Médiá

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 3654×

Příbuzná témataMédiá

V dnešnej dobe je už bežné kúpiť si ráno noviny, či vypočuť si ranné správy a informovaný o najčerstvejších udalostiach vstúpiť do jedného z našich ďalších uponáhľaných dní. V prípade že to ráno nestihneme môžeme si večer zapnúť televízor a pozrieť si súhrn udalostí vo večerných televíznych novinách. Človek má dnes možnosť dozvedieť sa nielen o domácom dianí, ale tiež čiastočne o všetkom čo sa deje vo svete. Zabezpečujú nám to práve masmédiá .Keby sme mali presne objasniť úlohu masmédií v našej spoločnosti bolo by to hlavne informačné pôsobenie pre čo najširšiu verejnosť, ale taktiež mu priraďujeme propagandistické a výchovné pôsobenie. Medzi komunikačné prostriedky zaraďujeme zariadenia, ktoré šíria novinárstvo, teda novinársku tvorbu, ktorá je charakterizovaná pohotovou, zvukovou alebo obrazovou výpoveďou o aktuálnych spoločensko-významných udalostiach či javoch. Je to teda periodická tlač, rozhlas , televízia a film. V minulosti pripisujú masovokomunikačným prostriedkom buržoázni sociológovia nadtriedny a nestranícky charakter. Naopak marxisti, nielen uznávajú, ale aj zdôrazňujú ich sociálnu podmienenosť. V kapitalistickej spoločnosti bolo základnou úlohou masovokomunikačných prostriedkov vštepiť jednotlivcovi stereotyp istých požadovaných vzťahov, udržať vedomie ľudí v smere vládnucej ideológie. Masovokomunikačné prostriedky tu predovšetkým vystupovali ako už spomenutá propaganda, ktorá bola zameraná na vedomé utváranie štandardu buržoázneho myslenia, na potlačenie kritickej schopnosti človeka , ako propaganda, ktorá vsugerúva veľmi obmedzený súbor štandartných činností. Odlišnú úlohu mali masovokomunikačné prostriedky v socializme, kedy cieľom spoločnosti bolo dosiahnuť harmóniu medzi záujmami jednotlivca a celého kolektívu. Pomáhali prispievať k všestrannému rozvoju jednotlivca a šírili vedecký svetonázor. Tieto odlišnosti podmieňovali aj rozdiel v prístupoch k vedeckej analýze masovokomunikačných prostriedkov. Zaoberajú sa s ňou psychológovia, ktorých cieľom ich činnosti je štúdium vplyvu týchto masovokomunikačných prostriedkov na poslucháčov, určenie stupňa zmeny názorov pod vplyvom propagandy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?