Mníchovská dohoda

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3365×

Příbuzná témataMníchovská dohoda

- (29. septembra 1938), dohoda, ktorú podpísali Vel'ká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko; umožnila od-stúpiť Nemecku pohraničné oblasti Čiech a Moravy (Sudety), kde žili prevažne Nemci, a stala sa tak symbolom západnej politiky appeasementu voči nacistickému Nemecku. Mníchovskou dohodou stratilo Českosloven-sko 28 000 km/2, kde žilo 2 milióny 800 000 Nemcov a 800 000 Čechov, ako aj dôležité priemyselné podniky. Rovnako poklesla jeho obranyschopnosť. 30. septembra pod tlakom veľmocí československá vláda diktát prijala. 5. októbra abdikoval prezident Edvard Beneš. Britský premiér Neville Chamberlain po jej podpísaní vyhlásil, že zabezpečil "mier pre našu dobu". 1. októbra v tom istom roku ne-mecké vojská obsadili Sudety. Mníchovská dohoda tiež obsahovala podmienku, že Čes-koslovensko musí odstúpiť ďalšie územia Poľ-sku a Maďarsku. Na základe Viedenskej ar-bitráže odstúpilo Československo Maďarsku južné oblasti Slovenska - 10 400 km/2 s 860 000 obyvateľmi (504 000 Maďarov, 272 000 Slovákov). V marci 1939 potom Nemci okupáciou celých Čiech potvrdili, že mníchovská dohoda bola iba taktickým ma-névrom. Počas 2. svetovej vojny Francúzsko, Vel'ká Británia, Taliansko a roku 1973 aj Spol-ková republika Nemecko mníchovskú doho-du vyhlásili za neplatnú od jej začiatku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?