Manželská čítanka

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 1524×

Příbuzná témataManželská čítanka

-Jestvuje celý rad odborov, ktoré sa venujú štúdiu manželstva, ale zatiaľ nepoznáme ľudskú psychiku natoľko, aby sme mohli predvídať napr. manželskú harmóniu u všetkých snúbencov.
-Mladí ľudia sa v období pred sobášom zvyčajne poznajú dôkladnejšie v celej rade hľadísk, ale majú len hmlisté predstavy o tom, aké hodnoty sú pre ich snúbenca dôležité a v akom poradí.
S oblasťou hodnôt a potrieb súvisia aj záujmy. Sú to vlastne motivačné silyy, ktoré sa prejavujú pri uskutočňovaní takých činností, ktoré uspokojujú potreby. Zdalo by sa logické, že čím viac budú mať snúbenci spoločných záujmov, tým viac si budú rozumieť a tým väčšmi sa k sebe hodia. Pravda, je tu nebezpečenstvo určitej jednostrannosti. Ak spája partnerov len jeden jediný záujem, môže sa stať, že až v manželstve zistia, že okrem spoločných záujmov si veľmi nerozumejú a nemajú rovnaké názory na základné manželské situácie.
Pokým dokáže aspoň jeden z manželov strhnúť druhého a nadchnúť ho pre svojho koníčka, je to v poriadku, ale ak sú obaja pasívni a čakajú, že ich ten druhý bude zabávať, nemá manželstvo perspektívu.
-Zdalo by sa, že pri výbere partnera má rozhodujúci vplyv-význam oblasť citových vzťahov. naopak, ľudia s prevahou citového prístupu nad rozumovým mávajú skôr tendenciu k nevyrovnaným vzťahom. zaľúbenosť je veľmi nespoľahlivý radca pri voľbe životného partnera. Vyhranený, rozumový človek prežíva pochopiteľne aj partnerský vzťah ináč ako človek emotívny.
- Prirodzene s manželstvom je spojená celá škála citov a citových vzťahov. intenzita, s akou sa mladý človek vie zamilovať ukazuje aj na to, že rovnako intenzívne prežíva aj iné citové vzťahy, ako je nenávisť, pohŕdanie, zlosť.
- Vnútorný obsah každého manželstva je určený zväčša vzájomným pomerom týchto činiteľov:
1.automatický súlad-duševný aj sexuálny
2.voľná zhoda
3.tolerované rozdiely a rozpory
4.netolerované rozdiely a rozpory
Ich význam v konkrétnom zväzku umocňuje alebo zoslabuje individuálnu hodnotovú orientáciu, miera ich vzťahu, stupeň morálnej zodpovednosti a stupeň inteligencie.
§18 zákon o rodine: muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu, byť si verný, navzájom si pomáhať a utvárať zdravé rodinné prostredie.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?