Martin Kukučín Dom v stráni

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 10369×

Příbuzná témataMartin Kukučín Dom v stráni

DOM V STRÁNI (1903 – 1904) - Martin Kukučín
(edícia Čítanie študujúcej mládeže, Tatran Bratislava 1985)

1. Kapitola
Mate Berac sa stal z mornára težakom (sedliakom). Oženil sa s Jerou „…do roboty ako osa…“ (str. 8). Mal tri deti: Ivana, Matiju a Katicu. Dievky poslal do služby. Ivan sa už oženil s Baricou. Tá má ale často prieky s Jerou. No Mate ich pomerí: „Vy ste odkázané jedna na druhú, celý deň ste spoluv dome, vo vašich rukách je všetko, čo sa zhonobilo a zgazdovalo. … Jako bude dom rásť a prekvitať, ak vy, čo ho spravujete, nebudete nažívať v svornosti a láske?“ (str. 23). Ivan chce odísť do Ameriky, ale Mate ho nepustí „Nie synko, tvoja Amerika je tu, musí byť tu…“ (str. 16). 2. Kapitola
Pod Grabovikom sa chystá fiera (slávnosť). Obe dievčatá prichádzajú zo služby domov.Matija si našla už svojho milého.

3. Kapitola
Katica s Matijou idú na slávnosť k Paškovi Bobicovi, ktorého Katica kedysi veľmi ľúbila, ale teraz sa jej už protivý. Odmieta jeho pozvanie do tanca a odchádza. Idú sa pozrieť na zemiansku oslavu k Dubčićovcov. Tu Katicu uvidí Niko Dubčić a pozve ju do tanca, ona príjme. Niektorí hostia začnú šomrať. Niekto išiel zavolať Mateho. Keď príde, Katica a Matija musia odísť. Matemu sa vôbec nepáčilo, že Niko tancoval s jeho dcérou, ale Jera už vidí do budúcnosti: „Veľký dom, dievka moja – jeho načim si ctiť a vážiť. A kto sa mu vyrovná – kto?“ (str. 76).

4. Kapitola
Niko vyzná lásku Katici. Chce, aby odišla zo služby a ostala doma.

5. Kapitola
Niko povedal matke šore Anzule, že sa zaľúbil do Katice. Matka mu na to hovorí: „Dobre – ja sa pokorím, ale následky – za tie nemám zodpovednosti…“. (str. 115)

6. Kapitola
Šora Anzula sa vybrala do poľa, aby rozmýšľala o svojom synovi a Katici. Nikovi totiž vybrala za ženu Doricu Zorkovičovú. No nakoniec si povie: „…nech sa plní vôľa Božia a nie tvoja…“ (str.140)

7. Kapitola
Anzula sa zastaví u Mateho, aby mu povedala o úmysloch jej syna. Mate je zhrozený. Dokonca je aj na Dubčićovcov nahnevaný. Anzula ho ukľudňuje: „…Spočiatku som sa i ja chcela postaviť, ale nahliadla, že je márne. …Teraz už vidím, čo načim robiť. Vytrvať, Mate, …“ (str.150) „…Ak vytrvajú v láske,…,nechže sa aj zoberú.“ (str. 152)
Keď šora príde domov, pýta sa Nika, prečo si vybral sedliačku a nie zemanku.

On jej odpovedá: „Tie dievčatá majú v sebe viac prostoty, nefalšovanej prirodzenosti, než naše precibrené, edukované slečinky.“ (str. 159). Matka ho už ďalej neprehovára, ale kladie si podmienky:
1. „…aby svadba bola nie zaraz, ale najvčaššie na takto rok.“
2. „…aby sa tvoja budúca vrátila zaraz zo služby.“
3. „Ty sa musíš mať okolo nej celkom verejne, pred očami celého světa. Potajomných schôdzok nesmie byť. Ja prijmem nevestu vďačne i zo sedliackeho domu, ale – v poctivosti.“ (str. 161)

8. Kapitola
Katica sa vracia s ukončenej služby domov. V prístave ju čaká Niko. Ide s ňou až dnu. Autor opisuje jeho pocity: „Cíti sa tu jako doma, v kruhu jednoduchých, zas rozumných ľudí, ba vo svojom odbore vynikajúcich…“ (str. 173). Katice vyprevádza Nika. Z kopca ich pozoruje Paško Bobica. Veľmi sa na Nika nahnevá. Preletí popri nich plný nenávisti a zloby. Niko nechápe prečo, no Katica mu pravdu nepovie. 9. Kapitola
Katica ide s Nikom do kostola. Vidí ich celé mesto. Niektorí súhlasia, iní sú pohoršení. Neskôr sa Niko stretne s priateľom Zandomem. Ten mu radí, aby si katicu nebral: „Krásavíc nájdeš hŕbu i medzi našimi, len otvoriť oči. Katica ti nepristane… Ty ma rozumieš a nemaj za zle.“ (str. 193). No Niko sa nedá ovplyvniť. Zandome si ale v duchu sľubuje, že ho vyslobodí z „pút tej krásnej bosorky“. Niko ide znova ku Katici, ale keď odchádza, Paško s kamarátmi ho bombardujú kamením. Niko sa cíti urazený.

10. Kapitola
Nastala oberačka. Nika sa stretne s Paškom. Dozvie sa, že sa s Katicou kedysi veľmi ľúbili. Paško v ňom vzbudil pochybnosti, či ho ľúbi naozaj alebo len pre bohatstvo. Neskôr sa na to spýta Katice, no tá mu povie, že to už bolo dávno. Katica ide za Zandomem, aby jej nejak pomohol. Sľúbi jej, že Paška pošle niekam do služby. Katica je potom u Nika doma. Všetci oberači ich vidia spolu na terase, no nevidieť na nich radosť. Niko sníva o budúcnosti s Katicou. Paško odchádza do služby, Zandome mu sľúbi, že len čo zaškrípe Katicin vzťah s Nikom, zavolá ho späť.

11. Kapitola
Šor Ilia Zorkovič ochorie. Všetci si myslia, že čoskoro zomrie. Zavolajú preto jeho dcéru Doricu domov. Niko sa ponúkne, že ju pojde vyzdvihnúť do prístavu. Dorica je veľmi šťastná, keď ho uvidí. Nika sa zrazu zmocnia pochybnosti, či si vybral tú správnu.

12. Kapitola
Šor Zorkovič sa šťastne vylieči. Dorica pozýva celú rodinu na obed, ktorý pripraví sama. Niko si uvedomí, že už dlho nebol u Beracov. Uvedomuje si, že v jeho láske nastalo ochabnutie. Katica nie je doma, privíta ho Jera.

Tá mu hovorí jako veľmi bola Katica nešťastná, že jej Niko ešte nič nekúpil. Niko v duchu nesúhlasí s jej konaním. Je mu ťažko to pochopiť. Spod Grabovika odchádza zhrozený z názorov, ktoré počul. Nádherný obraz Katice sa premenil. Tvár zvráskavela, oči sa nelesknú nehou lásky, ale nenávisťou a lakomosťou.
Uvedomuje si, že viac a viac sa mu začína páčiť Dorica.

13. Kapitola
Zandome a Niko sú na návšteve u Zorkoviča. Zhovárajú sa o pozdvihnutí národa, o úlohe novín a o politike „Cieľ je a ostane vždy blaho, šťastie a spokojnosť ľudu, ktorý tvorí celok.“ (str. 286). Pri odchode sa Zandome spytuje Nika na jeho vzťah ku Katici, ale Niko mu nevie odpovedať. Kuchárka Mande nechtiac povie nič netušiacej Dorici o Nikovi a Katici. Dorica tomu nemôže uveriť. Zrúti sa a so svojim bôľom sa zdôverí šore Anzule.

14. Kapitola
Dorica pripravuje u Dubčićovcov obed. Pri stole sedela Dorica, Niko, Anzula, Ilia a Bonina Zorkovičový. Niko pozoruje Doricu, uvedomuje si aká je krásna, že z dieťaťa sa stala žena. Bojuje, aby jej nevyznal lásku, uvedomuje si svoj sľub Katici, ale celým srdcom túži po Dorici. Vtom do miestnosti vstúpila Katica. Cíti sa tu nepríjemne, nevie jako sa má správať. Niko si ju nevšíma. Doricina mama porovnáva dcéru s Katicou. Niko opäť bojuje so svedomím. Uvedomuje si, že nikdy nebudú si rovné - až teraz vidieť, čo znamená rod, pôvod, výchova, … Katica si všimne Nikov pohľad plný hamby a studu. Dorica odíde s Katicou na terasu. Katica vybuchne žiarlivosťou. Je presvedčená, že Niko patrí jej. Príde k nim Niko „Neobviňuj nikoho, Katica – a ju najmenej! Ona nie je na vine. Ja som vina, ja sám… Čo sa roztrhlo, roztrhlo sa …“ (str. 323). Katica mu odpovedá: „A tys’ zabudol, čo si sľuboval! Toľké sľuby, toľké prísahy! Kde ti je duša? Oh, čierna je, čierna a podlá!” (str. 323). 15. Kapitola
Katica povie Jere jako sa to všetko skončilo. Jera preto ide k starej čarodejníčke Urse. Niko sa cíti ako zločinec. Ustavične má pred očami Katicin pohľad plný odsúdenia a rozhorčenia. Ide si po radu k Zandomemu. Ten mu povie, že pri Paškovi na to zabudne. V meste sa chystá divadlo. Jera aj s Katicou tam tiež idú, aby sa presvedčili o účinku Ursinich čarov. Ale zázrak sa nestal. Namiesto toho k nim prisiel Paško. Jere sa zapáči ako manžel pre dcéru.

16. Kapitola
Paško odprevadil Jeru a Katicu až domov. Katica sa ho celou cestou držala.
Mate ochorel, zostával dlhšie v posteli a začalo ho klať v boku. Doktor povie Mateho bratom, že na pečeni má malígny nádor.

Mate chradol, všetci očakávali jeho smrť s pokorou. Prichádzajú ho navštevovať známi. S Iliom sa zhovára o Nikovi a Katici, ubezpečuje ho, že vôbec z toho neviní jeho dcéru „Moja dievka nenarástla do dubčićvského domu!“ (str. 355).
Šora Anzula je tiež nešťastná z choroby Mateho: „Dobrí ľudia nám umierajú. Tej povahy ľudia idú pomaly vyhynúť medzi našimi težakmi. Taký skvelý vzor a, môže sa povedať, bez nasledovníkov.“ (str. 357). Ide ho aj ona navštíviť. Chce mu dať peniaze pre Katicu, najprv ich nechce, ale nakonie ponuku príjme. Po jej odchode Mate dohovára Katici, aby prestala byť nahnevaná na Nika. Hovorí, že je dobré to čo sa stalo, že oni dvaja by si nikdy neboli rovní „Tráva nikda neprerastie bor, mach nikdy neprerasti trávu!“ (str. 363). Mate už nechá spísať testament. Ivan spomína na život s otcom, ako ho učil, …

17. Kapitola
Aj Paško prišiel k Matemu. Ten povie, že Katica bude určite jeho. Stretne sa aj s Katicou. Tá mu vyčíta jeho hádzanie kamenia i žiarlivosť. Paško jej hovorí ako veľmi a úprimne ju vždy ľúbil.
I Niko príde. Aj on sa rozpráva s Katicou: „Ja som presvedčený, že nadíde deň, keďto ity nahlidneš a budeš mi vďačná, že som roztrhol zväzok, ktorý nemal trvácnosť. Radšej ma obviňuj teraz zo zrady, než neskoršie z podvodu.“ (str. 378). Mate sa lúči s blízkymi. Nikovi želá, aby jeho nevesta (Dorica) bola dobrá. Ivanovi dal celý majetok, ustanovuje ho hlavou rodiny. Má opatrovať matku, viesť a napomínať ženu, sestry. Katici hovorí, aby si zobrala Paška, že on je ten správny. Katica mu všetko sľúbi. Niko ešte raz odprosil jeho i Katicu a bolo mu odpustené.

18. Kapitola
Niko a Zandome sa cestou k Matemu zhovárajú o plánoch na spoločný podnik. Mateho koniec sa blíži. Nemôže zomrieť. Stará Ursa im poradí, aby našli čiapku, v ktorej sa narodil, až potom zomrie. Nájdu ju a Mate zomrel.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?