Magnetofóny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3254×

Příbuzná témataMagnetofóny

História

História magnetofónu sa začína v roku 1878, kedy americký mechanik Oberlin Smith, inšpirovaný návštevou v Edisonových laboratóriách, pojal myšlienku záznamu telefónnych signálov ocelovým drôtom. O rok neskôr sa Smith rozhodol publikovať túto myšlienku v odbornom časopise. Tá nebola zložitá: zvukové kmity sa prevedú na elektrické a tými sa zmagnetizuje pohybujúce sa zvukové médium, ktoré potom pri prehrávaní vytvára elektrické kmity rovnakej frekvencie ako pri nahrávaní (tie sa potom prevedú na kmity zvukové). Zložitejšia bola realizácia...

Tento princíp magnetického záznamu v roku 1898 znovuobjavuje dánsky vynálezca Valdemar Poulsen a v priebehu niekoľkých rokov vyrába "zvukové záznamníky" na oceľový drôt(alebo pásku). Získava patenty v Dánsku, Spojených Štátoch a inde. Jeho zariadenie nazvané telegrafon, je navrhnuté k zaznamenávaniu telefónnych hovorov v dobe neprítomnosti volaného. Magnetofón sa tak zrodil z myšlienky telefónneho záznamníka.
Poulsenov páskový telegrafón

Prvé veľké predvádzanie Poulsenovho telegrafónu sa uskutočnilo v roku 1900 na Parížskej medzinárodnej výstave. Odborná tlač nešetrila chválou. O tri roky neskôr začína tieto prístroje vyrábať americká firma The American telegraphone Company.

Začiatkom 20. rokov nemecký vynálezca a podnikateľ Kurt Stille upravuje telegrafon tak, aby sa zvuk mohol zosilniť elektronicky. Patentové práva potom predáva nemeckým a anglickým spoločnostiam. V roku 1925, spolu s daľším nemcom Karlom Bauerom dávajú na trh vylepšený telefónny záznamník, tzv. Dailygraph.Neskoršie verzie tohto zariadenia sú už prispôsobené ku vkladaniu záznamového média v kazete.

Koncom 20. rokov kupuje Stillovu licenciu britská Ludwig Blattner Picture Corporation. Blattner sa neúspešne pokúša distribuovať filmy so synchronizovaným zvukom. Vo svojích neskorších prístrojoch už pre záznam používa ocelový pásik. V roku 1931 predáva tento experimentálny páskový prístroj britskej BBC, ale ešte v ten rok bankrotuje. Medzitým obdrží Stillovu licenciu aj britská Marconi Wireless Telegraph Company, ktorá spoločne s BBC vyrobí niekoľko páskových prístrojov pre vysielanie BBC na krátkych vlnách. Podobné prístroje sa potom používaly aj v iných krajinách.

V roku 1932 získava nemecká AEG patentné práva Fritze Pfleumera, ktorý si už koncom 20. rokov nechal patentovať záznam zvuku na papier potiahnutý magnetickou vrstvou z ocelového prášku. AEG spolupracuje S I.G.

Farben, ktorá experimentuje s páskom potiahnutým práškovitým železom. V roku 1935 predviedla AEG svoj vylepsený "magnetofón" s nahrávkou Londínskeho filharmonického orchestra. Prvý magnetofón s nekovovou páskou s použitou magnetickou vrstvou

V USA sa však ešte po celú II. svetovú vojnu predávajú takmer výhradne "drôtové" prístroje. Američania a Briti "objavujú" páskové magnetofóny po dobití krjín okupovaných nemcami. Prístroje založené na magnetofóne sa v USA objavujú až v roku 1947, kedy sa tiež objavujú umelohmotné pásky. O rok neskôr uvádza na trh svoj prvý profesionálny magnetofón Ampex corporation a tiež SONY začína pracovať na svojom návrhu magnetofóna.


Magnetofón T100 z roku 1949


Od päťdesiatych rokov ide vývoj rýchlo vpred. V roku 1956 predvádza Ampex corporation prvý magnetofón na záznam čiernobieleho televízneho obrazu. V tomto roku tiež začína výroba magnetofónov v Československu.
Legendárny československý dvojrýchlostný magnetofón z Tesly Přelouč

V 2. polovici 50. rokov neúspešne predstavuje RCA-Victor stereofónnu "kazetu", na rozdiel od "Compact Casette" (1962) holandskej spoločnosti Phillips, ktorá sa čoskoro stala štandardom a používajú sa dodnes. "Chromové" pásky sa objavujú v roku 1969 (DuPont, BASF), v roku 1978 predstavuje SONY prvý digitálny magnetofón.

Z konštrukčného hľadiska sa magnetofón skladá z dvoch základných častí:
- elektronická časť,
- mechanická časť.

Elektronická časť

Zjednodušený príklad blokovej schémy elektronickej časti magnetofónu s dvoma hlavami je na obrázku. Pri snímaní (reprodukcii) sú prepínače v polohe 1. Vymazávacia hlava je odpojená. Univerzálny zosilňovač pracuje v režime reprodukčného zosilňovača s príslušnými korekciami. Pri zázname prepneme prepínač do polohy 2. Vymazávacia hlava je pripojená. Teraz univerzálny zosilňovač pracuje ako záznamový zosilňovač, samozrejme opäť s príslušnými korekciami. Nízkofrekvenčný signál z rádioprijímača R, gramofónu G, mikrofónu M alebo iného magnetofónu Mg sa v ňom zosilňuje a korekčne upravuje. Ďalej nízkofrekvenčný signál postupuje do univerzálnej hlavy, kde sa superponuje na vysokofrekvenčný signál predmagnetizácie, ktorý do univerzálnej hlavy privádzame cez kondenzátor C z predmagnetizačného generátora.
Dobré elektrické vlastnosti magnetofónov nezávisia len od samotnej elektroniky, ale podieľa sa na nich svojím dielom aj mechanika magnetofónu.
Mechanická časť

Základom mechanickej časti magnetofónu je pohonný systém.

Jeho úlohou je zabezpečiť konštantný posuv pásky stanovenou rýchlosťou s minimálnymi odchýlkami. Ďalej musí zabezpečiť rýchle prevíjanie pásky dopredu a dozadu.
"Srdcom" pohonného mechanizmu je motor. Musí udržiavať stabilné otáčky aj pri zmenách zaťaženia. Má mať tichý chod bez vibrácií. Používajú sa jednosmerné, ale aj striedavé motory. V modernejších magnetofónoch sú ich otáčky "strážené" elektronikou. Kvalitnejšie magnetofóny majú dva alebo tri motory (prevíjanie vpred, prevíjanie vzad a posuv pásky), čím sa zjednoduší mechanika a zlepšia sa jej parametre.
Dôležitou časťou mechaniky magnetofónu sú spojky a brzdy. Ich úlohou je zabezpečovať optimálne podmienky pri navíjaní a odvíjaní pásky, pri rozbiehaní a zastavovaní, a to pri normálnom posuve alebo rýchlom prevíjaní. Pri týchto režimoch práce sa nesmie magnetofónová páska poškodiť, prípadne roztrhnúť.
Ďalšou dôležitou časťou mechaniky magnetofónu je pásková dráha. Sem zaraďujeme magnetofónové hlavy spolu s konštrukčnými prvkami, ktoré zabezpečujú správny kontakt pásky s hlavou a vedenie pásky.
Pôvodné cievkové magnetofóny sa v súčasnosti nahrádzajú katetovými magnetofónmi. Podstatnou výhodou kažiet je, že pásku nemusíme zakladať do páskovej dráhy a pri výmene ju pretáčať na jeden z kotúčov. Stačí jednoduché zasunutie a vybratie. Kazety obsahujú pásku so šírkou 3,81 mm (cievkové magnetofóny majú šírku pásky 6,25 mm). Najčastejšia rýchlosť posuvu je 4,75 cm.s-1. Kazetové magnetofóny sa rýchle zdokonaľovali a dnes úspešne konkurujú cievkovým magnetofónom. S ich postupným zdokonaľovaním sa objavili rôzne systémy pre potláčanie šumu a zväčšenie dynamiky. Z nich najznámejšie sú systémy: Dolby A, B, C; DNL, HIGHCOM a pod. Najviac používaný systém Dolby (nesie meno svojho autora) vychádza zo známeho poznatku, že šumy nás najviac rušia pri slabých signáloch. V základnom princípe tu ide o zosilnenie slabých signálov pri zázname a ich ekvivalentné potlačenie pri reprodukcii. Jadro myšlienky je v tom, že pri reprodukcii súčasne s potláčaním slabých signálov zoslabujeme aj úroveň rušivých signálov. Je to akási obdoba preemfázy a deemfázy v rozhlasovom vysielaní a príjme VKV.
Dnes je trh zaplavený množstvom kaziet s rôznymi magneticky aktívnymi vrstvami. Ako už vieme, každý druh pásky potrebuje inú hodnotu predmagnetizačného prúdu. Aby sa zjednodušila obsluha a zaručila vždy kvalitná nahrávka, zaviedlo sa kódové označenie kaziet (systém špeciálnych otvorov na kazete).

Magnetofón po vložení kazety kód vyhodnotí a automaticky nastaví potrebnú predmagnetizáciu, prípadne otvor v kazete na inom dohodnutom mieste zabráni náhodnému vymazaniu záznamu.

Magnetofónové hlavy

V princípe možno zabezpečiť všetky základné funkcie magnetofónu, t.j. vymazávanie, záznam a snímanie, jednou magnetofónovou hlavou. Pri takomto však nemožno očakávaťoptimálnu kvalitu záznamu. Špičkové magnetofóny používajú pre každú funkciu samostatnú hlavu.
V bežných magnetofónoch strednej kvality sa používajú dve hlavy- vymazávacia a univerzálna, ktorá plní funkciu záznamovej aj snímacej hlavy.
Každá magnetofónová hlava sa skladá z troch základných častí: z jadra, štrbiny a vinutia magnetizačnej cievky.


Magnetofónová hlava a jej časti

Jadro magnetofónovej hlavy sa zhotovuje z magneticky mäkkého materiálu s veľkou permeabilitou. Jadro má mať vysokú životnosť- musí odolávať obrusovaciemu účinku pohybujúcej sa pásky. Štrbina je vyplnená diamagnetickým materiálom. Záznamové hlavy sa konštruujú so šírkou štrbiny od 1 um do niekoľko desiatok um. Navyše, aby nedochádzalo k magnetickému nasýteniu jadra predmagnetizačným prúdom, vybavuje sa záznamová hlava aj zadnou štrbinou. Snímacia hlava má zo všetkých hláv najužšiu štrbinu v rozpätí 0,1 až 10 um. Snímacia hlava má mať čo najväčšiu citlivosť, a preto nemá zadnú štrbinu. Musí byť dobre odtienená od rušivých magnetických polí tieniacim krytom. Vymazávacia hlava má najširšiu štrbinu - 0,1 až 0,3 mm. Páska je tak v dlhšom kontakte s vymazávacím poľom hlavy, čím dosiahneme dokonalé odmagnetizovanie záznamového materiálu.

Magnetofónové pásky

Magnetofónová páska sa skladá z dvoch základných vrstiev: z mechanicky namáhaného nosiča- podložky, na ktorej je nanesená magneticky aktívna vrstva. Podložka musí odolávať nárazovému namáhaniu, musí byť dostatočne ohybná a stabilná pri zmenách vonkajších parametrov. Najlepšie sú polyesterové podložky: niesú citlivé na zmeny teploty a vlhkosti a vyznačujú sa veľkou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
Magneticky aktívna vrstva zohráva dôležitú úlohu v kvalite záznamu. Musí byť homogénna, odolná voči oteru, zmenám teploty a vlhkosti a časovo stabilná.
Ak chceme optimálne využiť vlastnosti jednotlivých záznamových materiálov, nezaobídeme sa bez príslušného nastavenia veľkosti predmagnetizačného prúdu.
Magnetofónové pásky rozdelujeme podľa hrúbky na:
- štandardné
- dlhohrajúce
Dlhohrajúce pásky ďalej rozdeľujeme na:
- s dvojnásobnou hracou dobou - DP
- s trojnásobnou hracou dobou - TP
- štvor- a päťnásobnou hracou dobou
V cievkových magnetofónoch sa používajú pásky s najviac trojnásobnou hracou dobou.

Tenšie pásky sa používajú už len v kazetách CC (Compact Cassette):
- kazety C60 (2 x 30 min.)
- kazety C90 (2 x 45 min.)
- kazety C120 (2 x 60 min.)


Obrázky môžete stiahnuť na adrese: www.quido.cz/objevy/magnetofon.htm.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?