Medzinárodná situácia na konci 19. a začiatkom 20. storočia

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Medzinárodná situácia na konci 19. a začiatkom 20. storočia

- 3 neriešené problémy v medzinárodných vzťahoch, ktoré sa stali podnetom a základným predpokladom 1. svet. vojny, hlavné príčiny:

1. sociálna situácia
- monopolistický kapitalizmus vyvolal veľkú sociálnu nerovnosť - pár zbohatlíkov, stredná vrstva neexistovala
- najv. soc. problémy - št., kt. zaostávali v ekonom. vývoji
- pomerne silná stredne majetná vrstva - št., kt. profitovali (USA, Angl. Jap.)
- Nem.- hoci priem. vyspelé, nebola tam vysoká živ. úroveň, lebo vtedy už zbrojili
- dôkaz, že situácia bola skutočne vážna, reakcia cirkvi

1891 - pápež Lev XIII. vydáva pápežskú encykliku Rerum novarum
- upozorňuje na neúnosnú soc. situáciu vo svete
- hovorí sa v nej, že základným zlo je, že jedna trieda je nepriateľom druhej
- žiada jednotlivé št., aby riešili tento problém

2. neriešený národnostný problém
- 2. pol. 19. st. - nárast nacionalizmu, rasová neznášanlivosť (najmä antisemitizmus)
- Nemci (myšl. Mitteleuropy) x Francúzi (chceli zničiť Nem. a vrátiť im tak prehru z prusko-franc. vojny), Angličania x Francúzi
- Francúzsko - antisemitizmus (Z Európa)
- mnohonárodnostné št.:
1. Rakúsko-Uhorsko - Česi a Chorváti - čiastočné práva, Slováci - systematická maďarizácia
2. Rusko - režim - cárizmus nedovoľoval prejavy nespokojnosti
3. Osmanská ríša ->

1877 - 1878 - 2. rusko-turecká vojna
- koniec Berlínskym mierom
- osamostatnili sa prvé 3 št.: Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko
- nepodarilo sa to Bulharsku
- (Gréci slobodní už od r. 1830)

- Nietze: „filozofia sily", jeho teória zneužitá, obvinil Židov, že zabili Krista, náprava môže byť len taká, že príde nadčlovek a ten to dá do poriadku
- hľadanie príčiny, prečo sa neriešia
- Uhorsko:
1907 - Apponyho šk. zákony (do 4. triedy ľudovej - maďarčina slovom i písmom, až potom Sj ako cudzí jazyk)
1907 - udalosti v Černovej (Hlinka x Párvy, európska publicita)
1911 - SNS sa pokúsila Maďarom predložiť Memorandum (iba školské požiadavky, aj tak zamietnuté)

3. nerovnováha vo svete, nespokojnosť s rozdelením sveta
- Japonsko, USA, Nemecko - prevzali trend vývoja => pokles ambícií a postavenia doterajších veľmocí - Anglicko, Francúzsko
- nerovnomerne rozdelené kolónie -> dve osady, dva vojnové bloky
- iba 11% území nezávislé štáty, št.

koloniálne ovládané - 68%

Afrika
- stred záujmov - Anglicko x Francúzsko -> Dohoda vo Fašode
- + prenikli sem aj Španielsko, Portugalsko, Nemecko (vytvorili tu 3 kolónie: Nemecká Východná Afrika, Nemecká Juhozápadná Afrika, Kamerun)
- Habeš - jediné nezávislé územie

búrske vojny
- Angličania x pôvodní potomkovia holandských kolonistov (vytvorenie Juhoafrickej únie)

Ďaleký východ - územie Číny
- nebolo kolonizované, stretli sa tu záujmy všetkých št.

ópiové vojny
- Angl. x Čína
- skončili kompromisom
- Angl. získali do dlhodobej držby dôležité čínske prístavy (napr. Hongkong, kt. im vrátili pred 3 rokmi)

- Franúzska Indočína - franc. kolónia, odkiaľ sa Franc. snažili preniknúť do Číny; Franc. chceli v Číne investovať sv. kapitál
- Rusko -susedili s Čínou dlhou hranicou, robili si nároky najmä na úz. Amndžuska
- Japonsko - tiež malo záujem o Manžusko

1904 - 1905 - japonská vojna
- Rusi prehrali (síce veľký štát, no nestabilný. neschopný väčšej akcie) => vznik 1. revolúcie v Rusku - síce potlačená („krvavá nedeľa"), ale predpoklad ďalších revolúcií

- záujmy USA - Karibik, Tichomorie, Čína, J Amerika

- to viedlo k vytv. 2 vojnových blokov:

Dohoda (1904)
- Anglicko, Francúzsko, Rusko
- ich hl. cieľom bolo udržanie dovtedajších pomerov

Trojspolok (1882)
- Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko (tí chceli Dalmáciu a Istriu, návrat ich hist. územia).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?