Magnetické látky

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 3872×

Příbuzná témataMagnetické látky

Všetky látky sú magnetické. Podľa toho ako reagujú na priblíženie magnetu ich rozdeľujeme na feromagnetické(reagujú výrazne) a neferomagnetické. V atómoch je spinový a orbitálový magnetický moment utvárajú elektróny. Výsledný moment je daný ich vektorovým súčtom. Ak výsledný magnet. Moment = 0 sú diamagnetické. Nie je = 0 sú paramagnetické
Diamagnetické látky sú zložené s diamagnetických atómov. Zoslabujú magnetické pole. Prermeabilia je približne = 1.
Paramagnetické látky zložené s paramagnetických atómov. Nepatrne zosilňujú magnetické pole. Permeabolita >1. Nemožno dosiahnuť ich magnet. nasýtenie.
Feromagnetické látky zložené s paramagnetických atómov ur >> 1. Dosahuje sa magnetické nasýtenie (nie sú paralelne usporiadané). Medzi susednými atómmi výmenné sily = > paralelné usporiadanie magnet. momentov atómov. Smer usporiadania nie je rovnaký. Atómy kde sú magnetické momenty usporiadané jedným smerom magnetická doména nastáva spontánna spontánne => spontánna magnetizácia. Magnetizovanie vonkajším magnet. poľom, magnetické momenty, všetky atómy látky usporiadané paralelne, vymiznú doménova štruktúra a je magnet. nasýtená.
Feromagnet. Látky – ferity – magnetické momenty v doménach sú zložito usporiadané použitie ako jadrá cievok alebo trvalé magnety. Využitie
V magnetofóne : pri vytváraní záznamu sa drobné feritové zrniečka rozptýlené v magnetickej páske zmagnetizujú tak, ako to odpovedá zmenám tlaku zvukových vĺn pôsobiacich na mikrofón. Pri reprodukcii sa uplatňuje fakt elektromagnetickej indukcie. Zrniečka pri pohybe pásky sa dostávajú k reprodukčnej hlavičke, indukujú v nej veľmi malé napätie, ktoré sa po zosilnení dostáva až k reproduktoru. Demagnetizovanie v zariadeniach s magnetickým záznamom(zvuku, obrazu, digitálnych informácii) sa vymazávanie záznamu odohráva pomaly slabnúcim magnetickým poľom
Magnetický záznam sa uplatňuje aj vo videotechnike a hlavne vo výpočtovej technike. Dnes sa počítačové informácie nahrávajú na magnetické diskety a karty. Preto v dnešnej dobe musíme s magnetmi narábať opatrne. Musíme dávať pozor na diskety, HardDisk, videokazety a magnetofónové pásky. Niekedy si nechcene priblížením magnetu môžeme poškodiť i zničiť dôležité nahrávky a informácie. V diskete sa nachádza magnetické pole vytvorené elektromagnetom priblížením premanentného magnetu dochádza k porušeniu magnet. poľa a k poškodeniu informácii. V električke nedochádza k poškodeniu poľa, ako Faradaiova klietky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?