Lyrizovaná próza

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 3303×

Příbuzná témataLyrizovaná próza

Lyrizovaná próza Lyrizovaná próza sa objavuje ako samostatný prúd v 30. rokoch nášho storocia. Znaky lyrizovanej prózy: a/ prostredie - autori sa zameriavajú na dedinské prostredie a prírodu, vidia tu urcité mravné hodnoty a istoty, b/ hrdinovia - sú dedinskí ludia. Lyrizovaná próza prináša nový typ dedinského cloveka. Vo väcšine prípadov je to muž, ktorý bojuje proti prírodným živlom, bojuje proti ludskej zlobe, nenávisti a casto i o svoju cest. Pritom vyniká svojími vlastnostami, casto má podobu vydedenca, darebáka, tuláka, c/ jazyk - autori pracovali vo velkej miere s prvkami lyrizovanej poézie - metafory, personifikácie,( najmä prírody, ktorá je rovnocenná s clovekom). Veta plynie v urcitom rytme, podobne ako v poézii, d/ reprodukcia deja - dejová zložka - autori sa zameriavajú na vnútorný svet cloveka, jeho pocity, city, vášne e/ literárne útvary - kratšie novely, poviedky, ojedinele romány. Autori boli inšpirovaní zahranicnou literatúrou (franc., švéds.). K predstavitelom lyrizovanej prózy patria L. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli a F. Švantner. LUDO ONDREJOV Martin Mociar Jakubovie - dielo má znaky lyrizovanej prózy, nie je jasné, o aký útvar ide. Prejavilo sa tu autorovo vynikajúce rozprávacské umenie. Vyslovil svoj odpor voci buržoáznej spolocnosti, založenej na triednom útlaku a sociál. nespravodlivosti. Záchranu hladal v Matke Zemi, v romantickom návrate k prírode. Vrchárska trilógia - Zbojnícka mladost, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy. Nachádza sa tu mozaikový, pritom ucelený obraz Jergušovho detstva. Mladého hrdinu autor uvádza do styku so svetom dospelých, so svetom triednych protikladov a odcudzených ludských vztahov, ktoré Jerguša odpudzujú a poburujú. Návrat na salaš sa stáva prejavom odporu a tiež hladaním istoty. V 2. casti trilógie autor sleduje svojho hrdinu uprostred 1. svetovej vojny a krátko po nej. 3. diel súvisí len volne s predchádzajúcim dielom. Umelecky najhodnotnejšou castou je Zbojnícka mladost - svet detí, dôverný styk s prírodou, spomienky na vlastné detstvo, citlivé pochopenie detskej psychológie, ušlachtilý ideál. Výrazové prostriedky: jednoduchá veta, dynamický spád, dôkladná znalost reálií zobrazovaného prostredia. Rozprávky z hôr - láska k horám, hrdinovia rozprávok žijú slobodným, plným životom v bezprostrednom styku s prostredím prírody. Dalšie diela: Africký zápisník, Horami Sumatry, Prírody v divocine.

DOBROSLAV CHROBÁK Do literatúry vstúpil dielom Kamarát Jašek, ktoré vyznieva ako oslava cistej prírody, stavia tu do protikladu život na dedine, uprostred prírody proti životu v meste. Je to zbierka noviel, z ktorých výrazne vycnieva Návrat Ondreja Baláža. Rozpráva o cloveku, ktorý sa po skoncení vojny ešte dlho potuloval po svete ako invalid a žobrák, kým mohol príst domov. Tam ho však nikto nespoznáva, jeho manželka sa s ním aj rozpráva, dá mu najest. On povie, že poznal Ondreja, má dokonca jeho veci. Manželke sa zacne aj nieco marit, pravdu však neodhalí. Ani by to nebolo vhodné, je totiž druhýkrát vydatá, stala sa z nej bigamistka a ani o tom nevie. Drak sa vracia - novela - hladanie stratenej cti a dôvery ludí. Martin Lapiš - Drak, vydedenec, ktorého dedina nikdy neprijala medzi seba a všetky pohromy a tragédie spája s jeho osobou. Donútila ho odíst a tým ho okradla o domov i o lásku. Eva sa vydá za Šimona Jariabka. Drak sa po rokoch vracia, aby získal stratenú cesc a dôveru. V Drakovi sú sústredené všetky kladné ludské vlastnosti - statocnosc, otvorenost, priatelstvo. Tieto jeho vlastnosti ešte viac vynikajú vo vztahu s prírodou. Pozná každú polanu, vrch, dolinu. Má citlivs vztah k prírode, ku všetkému živému. Pred nami ožíva tatranská príroda v celej kráse. MARGITA FIGULI Hrdinkou jej próz je žena, ktorá prežíva osobnú drámu života. Do literatúry vstúpila zbierkou noviel Pokušenie. Nájdeme tu odvážnu lúbostnú romantiku, intímne zmyslové vnímanie skutocnosti, jemnú psychoanalýzu. Neboli jej vzdialené ani sociálne námety. Pri ich znázornovaní naznacovala súcit s obetami nespravodlivého sociálneho a politického poriadku - napr. Uzlík tepla. Tri gaštanové kone - novela, v ktorej je vyobrazená cistá, úprimná láska, úprimné city. Autorka využila metódu priameho rozprávania, rozprávkové motívy. Magdaléna dáva Petrovi úlohu (Postav dom, zabezpec hospodárstvo, prídi si po mna na troch gaštanových konoch), magické rozprávkové císlo 3, Peter rozpráva s konom ako s clovekom, používa biblické motívy. Zhodnotenie - lúbostná sociálna dráma so zjavným sociálnym pozadím. Hl. postavy - vnútorne cistá a citovo bohatá Magdaléna, ušlachtilý "tulák" Peter a násilnícky dedinský bohác Jano Zápotocný - bezohladný sebec a hmotár, ktorý Magdalénu proti jej vôli dostane za ženu. FRANTIŠEK ŠVANTNER V jeho tvorbe sa odráža horehronský kraj - najmä v zbierke noviel Malka. Dôležitú úlohu v tejto zbierke, ale aj v ostatnej próze hrajú prvky tajomnosti, fantázie, snov. Dej je postranný. Nevesta hôl - román, vrchol slov. lyrizovanej prózy.

Je napísaný formou priameho rozprávania, sám rozprávac je opradený tajomstvom, nepoznáme ani jeho meno. Tajomstvom je tiež opradená postava ženy - Zuna - ktorá stelesnuje živelnost, krásu a silu horskej prírody. Príroda Zunu vychovala, Zuna sa stala jej nevestou Personifikácia prírody tu dosahuje vrchol, v románe sa prejavila aj Švantnerova znalost slov. folklóru, najmä rozprávok a ich fantastiky.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?