Marketing - Distribúcia

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 5025×

Příbuzná témataMarketing - Distribúcia

distribučný kanál
- súhrn vš. článkov, kt. sa stanú majiteľom výrobku al. služby a pomáhajú pri prevode majetku, prekonávame ním časový a priestorový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
- je to pre výrobcu efektívnejšie; špecializuje sa na to, čo chce spotrebiteľ; podieľa sa na výskume trhu - lepšie pozná spotrebiteľov
- podpora odbytu, získanie nových obchodných partnerov, fyzická distribúcia

úrovne distribučnej cesty:
- 0-tá: ak výrobca priamo dodáva tovar spotrebiteľovi, priamy marketing
- jednoúrovňová: výrobca - maloobchodník - spotrebiteľ
- dvojúrovňová: výrobca - veľkoobchodník - maloobchodník - spotrebiteľ
- trojúrovňová: výrobca - ........ - veľkoobchodník - maloobchodník - spotrebiteľ

organizácia distribučného kanála:
- konvečné cesty - združenia nezávislých výrobcov, veľko a maloobchodníkov
- nekonvenčný systém - vo forme vertikálnych a horizontálnych mark. systémov

vertikálny systém
- malo a veľkoobchodníci, kt. tvoria jednotný systém; 1 kanál nemá moc, aby s nim ďalšie spolupracovali; dobrovoľnosť; spotrebný tovar
- *uzavretý sys. - 1 vlastník
- *zmluvný sys. - nezávislé firmy, kt. pôsobia na rôznych stupňoch výroby a distribúcie a na zákl. zmluvy spolupracujú; voľné reťazce podporované veľkoobchodom, maloobchodnícke spolky (družstvá), franchisingové organizácie, chod zabezpečuje 1 schopný účastník, najsilnejší výrobca, veľkoobch., maloobch. - *administratívny - spolupráca nie na zákl. spoločného majiteľa al. zmluvných záväzkov, ale na zákl. moci jedného z partnerov

horizontálny systém
- spojenie 2 a viac firiem na rovnakej úrovni; cieľ: využiť trh. príležitosti

distribučné stratégie
- intenzívna - tovary sa predávajú v čo najväčšom počte, aby boli dostupné vždy a všade; predmety dennej spotreby
- exkluzívna - zámerné ohraničenie počtu sprostredkovateľov výrobcom; vyššie zisk. prirážky; autá, značkové odevy
- selektívna - výrobca medzi sprostredkovateľmi selektuje, predaj tovarov občasnej spotreby

MALOOBCHOD
- súbor vš. činností pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, kt. sú určené spotrebiteľovi na osobnú spotrebu al. iné použitie; súhrn vš. činností, kt. súvisia s bezprostredným predajom spotrebiteľovi
- podľa sortimentu (úzky, široký)
- podľa ceny (kvalitné výr. s vysokými cenami, stredná úroveň, nízke ceny)
- podľa miesta (s obchodnými priestormi: super, hyper, OD, špecializ. predajňa; bez obch.

priest.: priamy mark, podomový a osobný predaj, automaty)

VEĽKOOBCHOD
- vš. činnosti pre zákazníkov, kt. nakupujú produkty pre ďalší predaj al. pre podnikat. účely
- vedia efektívnejšia ako výrobcovia plniť funkcie (tí nemajú dosť prostr. ani skúseností)
- malo: široký sortiment v malom množstve; veľko: naopak
- podľa vlastníckych vzťahov
- podľa sortimentu (široký, úzky, špecializ.)
- podľa služieb (komplexné, čiastkové, žiadne)

VLASTNÍCKE VZŤAHY
makléri, agenti
- nevlastnia produkty, kt. ponúkajú
- ponúkajú ešte menej služieb
- *nedopĺňajú zásoby
- *nezúčastňujú sa podnikania
- *nepreberajú za produkty riziko
- *sprostredkúvajú info o potrebách kupujúcich
- *dostávajú odmenu od toho, kto si ich najal (krátkodobý vzťah)

- agent výrobcu - predávajú výrobky niekoľkých nekonkurenčných výrobcov, s každým majú zmluvu, sondujú, či vstúpiť na nový trh al. nie
- agent na predaj - výrobcovia ho poverujú predajom celého výrobného sortimentu; slúžia tým výrobcom, kt. sa nechcú zaoberať ? predaja
- agent na nákup - dlhodobá spolupráca s kupujúcimi; dobre poznajú tovary a služby
- provízni agenti - podieľajú sa na kúpe a predaji a odovzdávajú sumu bez sv. provízie

fyzická distribúcia produktov
- firmy, kt. sa zapodievajú skladovaním a dopravou produktov
- výhoda: lepšia manipulácia
nevýhoda: zásoby viažu určité finančné prostriedky; riešenie ? dopravy: výber dopr. prostr. ovplyvní cenu (loď, potrubie, vlak, auto).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?