Martin Luther životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 4765×

Příbuzná témataMartin Luther životopis

Nemecký teológ,cirkevný reformátor,zakladateľ protestantizmu.Študoval právo na univerzite v Erfurte,kde ako 22-ročný vstúpil do Augustiánskeho kláštora,od roku 1508 až do smrti bol profesorom technológie na univerzite vo Wittenbergu.Na základe štúdia-biblie dospel k svojmu učeniu odlišnému od katolickej cirkvi,základom ktorého bla práve biblia a osobný vzťah človeka k bohu prostredníctvom viery.
Dňa 31.10.1517 pribil na dvere zámockého chrámu vo Witenbergu 95 výpovedí proti tkzv. odpustkomk,čo bol začiatok reformácie.Luther odmietol základné cirkevné dogmy,nadvládu pápeža nad cirkvou.V roku 1520 vydal svoje základné náboženské spisy, v roku 1521,keď odmietol na ríšskom sneme vo Worsme odvolať svoje tézy,ho pápež dal do kliadby a vylúčil ho z cirkvy.

Ukryl sa na hrade Wartburg,kde preložil do nemčiny Bibliu,čím položil základy nemeckého spisovného jazyka.Ako zhrnutie svojho učenia vydal Veľký a Malý katechizmus,Šmalkaldské články.K základným spisom patrí tkzv.Augsburgské vyznanie,ktoré spracoval jeho spolupracovník F.Melanchton (od toho pomenovanie evanjelická cirkev augsburgského vyznania)

31.10.1517 v severonemeckom meste Wittenberg pribil nemecký
augustíansky mních Martin Luther na kostolnú bránu listinu s 95
bodmi.V týchto bodoch Luther kritizoval niektoré nešváry v cirkvi
a žiadal nápravu.Brojil namä proji prepadu odpustkov a majetku
v rukách cirkvi.Čoskoro sa k nemu pridali ďalší kňazi a veriaci v
Nemecku i v susedných krajinách,ktorí chceli zmeniť zlé javy v
cirkvi.Vzniklo tak hnutie,ktoré voláme reformácia.Keďže niektoré
Lutherové návrhy cirkev rozhodne odmietla a on sa ich naďalej
pridŕžal,pápež ho vylúčil z cirkvi.A tak Luther založil novú cirkev
ktorú pomenoval protestantskú,lebo ňou protestoval proti cirkvi.
Nazýva sa aj po ňom lutheranska.Onedlho sa sformovala protireformácia,čiže hnutie bojujúce proti reformácii.Medzi protestantmi a katolíkmi tak vznikli náboženské vojny,ktoré na
oboch stranách spôsobili veľa utrpenia

Z náboženskej neznášanlivosti sa ľudia vzájomne vyhadzovali z okien

Protestantizmus: V roku 1560 jestvovali v európe dve hlavné náboženstvá:katolícke a protestantské.Mnoho nemeckých kniežat prijalo protestantizmus,čím sa jednoznačne postavili proti pápežovi
aj proti cisárovi.
Inkvizícia: V Roku1231 pápež ustanovil Inkvizíciu-cirkevný súd,
ktorý sa zaoberal ľuďmi hlásajúcimi bludné učenie a inovercami.
Inkvizícia pôsobila hlavne v Španielsku v boji proti maurom.
Počas protireformácie mala potláčať protestantizmus.
Tridsaťročná vojna: 1618-1648 sa pôvodne začala ako boj medzi
katolíkmi a protestantmi v Nemecku.Neskôr prwerástla do vojny medzi rakúskym panovníkom rodom Habsburgovcov a francúzkimi kráľmi,ktorí bojovali o moc a nové územia.
Tridentský koncil: V rokoch 1545-1563 sa v tridente konal cirkevný
snem najvyšších katolických cirkevných hodnostárov.Na jeho záver
boli prijaté opatrenia proti šíreniu reformácie.Tým sa upevnila jednota
katolickej cirkvi a vytvorili sa predpoklady pre účinkovanie niektorých rehlí ktoré mali šíriť vzdelanie a učenie katolickej cirkvi.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?