Medzinárodná situácia v predvečer 30-ročnej vojny

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Medzinárodná situácia v predvečer 30-ročnej vojny

16. st.
- reformácia, kt. nábožensky rozdelila Európu (katolíci x protestanti)
- Španielsko, Taliansko, Habsburská monarchia, J nizozemské provincie, Francúzsko, Škótsko - katolícke
- do zvyšných št. zasiahla reformácia, v 16. st. sa ju nepodarilo zastaviť

1545 - 1563 - Tridentský koncil
- zvolal ho pápež Pavol III. na žiadosť Karola V.
- 19. ekumenický koncil
- vyhlásil nezmieriteľný boj proti reformácii, proti protestantom sa musí bojovať
- každý kňaz musel odvtedy skladať sľub vernosti (aby nemohol prebehnúť na druhú stranu)
- rokovalo sa aj o zrušení celibátu, no naopak, jeho platnosť sa potvrdila

r. 1600 - pápež ho vyhlásil za „svätý rok"
- postavenie katolíckej cirkvi sa v 16. st. otriaslo, stratila dovtedajšie postavenie
- pápež chcel obnoviť autoritu cirkvi
- výzva pápeža, aby vš. katolíci konali hromadné púte do Ríma - nezlomnosť vo viere
- toto ešte viac vyostrilo situáciu
- táto výzva nadobudla polit. rozmer, takže sa nakoniec prejavila ako demonštrácia sily katolíckych št.

1607 - Protestantská Únia
- zoskupenie št., kde zvíťazila reformácia
- na čele: Fridrich IV. Falcký (knieža malého kniežatstva na území Svätej ríše rímskej, zať angl. kráľa Jakuba I., protestanti počítali s tým, že do boja proti katolicizmu sa pridá aj Angl. - hosp., finančne na dobrej úrovni)
- napriek tomu, že vo Franc. prevládalo katolícke obyv., pridalo sa na str. Únie z dôvodu mocenských bojov proti Habsburgovcom -> Richelieu uprednostnil polit. záujmy pred náboženskými

1609 - Katolícka liga
- vyznávači katolíckej viery, ostali verní Rímu a pápežovi
- na čele: Maximilián Bavorský (Habsburg, nemecké knieža)

Angl. + Dánsko
- anglikánska cirkev, kalvinisti
- ovládali svet. moria, kam sa neúspešne snažilo preniknúť aj Švédsko

Angl. + Franc.
- snaha rozdeliť si záujmy vo svet. obchode
- najv. námorná flotila

Švédsko
- kalvinisti
- robili si nároky na Baltské more

Poľsko
- prevažne katolícke
- prístup k moru
- snaha presadiť sa v obl. Severného a Baltského mora

Rusko
- pravoslávne
- lžidimitriády - zasahovali do vnút. ruských pomerov

Poľsko + Habsburská monarchia
- spájal ich strach pred Turkami

Francúzsko
- katolícky št., napriek tomu stáli na čele protestantských št.
- cítili sa ohrození Habsburgovcami (Španielskom) - príčina, prečo sa posavili na čelo protestantských št.
- kardinál Richelieu: „Záujmy polit.

sú viac ako záujmy náboženské"

Španielsko x Nizozemsko
- nizozemská revolúcia

- 3 dôležité dynastie ovládali v 17. st. Európu: Bourbonovci, Habsburgovci, Stuartovci (30-ročnej vojny sa nezúčastnili)

Francúzsko
Ľudovít XIII. (1610 - 1643)
- jeho matka pochádzala z rodu Mediciovcov (Mária Medici - 2. manželka Henricha Navarského)
- nastúpil na trón ako 9 ročný
- vládla jeho matka ako regentka spolu s kardinálom Richelieu, kt. menovala ako kancelára

kardinál Richelieu
- katolík, kňaz, „šedá eminencia"
- moc sústredená v jeho rukách
- zastával post 1. ministra
- rozumný a energický politik
- kráľ Ľudovít XIII. ho vo všetkom poslúchal
- zriaďoval koloniálne spoločnosti, upevnil francúzske postavenie v Kanade
- pre posilnenie kráľovskej moci sa rozhodol zlomiť polit. organizáciu strany hugenotov (dobyl hl. baštu hugenotov pevnosť La Rochelle), zničiť samovoľnosť pánov a upevniť medzinár. postavenie Francúzska v Európe
- vytv. klasický absolutizmus, opieral sa o 3 zložky moci: cirkev, armáda, vojsko
- zásada klasickej absolutistickej monarchie: „Ex deo rex, ex rege lex" („Kráľ pochádza od Boha, zákon pochádza od kráľa") - kráľ je viac ako zákon, stojí nad ním, rozhoduje o daniach, armáde, vypovedaní vojny
- absolutistické monarchie sú pevnejšie ako stavovské
- počkal, ako sa 30-ročná vojna vykryštalizuje a vstúpil do nej až v poslednej etape
- zomiera v r. 1642

Ľudovít XIV. (1643 - 1715)
- „Štát som ja" - nedá sa dokázať, že je to jeho výrok, ale pripisujú mu ho
- „kráľ Slnko"
- hosp. rozvoj a finančné i vojenské reformy (stále vojsko) z neho spravili najmocnejšieho panovníka v Európe
- na kráľ. dvore sa schádzali umelci
- panovnícky dvor preniesol do Versailles
- Paríž sa tak stal hlavným svetovým mestom
- za jeho vlády sa vytv. dokonalý franc. abolutizmus
- do r. 1661 vládla ako regentka jeho matka Anna Rakúska, kt. ako schopného muža, kt. by mal vládnuť za jej syna našla Mazzarina
- viedol 70 vojen, vš. neúspešne
- r. 1685 zrušil Nantský edikt
- 1700 - 1714 - vojna o španielske dedičstvo - po vymretí španielskej vetvy Habsburgovcov, skončila sa mierom, Francúzsko dostalo právo dosadiť na španielsky trón rod Bourbon (Filip IV.), no podmienkou bolo, že Francúzsko a Španielsko sa nikdy nemôžu spojiť pod jednu korunu
- zanechal št. v dezolátnom stave sv. 5 ročnému vnukovi Ľudovítovi XV.

kardinál Mazzarin
- bol pápežským nunciom (veľvyslancom)
- nebol kňaz, no Anna Rakúska mu bez akéhokoľvek svätenia vymohla titul kardinála (chcela tým dokázať, že je rovnako dôležitý ako Richelieu)
- exist.

oprávnené domnienky, že ich vzťah bol milenecký, údajne uzavreli aj tajný sobáš
- upevnili spolu franc. abolutizmus:
1. vytvoril sa dokonalý byrokratický aparát, úradníctvo addané kráľovi, závislé od kráľ. príjmov
2. armáda perfektne vyzbrojená (bajonetmi), najv. a najsilnejšia armáda Európy
3. cirkev oddaná kráľovi, slúžila kráľ. moci
- jeho politika vyvolala nevôľu ->

povstanie frondy
- pokus šľachty o obmedzenie kráľ. absolutizmu
- Mazzarin ho bez ľútosti tvrdo potlačil

- jeho úloha sa končí r. 1661 - vládu preberá Ľudovít

minister financií Colbert
- stáva sa ministrom financií
- zakladal manufaktúry, podporoval remeslá i umelecký priemysel, staval prieplavy, zrušil vnút. clá a budoval spoločnú hranicu proti cudzine
- vytv. merkantilizmus ->

merkantilizmus
- ekonom. teória vytv. v 17. st., „obchodná politika" (merkátor = kupec
- merkantilizmus = ochranárstvo, snaha o sebestačnosť
1. hl. zásada - obmedziť dovoz a maximálne podporiť vývoz
2. udržať čo najväčšie množstvo drahých kovov v krajine
3. podporiť št. pôžičkami tie odvetvia výroby, kt. sú určené na vývoz
4. stanoviť dostatočne vysoké clá na dovážaný tovar
=> pokladnica sa naplnila a Ľudovít XIV. mohol míňať na vojny (viedol ich neúspešne celý život až do smrti + prepychový život dvora, zámok Versailles => minul vš., čo Colbert nasporil

české krajiny
- reformácia tu mala úspech
- 1609 - Rudolfov majestát - zaručoval náboženskú slobodu v Čechách
- 1611 - Rudolfa II. donútil jeho brat Matej II. vzdať sa trónu
- Matej II. - nerešpektoval Rudolfov majestát, preniesol vládu z Prahy do Viedne a svojich pražských miestodržiteľov menoval z radov katolíckych pánov
- aj napriek nespokojnosti s jeho vládou nakoniec české stavy pripustili, aby sa jeho nástupcom stal Ferdinand II.

Pomer síl pred 30-ročnou vojnou
- Španielsko, Neapolsko, Sicília, S Taliansko, Svätá ríša rímska, Habsburská monarchia - Habsburgovci (ovládali najviac území v Európe)
- Francúzsko - Bourbonovci (Ľudovít XIII.)
- Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, S nemecké štátiky
- mimo mocenských bojov, 30-ročnej vojny sa nezúčastnili: Rusko, Osmanská ríša, Anglicko (v samotnom Angl. -> revolúcia).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?