Makroekonomika

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2977×

Příbuzná témataMakroekonomika

Národné hospodárstvo je ekonomika príslušnej krajiny. Štruktúru možno posudzovať z rôznych hľadísk: a) odvetová
b) sektorová
c) podľa klasifikácia produkcie
d) územná
ODVETOVÁ => podľa charakteru konečných výsledkov činnosti.
* výrobné odvetvia: priemysel, stavebníctvo, nákladná doprava, a iné
* nevýrobné odvetvia: školstvo, zdravotníctvo, kultúra a iné
SEKTOROVÁ => primárny
=> sekundárny
=> terciárny
=> kvarciárny
KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE => poľnohospodárstvo, stavebníctvo, doprava a spoje, peňažníctvo a poisťovníctvo a iné.
ÚZEMNÁ => členenie podľa jednotlivých územných celkov alebo oblastí. U nás podľa krajov (8 krajov).

Hrubý domáci produkt (HDP): jeho veľkosť môžeme zistiť tromi spôsobmi:
1.) Spotrebnou metódou = S + Ih + Vv + Eč Eč=Export - Import
tok tovarov a služieb vyprodukovaných v krajine za rok
2.) Dôchodkovou metódou = M + Úč + R + Z + A + Dn
výdavky všetkých spotrebiteľov na nákup finálnych tovarov a služieb
3.) Výrobnou metódou = DPH + Dn

S = spotreba (osobná S domácností)
Ih = hrubé investície (investície na nákup IM)
Vv = vládne výdavky (výdavky štátu na obranu a bezpečnosť, na stavy nemcníc...)
Eč = čistý export
M = mzdy (platy a mzdy zamestnancov)
Úč = čisté úroky (rozdiel medzi prijatými a platenými úrokmi)
R = renta (za prenajatie pôdy ako výrobného faktora)
Z = zisk (pred zdanením)
A = amortizácia (opotrebenie IM)
Dn = nepriame dane
DPH = daň z pridanej hodnoty

Čistý domáci produkt (ČDP) = HDP - A

Čistý národný produkt (ČNP) = HNP - A

ČDP z výdavkového hľadiska = S + Ič + Vv + Eč
Ič = Ih - A

ČDP z dôchodkového hľadiska = M + Úč + R + Z + DnČisté ekonomické bohatstvo
HDP
+ produkcia tieňovej ekonomiky
+ hodnota voľného času
+ produkcia domácej výroby
- N zo škôd na životnom prostredí
- výdavky na zdravotnú starostlivosť
- N na ochranu životného prostredia

Nezamestnanosť je stav, keď určitá časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná.

Miera nezamestnanosti = nezamestnaní
pracovné sily

Inflácia je makroekonomický jav, pri ktorom ceny rastú z roka na rok. Je prebytok peňazí v obehu. Rozoznávame: * miernu - do 9%
* cválajúcu - 10%-999%
* hyperinfláciu - nad 1000%.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?