Mágia Čísel, Času a Stručnosti spravodajstva

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Mágia Čísel, Času a Stručnosti spravodajstva

Je zaujímavé, že správa môže vykazovať celú hromadu údajov a presných čísel a predsa byť o ničom. To je jedno tajomstvo TV spravodajstva. Každá informácia tu musí byť podporená radou číslic. Žiadúce sú skôr odborné výrazy. Vôbec pri tom neprekáža, že im nebudeme rozumieť. Dôležité je vychrliť ich so samozrejmosťou, ktorá ju činí bežnými. Chyba, že nerozumieme je v nás - reportér sa naopak stáva odborníkom s vysokým kreditom dôvery. Podmienkou je, aby ním použité výrazy predstavovali konkrétne veci či postupy, nie teoretické a abstraktné. "Havarijná situácia nastala tento týždeň, keď voda vyskratovala elektrické ističe. V súčasnosti sa už chystá odizolovanie základov pomocou dvojslučkovej polyuretánovej pryskierke. Pamiatkový ústav v Ústí nad Labem už do sanácie investoval 4 milióny a viac nemá..." (Nova 28.7.95).
V amerických príručkách pre moderátorov a hlásateľov je veľký priestor venovaný správnej výslovnosti a vhodným slovám. Namiesto "nedošlo k nehode" sa doporučuje používať skôr "dohoda nebola uzavretá". Namiesto "centrálne stanovisko vlády" radšej "vláda sa domnieva". Namiesto "zohľadňovať" skôr "brať v úvahu". To je abeceda televízneho hlásateľa. Nova sa týmito radami ale neriadi. Zamilovaná do odborných výrazov núti svojich pracovníkov hovoriť veci ako: "laproskopické výkony", "takzvaných kardiovetrov", "dvojslučkovej polyuretánovej pryskierke" či "remene veľkokapacitného mlyna". Skúste si to povedať nahlas. O tom že levy v zoologických záhradách nie sú zaskočené teplom, ale "extrémnym nárastom teplôt", vypálené poistky sú "vyskratované elektrické ističe", znásilnenie je "pohlavné zneužitie" a rozbitá hlava "odtok mozgu, spôsobený hrubým fyzickým násilím" ani nehovoriac. Táto "učenosť" tu pritom spokojne susedí s výrazmi ako "hrozný", "zdrhá", "nenadýchať" a "poďme na inú notu". Moderátor Zbyněk Merunka na záver spravodajstva povedal napríklad toto: "Tak vidíš, Schumacher je pod čepcom.. Ale ja myslím, že to urobil fikane.. To je kujon!"
A čo sa stane ak reportér v zápale čísel prehliadne logiku vety: "Podľa polície malo dojsť k trestnému činu po tom, ako šesťdesiatštyriročný muž Jozef T. zastrelil legálne držanou loveckou zbraňou gulobrok 16/7x63R svoju štyridsaťštyriročnú manželku. Krátko na to spáchal tou istou zbraňou samovraždu." Zahltený číslami si ale málokto všimne, že policajti zrejme nepovažujú zabitie manželky za trestný čin vraždy. Ku nemu totiž malo dôjsť podľa reportéra až po vražde samotnej.

To ale asi reportér nemal na mysli, keď sa snažil nepopliesť vek manželov s typom strelnej zbrane.
Ďalším príkladom uchvátenia číslami je text, ktorý priniesla Premiéra. Aj jej redaktori si uvedomujú mágiu čísel, ale ako sa povie, ešte ju nemajú celkom v oku:
"Za sedem mesiacov tohto roku zaznamenali hasiči v Českej republike desať tisíc šesťsto päťdesiat päť požiarov, pri ktorých vznikla škoda cez štyristo šesťdesiat tri miliónov korún. Šesťdesiat tri ľudí bolo usmrtených a päťsto päť zranených. Pri zásahoch bolo zranených sto tridsať hasičov, z toho osemdesiat tri príslušníkov hasičského záchranného zboru. Evakuovaných bolo tisíc osemsto šesťdesiat deväť a zachránených tisíc dvesto šesťdesiat deväť osôb. (Premiéra 1.8.). Naschvál som predchádzajúce čísla napísal v slovnom tvare, aby čo najviac vystihovali ich dusivosť. Iba by som k tomu chcel povedať, že by ma zaujímalo, čo si z tohto úryvku divák odniesol. Možno že si zapamätal, že pekne horelo a pri tom zobralo aj pár ľudí. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?