Matej Bel životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1346×

Příbuzná témataMatej Bel životopis

V roku 1684 sa v Očovej neďaleko Zvolena narodil Matej Bel.Matej Bel bol jedným z najvýznamnejších učencov Uhorska.Historici a literáti ho nazvali ,,Veľkou ozdobou Uhorska".
V Nemecku v Halle študoval teológiu a filozofiu.Ako vedec sa zaoberal geografiou , históriou a prírodnými vedami.Po návrate z Nemecka najprv pôsobil V Banskej Bystrici ako kňaz a pedagóg,neskôr v Prešporku (Bratislave) ako rektor na Evanjelickom gymnázium.Jeho prvým dielom bol Posol starého a nového Uhorska.Vyšli z neho štyri zväzky pod názvom Notície-historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku.V nich zhromaždil historicko -zemepisné,jazykové,národopisné
a hospodársko-sociálne poznatky.Neskôr začal vydávať edície prameňov k dejinám Uhorska,nazvané
Príprava na Uhorské dejiny.Mapy do diela nakreslil Samuel Mikovíny,slovenský kartograf a zememerač,ktorý bol aj tvorcom rytín miest a hradov.Matej Bel chcel položiť základy vedeckého života v Uhorsku.Predložil návrh na založenie učenej spoločnosti so sídlom V Prešporku. Vydával Bratislavské noviny.Bol to prvý moderný týždenník nielen na Slovensku,ale v celom Uhorsku.
Obsahovali správy zo sveta,historické i zemepisné články.Týždenník vychádzal dva roky.
Matej Bel patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia.Uznávali ho aj zahraničné
vedecké spoločnosti.Bol členom londýnskej Britskej kráľovskej spoločnosti a viacerých nemeckých vedeckých spoločností.Osobnosť Mateja Bela a jeho dielo symbolizuje obdobie osvietenstva.
V roku 1749 Matej Bel umrel.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?