Majetok a zdroje krytia

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3487×

Příbuzná témataMajetok a zdroje krytia

MAJETOK A ZDROJE KRYTIA V PRIEHLADNEJ TABULKE
MAJETOK:
INVESTICNY OBEZNY
NIM: ZAS:
( ma nehmotný charakter obstr. Cena (patri sem nedokonč. Výroba, polotovary) je 40000,- doba splatnosti dlhšia ako 1r.)
-DNIM -materiál na sklade
-oceniteľné práva -výrobky
-ostatný NIM -tovar na sklade
-softvér -zvieratá
-zriaďovacie výdavky(material) -iné zásoby
HIM: POH:
(ma hmotný charakter obstr. Cena je -manko 20000,– može isť o hnuť. A nehnuť. Doba -odberatelia tovar splatnosti dlhšia ako 1r. -zmenky na inkaso
-budovy, haly stavby -ostatné požiadavky
-dopravné prostriedky FM(sú také druhy kratk. Majetku ako
-iný HIM peniaze v hotovosti , z dobou platn. Do 1r.)
-inventár -cenne papiere (bežné papiere) - -dlžné cenne papiere
-pozemky -pokladnica
-stroje, prístroje a zariadenia -ceniny
-umelecké diela a zbierky -účty v bankách (bankové účty)
FI: -Vlastne akcie
(sú inv. Cenne papiere , ktoré ma účtovna -iný Fm jednotka v tržbe ako 1r. ako aj term. Vklady, doba splatnosti dlhšia ako 1r.)
-investičné cenné
papiere a vklady
-poskytnuté pôžičky
-iné FI(umerl diela, zbierky, drahé kovy. ZDROJE KRYTIA MAJETKU:
VLASTNE ZDROJE
-základne imanie (predstavuje trvalý vlastný zdroj krytia , ktorý do podnikania vložil vlastník pri vzniku firmy, jeho výška sa píše do obch. registra)
-kapitalovéfondy (tvoria sa s externých zdrojov napr. darovaním čim sa stavajú vlastným zdrojom)
-fondy zo zisku (vytvárajú sa zo dosiahnutého zisku podniku patrí sem nedeliteľný fond družstva, štatutárne pohyby atd., zákony rezervný fond sa tvorí do výšky 20% zakl. Imania)
-HV min. rokov (môže byť vo forme nerozdeleného zisku min. rokov)
-HV bežného učtovného obdobia (zisk, alebo strata)
CUDZIE ZDROJE
-rezervy ZAKONNE, KURZOVE STRATY,(prest. Záväzky voči tretím osobám a v budúcnosti budú znamenať vznik výdavkov alebo nákladov.

Môžu byť zákonne(túto rezervu použijeme na zaplatenie dodávateľovi za opravu) a dobrovoľné.
-záväzky DODAVATELIA, ZAMESTNANCI,DAN Z PRIJMOV ( predstavujú záväzky voči dodávateľom naterialu, tovaru, služieb ak aj záväzky voči zamestnancom, spoločníkom voči daňovému úrodu a pod. Delíme ich na: krátkodobé{do 1r.}, dlhodobé {nad 1r.},
-úvery. KRATK. BANK. UVERY, BANK, UVERY(DLHODOBE) (ide o finančné pôžičky, ktoré nám poskytuje banka za urč. Zmluvne stanovených podmienok z hľadiska splatnosti rozlišujeme krátkodobý úver , dlhodobý úver
MAJETOK-ktorý podnikatel vložil do podnikania a nadalej ho s cielom podnikať zveľaduje sa ozn. Učtovnou formou.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?