Milan Rastislav Štefánik životopis

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Milan Rastislav Štefánik životopis

-Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 (streda) v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny. Po štúdiách na evanjelickom lýceu v Bratislave (1890), študoval v Šoproni (1893) a gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v roku 1898.
-bol promovaný na doktora filozofie
-V prazskom časopise Čas vychádzala Štefánikova rubrika, ktorá mala vzbudzovať záujem českej verejnosti o Slovensko.
-V novembri 1904 odišiel Milan Rastislav Štefánik do svojej druhej vlasti do Francúzska. Tu v Paríži pod vedením profesora Julesa Janssena, zakladateľa, priekopníka astrofyziky a riaditeľa observatória v Meudene, sa mu otvorili široké možnosti vedeckého bádania. Už v prvých rokoch publikoval 12 vedeckých prác.
-Spolu sa zúčastnili výpravy na Mont Blanc, aby pozorovali Slnko a Mars.
-V máji 1907 udelila Francúzska astronomická spoločnosť Štefánikovi Janssenovu cenu za početné práce uskutočnené na montblanskom observatóriu-Štefánik sa stal plateným spoluriaditeľom observatória na Mont Blancu,ale po čase bola toto observatórium zrušené,tak ďalšim cieľom Štefánika bolo vybudovať vlastné observatórium.
-1912-získal francúzske občianstvo.
-Milan Rastislav Štefánik-pocas 1.sv.vojny:
-Spolu s T.G.Masarykom a Eduardom Benešom vytvorili Národnú radu československú(predsedom-T.G.Masaryk,podpredsedom M.R.Štefánik a tajomníkom E.Beneš)
-vytvoril československú armádu (na začiatku len okolo 3000 dobrovoľníkov ku koncu okolo 100 000)
-Štefánik si vyslúžil hodnosť generála.
-Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde sa jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo priamo na zem. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?