Makroprostredie: Maďarsko

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3796×

Příbuzná témataMakroprostredie: Maďarsko

Charakteristika makroprostrenia Maďarskej republiky
(Magyar Köztársaság)


v Oficiálny názov: Maďarská republika
v Rozloha: 93,030 kilometrov2
v Počet obyvateľov: 10 miliónov obyvateľov
v Hustota zaľudnenia: 109 obyvateľov/km2
v Hlavné mesto: Budapešť
v Najväčšie mestá: (obyvateľstvo)

Ř Budapešť 2,017,000
Ř Debrecín 217,706
Ř Miškolc 189,655
Ř Segedín 178,878
Ř Pécs 172,777
Ř Győr 130,941
Ř Nyiregyháza 115,643
Ř Székeszfehervár 109,666
Ř Kecskemet 105,559
Ř Szombathely 85,932
Ř Szőlnok 80,859

Ř Povrch
Maďarsko leží vo východnej Európe. Susedí na severe zo Slovenskou republikou, na severovýchode s Ukrajinou, na východe s Rumunskom, na juhu s Srbskom a Moldavskom, na juhozápade s Chorvátskom a Slovinskom a na západe s Rakúskom. Maďarsko sa rozprestiera v Panónskej panve. Väčšinu jej povrchu 4/5 zaberajú roviny, zvyšok pahorkatiny a vrchoviny. Z geologického hľadiska sa územie delí na štyri oblasti – Severné stredohorie, Malú dunajskú kotlinu, Zadunajsko a Veľkú dunajskú kotlinu.
Severné stredohorie leží na severe a tiahne sa v poloblúku popri slovenských hraniciach až k Dunaju. Jeho najvýznamnejšou časťou sú sopečné Zemplínske vrchy, ktoré sa tiahnu od severovýchodu na juhozápad. V ich južnom podhorí – Tokajských vrchoch sa rodí známe tokajské víno. V pohorí Matra sa nachádza najvyšší vrch Maďarska Kékes (1015).
Malá dunajská kotlina sa rozprestiera na východ od rakúskych hraníc a na juh od Dunaja až po Bakonský les. Je súčasťou Podunajskej roviny, ktorej severná časť je oddelená veľkým ramenom Dunaja.
Zadunajsko je ohraničené na západe rakúskymi hranicami, na severe a na východe pravým brehom Dunaja. Takmer uprostred Zadunajska leží Blatenské jazero – Balaton.

Ř Vodstvo
Všetky vodné toky patria do povodia Čierneho mora. Odvádza ich tam Dunaj, ktorý preteká Maďarskom v dĺžke 417 km a z časti tvorí štátnu hranicu. Pohraničná rieka Tisa preteká Maďarskom v dĺžke 579 km. Tisa spolu s Dunajom zbiera z územia Maďarska takmer všetky vodné toky. Najvýznamnejším maďarským jazerom je Balaton.

Ř Podnebie
Maďarsko má suchozemské, mierne podnebie. Uplatňuje sa v ňom vplyv troch pásiem: kontinentálneho, prímorského a stredozemného. Dôsledkom sú extrémne výkyvy počasia – v zime mrazivé a v lete horúce dni – i veľké teplotné rozdiely.

Najsuchším krajom je Veľká dunajská kotlina, najvlhšia je západná oblasť Zadunajska.


Obyvateľstvo

Ř Počet obyvateľov: 10,232,404
Ř Populačný rast
- obyvateľstvo rastie rýchlosťou - 0.25 %
Ř hustota zaľudnenia
- 110 osôb / kilometer2


Urbanizácia

Ř 65 % obyvateľstva žije v mestách
Ř 35 % obyvateľstva žije na dedinách

Ř Priemerná dĺžka života:
- Pre obe pohlavia 70 rokov
- Ženy 75 rokov
- Muži 66 rokov

Ř Prirodzené úbytky:
- 10 úmrtí na 1,000 narodení

Ř Gramotnosť:
- celkom 99.1 %
- Ženy 99 %
- Muži 99.3 %

Ř Menšinové skupiny:
- Maďari 89.9 %
- Rómovia 4.0 %
- Nemci 2.6 %
- Srbi 2.0 %
- Slováci 0.8 %
- Rumuni 0.7 %

Ř Používané jazyky:
- Maďarčina 98.2 %
- Iné 1.8 %

Ř Náboženstvo:
- Rímsko-katolícke 67.5 %
- Kalvinisti 20.0 %
- Luteráni 5.0 %
- iné alebo ateisti 7.5 %


Vláda

Ř Typ vlády: Parlamentná republika
Ř Nezávislosť získali v roku 1001 zjednotením krajiny kráľom Štefanom I. Ř Ústava
- bola založená 18 augusta 1949
- účinná je od 20 augusta 1949
- zrevidovaná je od 19 apríla 1972 a 18 októbra 1989
- Hlasovacie právo majú príslušníci Maďarskej republiky od 18 rokov

Ř Historický Budapešť

ORSZAGGYULES (Národné zhromaždenie) má 386-členov je volené na štyri roky. Má plnú politickú moc v Maďarsku. Národné zhromaždenie volí prezidenta a ministra vlády. Hlasovať môžu občania od veku 18 rokov. Maďarsko má 19 žúp.

Ř Členstvo v medzinárodných organizáciách:

RADA EURÓPY, CERN, EBRD, EUROCONTROL, FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICCO, ICRM, IFRCS, MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRÁCE, MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND, MEDZINÁRODNÁ NÁMORNÁ ORGANIZÁCIA, INTELSAT, INTERPOL, IOC, IOM, ISO, ITU, MTCR, NACC, MENO (hosť), NSG, ORGANIZÁCIA AMERICKÝCH ŠTÁTOV (pozorovateľ), OECD, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, SVETOVÁ POŠTOVÁ ÚNIA, ZÁPADOEURÓPSKA ÚNIA (spoločník), WFTU, SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA, WIPO, WMO, WTOO, WTRO, ZC


Ekonomika

Ťažký priemysel a poľnohospodárstvo boli hlavnou oporou maďarského hospodárstva už počas komunizmu. Podobne ako iné východoeurópske krajiny aj Maďarsko trpelo tzv. centrálnym plánovaním. Po roku 1989, kedy sa komunizmus zrútil takmer v každej krajine, súkromný sektor vzrástol o 10 %, a tým sa zvyšovala ekonomická aktivita Maďarska. Prechod k voľnému trhu bol náročný. V prvých rokoch po roku 1989 hrubých domácich produkt (GDP) spadol skoro na štvrtinu, zatiaľ čo inflácia a nezamestnanosť rástla. Napriek tomu, Maďarská ekonomika patrí medzi najlepšie z postkomunistických krajín. Silné zahraničné investície pomohli podnikovému sektoru postaviť sa na nohy, čím bolo umožnené zamestnať veľkú časť aktívneho obyvateľstva. Burza cenných papierov bola zavedená v roku 1990. Vláda odpredala štátne podniky do súkromného vlastníctva. Toto prispelo k deficitu v rozpočte, čo znamenalo zadĺžiť sa zahraničiu. Prírodné zdroje zahŕňajú bauxit, meď, uhlie, a zemný plyn.

Ř Mena je Forint (HUF) = 100 Fillérov

Ř Hrubý domáci produkt (GDP)
- USD 44.84 miliardy
- GDP na osobu je USD 4,400

Ř Štátny rozpočet:
- celkový príjem USD 11.30 miliardy
- celkové výdaje USD 14.20 miliardy

Ř Exportované tovary:
- suroviny
- polotovary
- stroje a dopravné zariadenia
- spotrebný tovar
- potraviny a poľnohospodárske plodiny
- palivá a energie

Ř Importované tovary:
- palivá a energie
- suroviny
- polotovary
- stroje a dopravné zariadenia
- spotrebný tovar
- potraviny a poľnohospodárske plodiny

Ř Najvýznamnejší obchodní partneri pre export:
- Nemecko
- Taliansko
- Rakúsko
- Štáty bývalého Sovietskeho Zväzu

Ř Najvýznamnejší obchodní partneri pre import:
- Nemecko
- Taliansko
- Rakúsko
- Slovensko
- Česká republika

Ř Odvetvia priemyslu
- hutnícky
- spracovateľský
- potravinársky
- textilný a odevný
- chemický (obzvlášť farmaceutický)
- výroba autobusov a áut

Ř Poľnohospodárstvo

Maďarsko je predovšetkým krajina s veľmi dobrými podmienkami pre poľnohospodárstvo.
Zameriava sa predovšetkým na pestovanie pšenice, kukurice, slnečnice, zemiakov, cukrovej repy. Z živočíšnej výroby je zameraná hlavne na chov ošípaných, dobytku, hydiny. Ďalej produkuje mlieko a mliečne výrobky. Maďarsko je sebestačná krajina čo sa týka potravy a stravovania.

- Prírodné zdroje:
- bauxit, uhlie, zemný plyn, úrodné pôdy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?