Marketing v podmienkach poštovného, telekomunikačného, bankového a dopravného podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Marketing v podmienkach poštovného, telekomunikačného, bankového a dopravného podniku

 Charakteristika marketingu služieb
 Marketing v PTBaD a marketing vzťahov
 Stanovenie efektívneho využívania produktov v PTBaD podniku
 Segmentácia dopravného, telekomunikačného a bankového trhu
 Umiestňovanie PTBaD produktov
 Marketingový mix v PTBaD
 Marketingové plánovanie
 Podnik orientovaný na zákazníka
 Medzinárodný marketing v PTBaD

Charakteristika marketingu služieb
Mohutný rast sféry služieb › nárast významu marketingu
Je marketing služieb podobný marketingu priemyslových a spotrebných výrobkov?
 platia tu rovnaké princípy a zásady
 niektoré rozdielne vlastnosti služieb môžu vyvolať potrebu väčšieho zvýraznenia niektorých marketingových prvkov alebo ich rozdielnu aplikáciu
 nehmatateľnosť služieb a ľahká reprodukovateľnosť núti k vypracovaniu koncepcie, pomocou ktorej môže podnik dosiahnúť výnimočný imidž
 obrovská sila konkurenčného prostredia, odstránenie monopolizácie a regulácie zvyšuje konkurenčný tlak
 nutnosť prehodnotenia doterajších podnikateľských koncepcií
Povaha produktov (služieb)
Produkt = súhrn objektov alebo procesov prinášajúcich zákazníkovi určitú hodnotu
Výrobky a služby = subkategórie, resp. dva typy produktov
Podstata služieb a forma, v akej sú služby zákazníkovi ponúkané =
 iba hmatateľný výrobok, zariadenie, ktorý nemusí byť doprevádzaný žiadnymi službami
 hmatateľný výrobok s doprevádzajúcimi službami, ktoré zvyšujú príťažlivosť výrobku pre spotrebiteľa
 dôležitá služba, ktorá je doprevádzaná niektorými výrobkami a službami
 iba služba

Obecné vlastnosti produktov v oblasti PTBaD

1.

2.

3.

4.
Kontinuita hmatateľnosti – pohyb od iba nehmatateľného ku hmatateľnému › teória pre hodnotenie vlastností služieb
Prístupy ku klasifikácii služieb
Existuje množstvo prístupov, napr.

klasifikácia podľa:
 typu služby
 typu predávajúceho ( prepravcu, poskytovateľa,...)
 typu zákazníka ( klienta )
 vlastností dopytu
 spôsobu zabezpečenia služby
 stupňa hmatateľnosti
 nákupných motívov
 frekvencie styku so zákazníkom
 stupňa prispôsobenia služby zákazníkovi, ....
Snaha odborníkov z oblasti marketingu › použitie vhodnej kombinácie klasifikačných modelov, ktoré vyhovujú požiadavkám strategického marketingu služieb


Vzťah služieb a ostatných odvetví

Faktory ovplyvňujúce rast „komunikačného odvetvia“:.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?