Marketing - Trh organizácií

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3328×

Příbuzná témataMarketing - Trh organizácií

- pre jediný súbor nákupov spotrebiteľov je potrebné uskutočniť veľa súborov nákupov organizácií
- nákup organizácií - rozhodovací proces, v kt. si organizácie spresňujú požiadavky na nákup výrobkov a služieb, posudzujú a vyberajú z rôznych alternatív výrobkov a dodávateľov
- trh výrobných faktorov - jednotlivci a organizácie, kt. nakupujú výrobky a služby, určené ako vstup do ďalšieho procesu s cieľom produkovať iné výrobky a služby; najv. a najdiverzifikovanejší trh
- trh sprostredkovateľov - jednotlivci a organizácie, kt. nakupujú výrobky a služby s cieľom ďalšieho ziskového predaja al. prenajímania iným so ziskom; veľko a maloobch. firmy
- vládny trh - tvoria ho vládne inštitúcie (ústredné al. miestne), kt. nakupujú al. si prenajímajú výrobky a služby potrebné na výkon sv. funkcií (lietadlá, autá, nábytok...)

rozdiely medzi trhom organizácií a spotrebiteľským trhom
- štruktúra trhu a dopytu: menší počet kupujúcich, kt. nakupujú vo väčších množstvách, d. organizácií je odvodený od d. po spotrebných statkoch, nepružný d., variabilnejší d. - charakter nákupných orgánov: viac nákupcov a profesionálnejšie nákupy
- druhy rozhodnutí a rozhodovací proces: komplexnejšie nákupné rozhodnutia, väčšia formálnosť, väčšia závislosť kupujúcich a predávajúcich, snaha o vytv. dlhodobých vzťahov so zákazníkmi

typy nákupných situácií
- nákup bez zmeny nákupnej reakcie - kupuje nákupné oddelenie na zákl. rutiny (kanc. potreby, čistiace prostriedky)
- modifikovaný nákup - rozhoduje viac ľudí, dodávatelia nemajú istotu, snažia sa o naj ponuky (nové autá, počítačové terminály)
- nový nákup - rozhoduje veľa ľudí, snažia sa o info a o naj výber

centrum nákupu
- jedn. a skup., kt. sa zúčastňujú na nákupnom rozhodnutí, majú spol. záujmy a spolu nesú riziko a zodp. - pri nákupe pôsobia ekonom.

faktory a ak sú dostatočné tak personálne

trh výrobných faktorov
- poznanie problému a externých stimulov
- charakteristika potreby (požiadavky na vlastnosti a množstvo produktov)
- špecifikácia produktov (hodnotová analýza),
- prieskum dodávateľov,
- oslovenie dodávateľov na predloženie ponúk
- výber dodávateľov
- zadanie objednávky (uzatvorenie zmluvy)
- hodnotenie výkonu a spokojnosti, budúca bližšia spolupráca

trh sprostredkovateľov
- nákup tovarov a služieb s cieľom ďalšieho ziskového predaja alebo prenajímania
- primárne je rozhodnutie o sortimente
- spolupráca dodávateľov so sprostredkovateľmi:
- reklama, na ktorú prispeje aj dodávateľ
- označovanie produktov novými etiketami (Tesco)
- nákup bez skladovania
- zvláštne ceny pri akciách
- možnosť vrátenia a výmeny tovarov
- sponzorstvo a prezentácie

vládny trh
- vo vysp. ek. št. neostáva nikomu nič dlžný, je veľký záujem podnikateľov umiestniť svoje výrobky sem
- faktory pôsobiace na nákup: f. prostredia, organ., interpers., individ. f. (kontrola verejnosti)
- pravidlá verejn. obstar. z. 263 (otvorené konkurzné konania al. zmluvná dohoda).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?