Médiá

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 13640×

Příbuzná témataMédiá

Média zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe a vývoji dnešnej spoločnosti. Či už je to ovplyvňovanie verejnej mienky alebo význam médií ako zdroj informácií. Stále viac a viac vstupujú do nášho života prostredníctvom televízie, rádia, tlače alebo internetu.
Najvýznamnejším prelomom a začiatkom formovania médií sa stal vynález, ktorý posunul spoločnosť o značný krok vpred. V roku 1454 Johan Guttenberg zostrojil tlačiarenský stroj. Na počiatku sa využíval na tlačenie kníh. Postupne sa však vďaka tomuto vynálezu začali tlačiť noviny, ktoré sa stali o dve storočia neskôr súčasťou každodenného života. Dôvod bol prostý. Náklady na vydávanie novín boli minimálne, a preto si ich mohol dovoliť každý. Tak sa začala prvýkrát masovo ovplyvňovať verejná mienka. V súčasnosti, aj napriek nástupu informačných technológií prostredníctvom internetu, si noviny zachovávajú veľkú obľubu u širokej verejnosti. Niektorí ľudia si nevedia predstaviť raňajky bez prečítania zaujímavého článku na titulnej strane. Na Slovensku je v súčasnosti niekoľko desiatok novín a časopisov. Niektoré sú denníky, iné týždenníky či mesačníky.
Ku koncu 19. storočia sa na scénu dostalo úplne nové médium, ktoré sa stalo medzi verejnosťou veľmi obľúbené. Bol to rozhlas, ktorý sa šíri pomocou neviditeľných rádiových vĺn vzduchom. Dá sa zachytiť jednoduchým rádioprijímačom. Začiatkom 20. storočia začali vznikať prvé štátne rádiové stanice. Tento druh média si získal veľkú obľubu najmä vďaka svojej jednoduchosti a efektívnosti. Po revolúcii v roku 1989 začali vo vtedajšom Československu vznikať prvé súkromné rádiá. Znamenalo to veľký rozmach hudobných staníc, ktorých hlavným cieľom už neboli informácie, ale zábava. Práve vznik stoviek, ba aj tisícok hudobných skupín rozšíril rádiá na súčasnú úroveň. Vznik rádií zameraných na zábavu z časti oslabil prístup k informáciám. Preto sa začali z niektorých rádií formovať informačné stanice, ktoré sa aj dnes zaoberajú najmä poskytovaním čerstvých informácií širokej verejnosti.
Najvýznamnejšie masmédium súčasnosti, ktoré je dostupné celej spoločnosti, je televízia. Televízie môžu byť verejnoprávne alebo súkromné. Verejnoprávna televízia je základ každého demokratického štátu. Jej najdôležitejším aspektom a základom fungovania je objektivita. Štát musí garantovať objektívnosť vysielania. Nie je tomu ale vždy tak. Podľa platnej slovenskej ústavy volí generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie parlament.

Parlament je volený občanmi ako ich zastupiteľský orgán. Hlavné slovo v parlamente má samozrejme vláda. Pokiaľ má dvojtretinovú väčšinu, môže si na post generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie dosadiť človeka, ktorý bude neobjektívne informovať verejnosť o konaniach vlády, teda o ekonomickej a politickej situácii. V krajinách európskej únie už nevolia riaditeľa poslanci, ale skupina mediálnych expertov, ktorí nemajú s politikou nič spoločné. U nás však ešte stále pretrváva dosadzovanie politikov na funkcie ministrov, riaditeľov alebo prezidentov spoločností, ktorí nemajú z daným rezortom žiadne skúsenosti. Opakom verejnoprávnych televízií sú televízie súkromné. Tie nie sú platené z koncesionárskych poplatkov ani zo štátneho rozpočtu, ale z vlastných zdrojov, teda z reklamy. Najmä súkromné televízie zaznamenali v posledných desaťročiach veľký pokrok. Stali sa súčasťou každodenného života občanov a znamenajú slobodu prejavu. Samozrejme súkromné televízie sú zamerané viac na zábavu ako na informácie. Je to kvôli reklame. Bežného občana neveľmi zaujíma neustály príjem informácií. Vo vyspelejších štátoch ako Veľká Británia, Nemecko alebo Francúzsko sú verejnoprávne televízie ako zdroj informácii. Príkladom je anglická verejnoprávna televízia BBC World.
Už od svojho vzniku si média začali zachovávať nezávislosť. Zákon o slobode slova zabezpečil právo na vlastný názor. Neraz sa v minulosti podarilo predstaviteľom štátu zamedziť vydávanie novín a vysielanie rádia alebo odobrať licenciu televízii, aby sa tak ubránili pred korupčným škandálom alebo pred zverejnením hospodárenia s verejnými financiami. V súčasnosti, keď žijeme v demokratickej spoločnosti sú média každodenným zdrojom informácií, či už z domova alebo zo sveta.
Kontrola médií je jednou z veľmi zaujímavých otázok. Dajú sa vôbec média kontrolovať? Na Slovensku existuje inštitúcia, ktorá má za úlohu dbať na zákonné vysielanie televízií a rozhlasových staníc a kontrolovať tlač. Všetko sa samozrejme nedá ustrážiť. Ak nejaké masmédium prekročí zákon alebo poruší ktorýkoľvek predpis, je vyšetrované mediálnou radou. Tá môže odoberať a udeľovať licencie na vysielanie televízie a rozhlasu a na vydávanie tlače.
Už od vzniku médií sa naskytla možnosť ich zneužitia. Najjednoduchším a pravdepodobne najčastejším príkladom zneužitia médií sú voľby. Zneužívanie verejnoprávnej televízie, ktorú má v rukách vláda je častým problémom každej spoločnosti. Je to z dôvodu ľahkého ovplyvňovania verejnej mienky.

Tá sa dokáže za pomoci masmédií meniť zo dňa na deň. V prípade volieb tak môže nastať klamlivý dojem, že je v štáte všetko v poriadku a že vláda splnila svoje sľuby. Príkladom rozporov môže byť aj súčasná kríza v českej televízii. Rada českej televízie vymenovala nového riaditeľa, ale vedenie ho odmietlo – začali protestnú sávku. Legitímne a právoplatne zvolený riaditeľ nenašiel podporu ani u poslancov. Tí sa sami nevedeli rozhodnúť na koho stranu sa majú prikloniť. Napokon sa poslanecká snemovna rozdelila na dve skupiny – jedna podporovala stávkujúcich a druhá riaditeľa. Celý problém vznikol vďaka politickej angažovanosti nového vedenia. Z toho dôvodu mohlo ľahko dôjsť k zneužitiu verejnoprávnej televízie na ovplyvnenie verejnej mienky občanov Českej republiky.


Keby sme mali vziať do úvahy potrebu médií, zastavili by sme sa nad jednoduchou odpoveďou. Média sú pre plnohodnotný život človeka potrebné. Informácie patria k základným faktorom každodenného života. Či už sú z domova, alebo zo sveta. Keby neboli média, nevedeli by sme tie najzákladnejšie potrebné informácie. Prinášajú správy od počasia cez politiku až po rozpory medzi krajinami. Média získavajú správy od tlačových agentúr. Na Slovensku je navýznamnejšia Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). Je to štátna inštitúcia, ktorá je úzko prepojená zo svetovými organizáciami podobného charakteru. Dochádza tak k poskytovaniu a vymieňaniu informácií, ktoré sa tak v priebehu niekoľkých minút dostanú k občanovi. Postupom času začali vznikať aj súkromné informačné agentúry, ktoré prispeli k skvalitneniu poskytovania informácií širokej verejnosti.
Začiatkom tretieho tisícročia sa čoraz viac začína hovoriť o internete. Internet vznikol v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako informačná sieť americkej armády. Postupom času sa však začlenil do spoločnosti ako tzv. sieť neobmedzených možností. Skrýva v sebe neprebádanú oblasť. Veľkí internetoví giganti ako Yahoo alebo Amazon zarábajú ročne desiatky miliárd dolárov na reklame vďaka prístupom miliónov ľudí z celého sveta. Na svojich stránkach ponúkajú svojim návštevníkom čerstvé informácie o počasí, ekonomike, politike. Nájdete tam takmer všetko čo si zmyslíte. Internet však v sebe skrýva aj zápory. Nelegálne obchodovanie so zbraňami alebo hazard sú iba ihlou v kope sena.
Média nás ovplyvňujú na každom kroku. Možno o 20 rokov sa nebude krajina hodnotiť podľa ekonomickej situácie či životnej úrovne, ale rozhodujúcim faktorom budú informácie a ich rýchla dostupnosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?