Mechanizačné prostriedky na sadenie zemiakov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Mechanizačné prostriedky na sadenie zemiakov

Mechanizačné prostriedky na sadenie zemiakov- ich konštrukcia a OBP.

Vysadzovač zemiakov vyoráva brázdy, vysádza hľuzy a zahŕňa ich zeminou, ktorú tvaruje do kopčekov. Pracovné časti : rozhŕňacie radlice, vysadzovacie ústrojenstvo a zahŕnacie radlice. Pomocné časti: rám, podvozok, zásobník hľúz, poháňacie ústrojenstvo, značkovače, signalizácia a ovládacie zariadenie.
Rozdelenie konštrukcie vysadzovacieho ústrojenstva sú vysadzovače:
-poloautomatické
-automatické
Poloautomatické vysadzovače sa používajú na vysádzanie predklíčených hľúz. Pracovník ručne vkladá hľuzy do vysadzovacieho ústrojenstva.
Automatické vysadzovače pracujú bez obsluhy, obsluhuje ich sám traktorista.

Vysadzovače s automatickým vysadzovacím ústrojenstvom sa u nás najviac používajú. Majú kotúčové vysadzovacie ústrojenstvo. Má kovový zásobník spoločný vždy pre dva riadky. Do spodnej časti zásobníka zasahujú vysadzovacie kotúče s výrezmi po obvode, cez ktoré prechádzajú široké pridržiavače hľúz. Hľúzu stláča skrutá pružina. Kotúč s pridržiavačmi sa poháňa od podjazdového kolesa cez poistnú spojku. Rozhŕňacie radlice rozhŕňajú brázdu, do ktorej vysadzovacie ústrojenstvo vypúšťa hľuzy. Zahŕňacie radlice zahŕňajú vysadené hľuzy a formujú nad nimi kopček, ktorý má mať ostrý uhol a jeho os má byť nad osou riadku. Signalizačné zariadenie umožňuje kontrolovať otáčanie vysadzovacích kotúčov a naberanie hľúz.

OBP: užívateľ je povinný: -zákaz prepravy v pracovnej polohe na verejnej komunikácii
-zákaz prepravy bez osvetlenia
-pohyblivé diely musia byt dôkladne zabezpečené
-prepravná rýchlosť je 10 Km za hodinu
-na pohon treba používať len krytý kĺbový hriadeľ
-pri údržbe musí byť motor v kľude.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?