Mechanizačné prostriedky na úpravu krmív

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Mechanizačné prostriedky na úpravu krmív

Mechanizačné prostriedky na úpravu krmív- stacionárne rezačky, šrotovník, strúhačky, centrálne miešarne krmív, krmne vozy.


Rezačka sa používa na rozdrobovanie objemových krmív. Má rotor s nožmi, ktoré sú pevne uchytené v radoch na dvoch čapoch, protiostria sú odpružené. Pod rotorom je v niektorých prípadoch domiešavacia závitovica.
Šrotovanie krmiva je základný spôsob spracovania zrnovín, ktorý sa zakladá na drvení úderom. Materiál sa drví pôsobením rotujúcich a pevných pracovných častí. Na šrotovníku sa dá regulovať jemnosť šrotovania. Najrozšírenejší je kladivkový šrotovník, ktorého základ tvorí rotor s kladivkami uloženými otočne na čapoch. Rotor sa otáča v šrotovej komore.
Strúhačky vytvárajú zo spacuvávaného materiálu plátky alebo rezky rozlične veľké a hrubé podľa tvaru pracovných častí. Kotúčové strúhačky majú nože upevnené na oceľovom kotúči, ktorý sa otáča v horizontálnej alebo vertikálnej rovine.
Odstredivé strúhačky majú nože pripevnené na výrezoch nepohyblivého valcového plášťa. Strúhaný materiál sa pritláča odstredivou silou a lopatkami rotora na vyčnievajúce ostrie nožov. Aktívnym pracovným ústrojenstvom bubnových strúhačiek je nožový bubon, ktorý môže byť valcový alebo kužeľový.
Miešačky, na miešanie suchých aj vlhkých zmesí jadrových a doplnkových krmív používame závitový dopravník, do ktorého sú zaústené dávkovače jednotlivých komponentov jadrovej zmesi. Kŕmne vozy: slúžia na prepravu krmiva z uskladňovacích priestorov do pojazdných maštalí, v ktorých pri jazde v kŕmnej chodbe zakladajú krmivo plynulé do kŕmnych žľabov. Majú dopravnú aj nakladaciu funkciu. Sú konštruované ako prívesy. Na dne je hrabličkový reťazový dopravník (pohyblivé dno). Dávkovacie valce veľkých priemerov s nožmi sú vhodné na dávkovanie dlhšie porezaných krmovín. Lištové dávkovacie zariadenie je vhodne na krmiva porezané na krátko. Pod dávkovacími valcami je priečny pásový alebo hrablicový dopravník, ktorý zakladá krmivo do žľabov.

Kŕmne miešacie vozy: vytvárajú homogénnu zmes objemových krmív. V klinovej korbe sú pozdĺžne umiestené tri miešacie závitovky, jedna v spodnej časti a dve v hornej. V spodnej časti je otvor, ktorého otváranie ovláda obsluha stroja. Šikmý vynašací dopravník vynáša materiál do kŕmneho žľabu. Tieto vozy sú vhodné len na miešanie objemových krmív porezaných na krátko a granulkových krmív.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?