Meranie RC článkov

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. září 2006
  • Zobrazeno: 7893×

Příbuzná témataMeranie RC článkov

Úlohy:

1. Odmerajte útlmovú charakteristiku oboch RC článku. 2. Vzpočítajte Z pre jednotlivé frekvencie.

3. Zosrojte graf, vyznačte hraničnú frekvenciu.
Vypracoval: Mário Lukáč
Merali: Dátum:

Teoretický rozbor:
RC článok je frekvenčne závislý prvok, ktorý používame aj ako filter. V tomto obvode sa okrem rezistora nachádza aj frekvenčne závislá súčiastka - kondenzátor V praxi sa väčšinou používa sériové zapojenie rezistora a kondenzátora. Od zapojenia prvkov rezistor a kondenzátor závisia vlastnosti obvodu. Ak berieme výstupné napätie z kondenzátora je to integračný článok. Ak berieme výstupné napätie z rezistora je to derivačný článok. Ak chceme vypočítať medznú frekvenciu použijeme vzťah: fm = 1 / 2p RC

Derivačný článok:

Ak U1 bude mať konštantnú hodnotu ale budeme meniť jeho frekvenciu, bude sa hodnota U2 meniť v závislosti od frekvencie U1.
Derivačný článok prenáša zo vstupu na výstup napätie o vysokých frekvenciách, jednosmerné napätie a napätie s nízkou frekvenciou tlmí (neprenáša, filtruje). Činosť derivačného článku znázorňuje prenosová charakteristika, čo je závislosť prenosu napätia Au od frekvencie.
fm = je medzná frekvencia. Ak má U1 menšiu frekvenciu ako je fm potom je výstupné napätie tlmené, ak má U1 väčšiu frekvenciu ako je fm potom sa napätie prenáša na výstup.
Integračný článok:

Integračný článok prenáša nízke frekvencie najmä jednosmerné napätie, vysoké frekvencie tlmí.

Z grafu vidíme, že obidve charakteristiky sú symetricky otočené a k obrázku platí aj daný úvod.


Pomôcky:
- nf generátor
- rezistor 5,1kW
- kondenzátor 52,6nF
- merač úrovne
- prepojovacie šnúry

Schéma zapojenia:

Postup merania:
1.Najprv sme si doniesli pomôcky na meranie a zapojili podľa
schémy a alebo b.

2. Postupne sme si nastavovali pokles a výslednú f sme si zapísali do tabuľky.

3. Po nameraní hodnôt sme z nich zostrojili graf.

Tabuľky nameranych hodnot:

Dolnofrekvenčná priepusť

f(Hz,kHz) 50kHz 1kHz 650Hz 490Hz 380Hz 170Hz
U2 (dB) 0 -1 -2 -3 -5 -10
Z 60,5W 3kW 4,6kW 6,1kW 7,9kW 17,8kWHornofrekvenčná priepusť

f(Hz,kHz) 10Hz 330Hz 420Hz 560Hz 820Hz 18kHz
U2 (dB) 0 -1 -2 -3 -5 -10
Z 302kW 9,1kW 7,2kW 5,4kW 3,6kW 168W


Vzorový výpočet:

Z = Ö R2 + XC2 XC=1/2pfc
Z =Ö 5,12 +302729.42 XC=1/6,28.10.52,6.10-9
Z= 302729,4W XC=302729,4Vyhodnotenie:
Meraním sme si potvrdili teoretický rozbor:

a) že pri dolno frekvenčnej priepusti sa frekvencie nižšie ako je fm prenášajú lepšie ako frekvencie o vyžších hodnotách. Vidieť to aj z grafu aj z tabuľky pre príslušný obvod.

pri horno frekvenčnej priepusti sa frekvencie vyššie ako je fm prenášajú lepšie a nižšie frekvencie tlmí
Potvrdili sme si aj teóriu, že RC člen sa môže používať aj ako fiter. Podľa možností použitia si ich môžeme prispôsobiť k danému obvodu ako horno frekvenčnú alebo dolno frekvenčnú priepusť.
Horno a dolno frekvenčnú priepusť môžeme používať aj v generátoroch striedavej frekvencie, oscilátoroch, osciloskopoch a dalších frekvenčne závislých obvodov ( kde potrebujeme danú frekvenciu odfiltrovať). č.meručilište pôšt a telekomunikácií Trieda Odbor Stredné odborné
č.4 Banská Bystrica 3.A Me/črt
Meranie a vlastností RC článkov. Úlohy:

1. Odmerajte útlmovú charakteristiku oboch RC článku. 2. Vzpočítajte Z pre jednotlivé frekvencie.

3. Zosrojte graf, vyznačte hraničnú frekvenciu.
Vypracoval: Mário Lukáč
Merali: Dátum:

Teoretický rozbor:
RC článok je frekvenčne závislý prvok, ktorý používame aj ako filter. V tomto obvode sa okrem rezistora nachádza aj frekvenčne závislá súčiastka - kondenzátor V praxi sa väčšinou používa sériové zapojenie rezistora a kondenzátora. Od zapojenia prvkov rezistor a kondenzátor závisia vlastnosti obvodu. Ak berieme výstupné napätie z kondenzátora je to integračný článok. Ak berieme výstupné napätie z rezistora je to derivačný článok. Ak chceme vypočítať medznú frekvenciu použijeme vzťah: fm = 1 / 2p RC

Derivačný článok:

Ak U1 bude mať konštantnú hodnotu ale budeme meniť jeho frekvenciu, bude sa hodnota U2 meniť v závislosti od frekvencie U1.
Derivačný článok prenáša zo vstupu na výstup napätie o vysokých frekvenciách, jednosmerné napätie a napätie s nízkou frekvenciou tlmí (neprenáša, filtruje). Činosť derivačného článku znázorňuje prenosová charakteristika, čo je závislosť prenosu napätia Au od frekvencie.
fm = je medzná frekvencia.

Ak má U1 menšiu frekvenciu ako je fm potom je výstupné napätie tlmené, ak má U1 väčšiu frekvenciu ako je fm potom sa napätie prenáša na výstup.
Integračný článok:

Integračný článok prenáša nízke frekvencie najmä jednosmerné napätie, vysoké frekvencie tlmí.

Z grafu vidíme, že obidve charakteristiky sú symetricky otočené a k obrázku platí aj daný úvod.


Pomôcky:
- nf generátor
- rezistor 5,1kW
- kondenzátor 52,6nF
- merač úrovne
- prepojovacie šnúry

Schéma zapojenia:

Postup merania:
1.Najprv sme si doniesli pomôcky na meranie a zapojili podľa
schémy a alebo b.

2. Postupne sme si nastavovali pokles a výslednú f sme si zapísali do tabuľky.

3. Po nameraní hodnôt sme z nich zostrojili graf. Tabuľky nameranych hodnot:

Dolnofrekvenčná priepusť

f(Hz,kHz) 50kHz 1kHz 650Hz 490Hz 380Hz 170Hz
U2 (dB) 0 -1 -2 -3 -5 -10
Z 60,5W 3kW 4,6kW 6,1kW 7,9kW 17,8kWHornofrekvenčná priepusť

f(Hz,kHz) 10Hz 330Hz 420Hz 560Hz 820Hz 18kHz
U2 (dB) 0 -1 -2 -3 -5 -10
Z 302kW 9,1kW 7,2kW 5,4kW 3,6kW 168W


Vzorový výpočet:

Z = Ö R2 + XC2 XC=1/2pfc
Z =Ö 5,12 +302729.42 XC=1/6,28.10.52,6.10-9
Z= 302729,4W XC=302729,4Vyhodnotenie:
Meraním sme si potvrdili teoretický rozbor:

a) že pri dolno frekvenčnej priepusti sa frekvencie nižšie ako je fm prenášajú lepšie ako frekvencie o vyžších hodnotách. Vidieť to aj z grafu aj z tabuľky pre príslušný obvod.

pri horno frekvenčnej priepusti sa frekvencie vyššie ako je fm prenášajú lepšie a nižšie frekvencie tlmí
Potvrdili sme si aj teóriu, že RC člen sa môže používať aj ako fiter. Podľa možností použitia si ich môžeme prispôsobiť k danému obvodu ako horno frekvenčnú alebo dolno frekvenčnú priepusť.
Horno a dolno frekvenčnú priepusť môžeme používať aj v generátoroch striedavej frekvencie, oscilátoroch, osciloskopoch a dalších frekvenčne závislých obvodov ( kde potrebujeme danú frekvenciu odfiltrovať). .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?