Marketing - Produkt

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Marketing - Produkt

- vš., čo môžeme dať na trh do pozornosti a má schopnosť uspokojiť potrebu al. želanie
- nielen hmotné výr., ale aj služby, osoby, miesta, organizácie
- 3 zákl. časti:
- jadro (Čo naozaj kupuje spotrebiteľ?)
- vlastný produkt (kvalita, vyhotovenie, štýl, značka, obal)
- rozšírenie produktu (pri produktoch dlhodobej spot.; podm. a možnosti úverovania, inštalácia, služby a záruky)

- tovar: dlhodobej (elektronika, auto) a krátkodobej spotreby (spotreb. sa jednorazovo al. málo spotrebných predmetov)
- služby: nemateriálnosť, spotrebujú sa v okamžiku ich poskytnutia
- spotrebný tovar:
- bežného d. (nákup bez rozmýšľania; potraviny, tabak. výr.; rozhoduje cena)
- príležitostného d. (impulzívny tvar, tovar núdze; porovnáva ho na zákl. kvality, vhodnosti, ceny a štýlu)
- zvláštny (unikátny charakter al. značka, ochota cestovať za značkou, nezáleží na umiestnení predajne, stačí, keď sú zákazníci informovaní; autá, oblečenie)
- neuvažovaný (dôležitá tu je reklama, zákazník o nich neuvažuje, pokiaľ nie je informovaný, CD prehrávač)

- kvalita - jeden z hl. nástrojov pri budovaní trhovej pozície, = spôsobilosť výrobku plniť sv. funkcie
- vyhotovenie - východisko. model bez príslušenstva; vlastnosti produktu slúžia na odlíšenie od konkurenčných produktov
- štýl - výzor výrobku, ale ešte väčší dôraz sa kladie na design
- značka - znak, meno al. symbol; rozhoduje o nej výrobca al spostred. (alebo obaja); mala by charakterizovať kvalitu a dobre sa pamätať, schopnosť odlíšenie, ľahký preklad do iných jazykov, kritériá právnej ochrany; vyššia cena, nižšia podpora predaja
- obal - fcie: udržiavať a chrániť výrobok, upútať pozornosť, pôsobiť emotívne, presvedčiť o kúpe, informačná fcia, ekologická fcia, musí sa každé 2-3 roky inovovať; etiketa - súčasť obalu obsahujúca info o tovare

ROZŠÍRENIE PRODUKTOV
- záruka
- povinné záruky (určené zákonom)
- dobrovoľné záruky (nástroj konkurenčného boja)

- servis - ponuka nainštalovania produktu, územná dostupnosť servisu
- spotrebiteľské úvery - má to význam v obd. poklesu dopytu, znižujú citlivosť na cenu

NOVÉ PRODUKTY
- produkty zastarávajú
- 3 spôs. vývoja nového produktu:
- cesta vlastného výskumu a vývoja
- zakúpenie licencie na výrobu niekt. výrobkov
- okopírovanie výrobkuzákl.

fázy uvedenia nového výrobku na trh:

- zrod nápadov (viac ako 55% vzniká v samotnej firme, zdrojom môžu byť aj spotrebitelia, aj konkurenti sú zaužívaný a osvedčený zdroj nápadov, predajná sieť, ostatné zdroje - analýza sťažností zákazníkov, účasť na veľtrhoch a výstavách),
- predvýber nápadov (ak je nápadov veľa),
- koncepcia nového výrobku (ujasnenie, aké vlastnosti a kvality bude produkt mať),
- marketingová stratégia (akú cieľ. pozíciu chceme zaujať, kt. skup. spotrebiteľov oslovíme, ako budeme výrobok distribuovať),
- podnikateľská analýza (analýza vš. procesov, kt. súvisia s úrovňou ceny),
- vývoj výrobku (vyrobenie prototypu)
- testovanie prototypu
- marketingový test
- komercionalizácia

ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBKU
- vývoj výrobku (nulový výnos, vysoké náklady)
- uvedenie výrobku (vysoké náklady, výnosy pomaly rastú)
- rast (väčší odbyt, zvyšovanie zisku, spotr. už o výrobku vedia)
- zrelosť (vysoký objem zisku)
- pokles (klesá objem predaja a zisk)
- dno (začiatok vývoja nového produktu).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?