Minerály

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 106574×

Příbuzná témataMinerály

Minerál, čiže nerast je rovnorodá látka, ktorú možno vyjadriť chemickým vzorcom a ktorá vznikla prirodzenými pochodmi v zemskej kôre, nezávisle od činnosti človeka. Väčšina minerálov je anorganického pôvodu, no vyskytujú sa i organické minerály (jantár). V prírode sa vyskytuje asi 3000 rozličných minerálov, ale len 100 – 150 z nich má veľký praktický význam. Tvoria ložiská nerastných surovín. Niektoré sa vyskytujú v podobe rýdzich prvkov (Cu, Au, C, S), niektoré vytvárajú jednoduché chemické zlúčeniny – sulfidy, oxidy (kremeň, hematit, galenit). Veľký počet minerálov má komplikované chemické zloženie. Okrem rýdzej ortute sa všetky minerály vyskytujú v tuhom skupenstve. Majú svoj tvar, štruktúru, fyzikálne a chemické vlastnosti, čiže sa vyznačujú určitými znakmi. Ich štúdiom sa zaoberá mineralógia. Hornina je zmes nerastov. Môže však byť tvorená aj jedným jediným minerálom (vápenec).
Štúdiom hornín sa zaoberá petrológia. 99 % všetkých hornín je zložených z viacerých minerálov (žula). Tieto minerály označujeme ako horninotvorné.(kremeň,živec).
Žula je hornina, ktorá sa skladá z minerálov kremeňa, živca (plagioklas a ortoklas) a sľudy (biotit).Základne znaky minerálov sú:

· Tvar

· Farba – najtypickejšia vlastnosť

· Priezračnosť

· Lesk

· Vryp

· Štiepateľnosť

· Tvrdosť

· Hustota

· Pružnosť


1. Tvar je odrazom ich kryštalickej štruktúry. Minerály sa vyskytujú v týchto tvaroch:

a) kryštály alebo úlomky – tuhé telesá, ktorých najmenšie stavebné častice sú pravidelne a zákonite usporiadané. Podľa prvkov súmernosti ich môžeme zaradiť do 7 kryštalických sústav ( kocková, jednoklonná, trojklonná, kosoštvorcová, šesťuholníková , štvorcová, trojuholníková )

b) kryštalické zhluky – agregáty

c) beztvaré3. Priezračnosť – ako prepúšťajú svetlo

a) priezračné – vidíme cez ne písmo (topás)

b) polopriezračné (smaragd)

c) nepriezračné (pyrit)4. Lesk – závisí od množstva odrazeného svetla od povrchu nerastu.

a) Sklený (kremeň)

b) Diamantový (diamant)

c) Polokovový (rumelka)

d) Kovový (pyrit)

e) Mastný (síra)

f) Voskový (opál)

g) Perleťový (sadrovec)

7. Tvrdosť – odpor, ktorý kladie nerast vnikaním iného telesa bez toho, aby sa zlomil.

Na vyjadrenie sa používa Mohsova stupnica tvrdosti:

Stupeň
Minerál
Poznámka

1
mastenec
môžeme rýpať nechtom

2
halit

3
kalcit
môžeme rýpať nožom

4
fluorit

5
apatit

6
ortoklas
rýpe do skla

7
kremeň

8
topás

9
korund

10
diamant.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?