Martin Rakovský Občiansko-politická poézia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Martin Rakovský Občiansko-politická poézia

Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach (Viedeň 1560)

- didaktická, občiansko-politická veršovaná skladba
- venovaná Maximiliánovi II. ROZBOR
-skladba začína expozíciou a invokáciou, vyzýva Múzu, aby mu pomohla pri písaní, úvod končí dedikáciou, formulkou devótnosti

Prvá časť:
- rozpisuje sa o spoločenských vrstvách v štáte: od najnižších vrstiev - sedliakov, cez remeselníkov, obchodníkov, námezdne pracujúcich, cez vojakov, právnikov a bohatých až po vysoko postavených

- každej vrstve priradí jej miesto a činnosť:
1. roľníci: zaobstarávajú potravu
2. remeselníci: potrebné i umelecké veci
3. obchodníci: pri nich ako u prvých poukazuje aj na záporné stránky:
a) dovážajú tovar z cudzích krajín, pestovanie obchodu - sila štátov
b) podvodníci - kupujú lacno a predávajú za "veľký groš"
4. námezdníci
5. vojaci: ochrancovia verejných práv, slobody, mieru
6. právnici: obšírne sa rozpisuje o falošných právnikoch, ktorí sa nechajú podplatiť darmi.
a) uhládzajú spory, učia drsný ľud pravde
b) ziskuchtiví, využívajú v svoj prospech talent rečníctva
7. boháči: opora občanov vo svojich mestách
8. predstavení: múdri úradníci konajúci v súlade s právom

- kategorizuje občanov aj podľa majetkových pomerov: chudoba, stredná vrstva, boháči
"Najlepší občan je ten, čo nie je ani boháč, ani chudák."
Najlepšia je prostredná cesta:
1. boháč - lakomec, zaslepený vidinou peňazí, sebec, úžerník
2. chudobný - závistlivý

Druhá časť:
- zaoberá sa v nej príčina zmien, pádov a prevratov štátnych útvarov
1. vedecké (rozumové) príčiny: vzbura, tyrania, nevhodný vládca
a) neznášanlivosť ľudí, násilie, egoizmus, nerovnosť
b) vládca: ktorý má nechuť k práci, má choré telo, nevzdelaný, nemá dobré mravy, hýrivý, márnivý
2. teologické: Božia vôľa, bezbožnosť ľudu a vladárov a i.

- hlavnou príčinou nezhôd je nerovnosť

Kompozícia:
- veľmi prehľadná, obsahuje vysvetľovací text, ktorý sa rozširuje o poetické pasáže alebo exemplá z antickej a biblickej histórie
- vysvetľovací text: obsahuje autorove postoje a názory o problematike
- poetické pasáže a exemplá: básnicky dokresľujú text a ilustrujú príkladmi.

Štylistické prostriedky:
- aspostrofa, nekonštantný epiteton, rétorický štýl, básnické otázky, odpovede, verš písaný v elegantonom elegickom distichu, častá inverzia a antitéza, metafora, využíva antickú symboliku, explikatívny štýl (učený - strohý, presný).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?