Marketingový informačný systém

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3939×

Příbuzná témataMarketingový informačný systém

Marketingový informačný systém

MIS

= zamestnanci, zariadenia, informačné technológie
pre zber, triedenie, analyzovanie a distribuovanie potrebných včasných a presných informácií
tvorcom marketingových rozhodnutíObr. Marketingový informačný systémInterný informačný systém
Systém zahŕňa prehľady objednávok, predaja ( odbytu) , cien
( sadzieb, taríf), skladových zásob, pohľadávok, dlhov. ...
Analýza týchto informácií manažérom umožňuje identifikovať dôležité príležitosti a problémy.Marketingový spravodajský systém
Systém poskytuje informácie o „udalostiach“.
Firma pri jeho vytváraní a využívaní :
 školí a motivuje obchodných zástupcov k sledovaniu a hláseniu nových trendov
 motivujú distribútorov a zamestnancov prvého kontaktu, resp. zvláštnych špecialistov, aby zbierali dôležité obchodné informácie ( napr. systém „falošných zákazníkov“)
 nákup marketingových informácií od externých dodávateľov, t.j. od výskumných organizácií
 vytvorenie marketingového informačného strediska, ktoré sleduje komerčne zamerané publikácie a novinky v sledovanej oblasti a prostredníctvom marketingového bulletinu ho zasielajú manažérom
Marketingový výskumný systém
Marketingový výskum je systematické určovanie, zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií, týkajúcich sa problému, pred ktorým firma stojí.
!! Výskum trhu sa týka iba určitého špecifického trhu a je súčasťou marketingového výskumu !!
Marketingový systém na podporu rozhodovania
Systém je koordinovaným súborom dát, subsystémov, nástrojov a techník, ktoré spolu s hardwarovou a softwarovou podporou poskytuje manažérom informácie o vnútornom a vonkajšom prostredí a pomáha im pri prijímaní efektívnejších marketingových rozhodnutí.
Postup:
 manažér potrebuje riešiť určitý problém
 sformuluje relevantné otázky a vloží ich do príslušného modelu MSPR
 model vygeneruje dáta, ktoré sú štatisticky vyhodnocované
 špeciálny optimalizačný program určí najvhodnejšiu stratégiu, implementuje ju a takto získa ďalšie informácie
Pozn.: Existencia marketingových pracovných staníc pre výcvik manažérov vo virtuálnom podnikateľskom svete.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?