratom Filipom, ktorý sa aktívne zúčastňoval vojny a Peter iba študoval. Peter bral život taký ako prichádzal a vojnu bral ako koniec svojho života. Keď mu oznámili, že na vojnu musí ísť - prestal sa učiť. Lucia mala len matku - vdovu bez prostriedkov. Mala rada umenie - maľlovala, ale brala to ako východisko z núdze - išli z toho peniaze. Po zoznámení začali obidvaja opať naplno žiť, radi sa rozprávali o budúcom živote, ale obidvaja si uvadomovali, že nabude taký aký si oni vysnívali. Lucia mala problémy doma - matka si našla priateľa, ktorý spával u nich doma. Celou novelou ich sprevádza smrť (pri ich zoznámení na stanici zomiera človek, ktorý spadol zo schodov, myšlienky na vojnu, bleskom zasiahnutý fiaker ...). Na záver diela sa dvojica odoberá na Veľký piatok do kostola na omšu kde zjaví vidina - malé ryšavé dievčatko - symbol smrti. Cez omšu podnikne nepriateš nálet počas, ktorého spadne bomba aj na kostol a hrdinovia v ňom zomierajú. Autor v diele vychádza zo skutočnej udalosti - reakcia na bombardovanie kostpla v Saint Germain počas veľkopiatočných bohoslužieb 20.9.1918 kde zomrelo 165 prevažne detí a žien.
Ďalšie, nevojnové diela: životopisné diela : O Beethovenovi
O Michelangelovi
O Tolstom
1904 -1912 - pracoval na románe Ján Krištof za ktorý distal nobelovu cenu za literatúru - predlohou mu bol Beethoven. Román má veľa autobiografických prvkov - je ťažké ho pochopiť bez detailného poznania autora. Príbeh geniálneho hudobníka z Nemecka žijúceho v Paríži. Má zložitú kompozíciu (vplyv symfonického diela). Jednotiacim motívom románu je rieka Rýn. Symbolika jej mohotného toku a rozvetvenosť kompozičných postupov priviedli kritiku k názvu: Román - rieka.
román: Dobrý človek ešte žije Veselé rozprávanie o dobrom človeko Colasovi Breugnonovi.

Podobne ako Rolland aj Colas nenávidí neznášanlivosť, pokladá za zdravé, že vštci ľudia myslia rovnako. Myslí si, že užitočnejší ako veľký tohto sveta lebo si dobre robí svije remeslo.
román: Očarená duša Román - rieka (niekoľko dejových pásiem, ktoré sa na konci zlievajú). Do popredia kladie autor ženské otázky, emancipáciu a problémy rodiny a manželstva s hľadiska ženy. Napísal aj niekoľko desiatok divadelných hier.
Vybrané diela: drámy: Sv. Ľudovít, Víťazstvo rozumu, Danton, Vlci, Príde čas...;biografie: Beethovenov život, Hudobníci minulosti, Beethovenova veľklá doba tvorivosti, Michelangelo...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?