Mechanizačné prostriedky na kŕmenie hovädzieho dobytka

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)



Mechanizačné prostriedky na kŕmenie hovädzieho dobytka

Mechanizačné prostriedky na kŕmenie Hovädzieho dobytka, krmne linky a dodržiavanie .


Stacionárne krmne zariadenia:
-žľabové dopravníky- majú rozličné vyhotovenia podľa toho, či krmivo unášajú alebo či v krmnom žľabe krmivo hrnú.
Hrnúce žľabové dopravníky sú: jednoreťazové, s hrabličkami pripevnenými letmo na reťaz. Hrablica má tvar ktorý zodpovedá profilu žľabu.
Unášacie dopravníky sú : vaničkové a pásové
Závitkov dopravníky :zapĺňajú žľab postupne , ale tieto zariadenia sa neodporúčajú sú poruchové, sú vystavené pôsobeniu zvierat
Nadžlabové dopravníky : slúžia na dopravu objemového a jadrového krmiva
Pásový nadžlabový dopravník : so zhadzovacím vozíkom tvorí bežný pasový dopravník, po ktorom sa pohybuje zhadzovací vozík. Ten zhadzuje krmivo z pása na bok.

Mobilné kŕmne zariadenia :
Rozdelenie: kŕmne vozy
kŕmne miešacie vozy
Kŕmne vozy: slúžia na prepravu krmiva z uskladňovacích priestorov do pojazdných maštalí, v ktorých pri jazde v kŕmnej chodbe zakladajú krmivo plynulé do kŕmnych žľabov. Majú dopravnú aj nakladaciu funkciu. Sú konštruované ako prívesy. Ložný objem 10-12 m3 pre 100 dojníc. Na dne je hrabličkový reťazový dopravník (pohyblivé dno). Dávkovacie valce veľkých priemerov s nožmi sú vhodné na dávkovanie dlhšie porezaných krmovín. Lištové dávkovacie zariadenie je vhodne na krmiva porezané na krátko. Pod dávkovacími valcami je priečny pásový alebo hrablicový dopravník, ktorý zakladá krmivo do žľabov.

Kŕmne miešacie vozy: vytvárajú homogénnu zmes objemových krmív. V klinovej korbe sú pozdĺžne umiestené tri miešacie závitovky, jedna v spodnej časti a dve v hornej. V spodnej časti je otvor, ktorého otváranie ovláda obsluha stroja. Šikmý vynašací dopravník vynáša materiál do kŕmneho žľabu. Tieto vozy sú vhodné len na miešanie objemových krmív porezaných na krátko a granulkových krmív.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?