Metodika zostavovania štruktúrnych elektrónových vzorcov

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1785×

Příbuzná témataMetodika zostavovania štruktúrnych elektrónových vzorcov

Zde si můžete najít strukturní elektronové vzorce

uhlíku , křemíku , dusíku , fosforu , arsenu , síry , selenu , telluru , chlóru , jódu , vanadu a wolframu

Základní pravidla

1. Je nutné vědět, kolik má daný prvek valenčních elektronů (pro sestavování vzorců se neuvažují případné valenční elektrony z d-orbitalů v případě, že je příslušná podslupka d plně zaplněna, to znamená u vyšších prvků p, neboli selsky řečeno: počet valenčních elektronů se rovná číslu skupiny ve které je prvek v periodické tabulce - platí pro A i B skupiny)

2. Z každé vazby se započítává oběma atomům po jednom elektronu, z volného elektronového páru se atomu započítávají oba elektrony, případný nepárový elektron přináší svému atomu jeden elektron

3. Atom, který obsahuje (ve vazbách, elektronových párech a nepárových elektronech) stejný počet elektronů, jako je jeho počet valenčních elektronů, je neutrálně nabitý, za každý elektron navíc mu přísluší odpovídající záporný náboj, ze každý chybějící odpovídající kladný náboj

4.

Pro nejčastěji se vyskytující prvky platí - kyslík - je vždy dvouvazný (vytváří buďto jednu dvojnou nebo dvě jednoduché vazby) a vodík jednovazný (takže se váže jednou jednoduchou vazbou)

Zde si můžete najít, jak se sestavují vzorce

kyselin , aniontů hydrogensolí , hydrogensolí , aniontů solí , solí ,bezkyslíkatých kyselin a oxidů

nahoru


--------------------------------------------------------------------------------

I.


Sestavování vzorců kyslíkatých kyselin

1) s jedním centrálním atomem (monomery)

a) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků

b) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

c) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené zdánlivě neplatí, ale ve skutečnosti platí

zadání a řešení

nahoru2) S jedním centrálním atomem (polymery)

a) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků

b) Podle toho, jaký má mít centrální atom počet vazeb (často - ne vždy - se číselně rovná počtu valenčních elektronů) se doplní napůl jednoduchou vazbou kyslíky (druhá vazba kyslíku jde "ven" z molekuly) a napůl jednoduché vazby jdou z centrálního atomu ven z molekuly (zpravidla 1 + 1 nebo 2 + 2)

c) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (často již žádné takové kyslíky nejsou )

d) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru3) S více centrálními atomy (monomery)

a) Centrální atomy se propojí přes kyslíky

b) Na centrální atomy se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků (rovnoměrně rozděleno)

c) Doplní se (rovnoměrně) zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

d) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si výjimky, kde výše uvedené je porušeno

zadání a řešení

nahoru

4) Peroxokyseliny

a) Sestaví se vzorec úplně stejně, jako u odpovídajících kyselin

b) U kyselin s jedním centrálním atomem se v jedné skupině OH zamění kyslík za peroxoskupinu O-O, u kyselin dvěma centrálními atomy se totéž provede u kyslíku spojujícím centrální atomy

zde je možnost vyzkoušet si v případě jednoho centrálního atomu

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si v případě dvou centrální atomů

zadání a řešení

nahoru
--------------------------------------------------------------------------------

II.


Sestavování vzorců aniontů hydrogensolí kyslíkatých kyselin

1) s jedním centrálním atomem (monomery)

a) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

b) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků

c) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

d) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku a) uvedených kyslíků)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené zdánlivě neplatí, ale ve skutečnosti platí

zadání a řešení

nahoru2) S jedním centrálním atomem (polymery)

a) Na centrální atomy se napojí (rovnoměrně) jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

b) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků

c) Podle toho, jaký má mít centrální atom počet vazeb (často - ne vždy - se číselně rovná počtu valenčních elektronů) se doplní napůl jednoduchou vazbou kyslíky (druhá vazba kyslíku jde "ven" z molekuly) a napůl jednoduché vazby jdou z centrálního atomu ven z molekuly (zpravidla 1 + 1 nebo 2 + 2)

d) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (často již žádné takové kyslíky nejsou )

e) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku a) uvedených kyslíků)

nahoru3) S více centrálními atomy (monomery)

a) Centrální atomy se propojí přes kyslíky

b) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

c) Na centrální atomy se napojí jednoduchou vazbou tolik skupin OH, kolik je přítomno vodíků (rovnoměrně rozděleno)

d) Doplní se (rovnoměrně) zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

e) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku b) uvedených kyslíků)

nahoru

4) Hydrogenperoxoanionty kyslíkatých kyselin

a) Sestaví se vzorec úplně stejně, jako u odpovídajících aniontů kyselin

b) U peroxoaniontů s jedním centrálním atomem se v jedné skupině OH (nebo u jednoho O - ) zamění kyslík za peroxoskupinu O-O, u kyselin dvěma centrálními atomy se totéž provede u kyslíku spojujícím centrální atomy

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru


--------------------------------------------------------------------------------

III.


Sestavování vzorců sloučenin hydrogensolí kyslíkatých kyselin

a) Sestaví se aniont a kationt

b) Oba ionty se sestaví tolikrát, aby celkový náboj byl nulový - takto je hotova sloučenina s iontovými vazbami

c) U sloučenin s kovalentními vazbami se anionty propojí s kationty tak, že na každý náboj připadá jedna vazba (náboje se pochopitelně smažou) - takto je hotova sloučenina s kovalentními vazbami

1) s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené zdánlivě neplatí, ale ve skutečnosti platí

zadání a řešení

nahoru

2) S jedním centrálním atomem (polymery)

3) S více centrálními atomy (monomery)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

4) Hydrogenperoxosloučeniny kyslíkatých kyselin

zde je možnost vyzkoušet si s jedním centrálním atomem

zadání a řešení

nahoru

zde je možnost vyzkoušet si s dvěma centrálními atomy

zadání a řešení

nahoru


--------------------------------------------------------------------------------

IV.


Sestavování vzorců aniontů solí kyslíkatých kyselin

1) s jedním centrálním atomem (monomery)

a) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

b) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

c) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku a) uvedených kyslíků)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

nahoru2) S jedním centrálním atomem (polymery)

a) Na centrální atomy se napojí (rovnoměrně) jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

b) Podle toho, jaký má mít centrální atom počet vazeb (často - ne vždy - se číselně rovná počtu valenčních elektronů) se doplní napůl jednoduchou vazbou kyslíky (druhá vazba kyslíku jde "ven" z molekuly) a napůl jednoduché vazby, jdou z centrálního atomu ven z molekuly (zpravidla 1 + 1 nebo 2 + 2)

c) Doplní se zbývající kyslíky dvojnými vazbami (často již žádné takové kyslíky nejsou )

d) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku a) uvedených kyslíků)

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru3) S více centrálními atomy (monomery)

a) Centrální atomy se propojí přes kyslíky

b) Na centrální atom se napojí jednoduchou vazbou tolik kyslíků s třemi volnými elektronovými páry, kolik je záporný náboj aniontu (a doplní se náboj -1 u těchto kyslíků, neboť má celkem 7 elektronů)

d) Doplní se (rovnoměrně) zbývající kyslíky dvojnými vazbami (případně se napojí jiné anionty, tam být dvojná vazba nemusí)

e) Doplní se elektronové páry tak, aby všechny atomy byly elektroneutrální (samozřejmě s výjimkou v odseku b) uvedených kyslíků)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si výjimky, kde výše uvedené je porušeno

zadání a řešení

nahoru

4) Peroxoanionty kyslíkatých kyselin

a) Sestaví se vzorec úplně stejně, jako u odpovídajících aniontů kyselin

b) U peroxoaniontů s jedním centrálním atomem se u jednoho O - zamění kyslík za peroxoskupinu O-O, u kyselin dvěma centrálními atomy se totéž provede u kyslíku spojujícím centrální atomy

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru


--------------------------------------------------------------------------------

V.


Sestavování vzorců sloučenin solí kyslíkatých kyselin

a) Sestaví se aniont a kationt

b) Oba ionty se sestaví tolikrát, aby celkový náboj byl nulový - takto je hotova sloučenina s iontovými vazbami

c) U sloučenin s kovalentními vazbami se anionty propojí s kationty tak, že na každý náboj připadá jedna vazba (náboje se pochopitelně smažou) - takto je hotova sloučenina s kovalentními vazbami

1) s jedním centrálním atomem (monomery)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené zdánlivě neplatí, ale ve skutečnosti platí

zadání a řešení

nahoru

2) S jedním centrálním atomem (polymery)

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru

3) S více centrálními atomy (monomery)

zde je možnost vyzkoušet si tam, kde výše uvedené dokonale platí,

zadání a řešení

zde možnost vyzkoušet si výjimky, kde výše uvedené je porušeno

zadání a řešení

nahoru

4) Peroxosloučeniny kyslíkatých kyselin

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení

nahoru
--------------------------------------------------------------------------------

VI.


Sestavování vzorců sloučenin bezkyslíkatých

Platí zde základní pravidla

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení


--------------------------------------------------------------------------------

VII.


Sestavování vzorců oxidů

Platí zde základní pravidla

zde je možnost vyzkoušet si

zadání a řešení


--------------------------------------------------------------------------------.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?