Lyrizovaná próza

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 2115×

Příbuzná témataLyrizovaná próza

Lyrizovaná próza jej vývin a miesto v slovenskej literatúre
(Ondrejov, Chrobák, Švantner, Figuli)

- od začiatku 20. rokov do 1945 - silnejúca lyrizácia - príčiny otrasená dôvera autorov v silu rozumu; z literárneho hľadiska -pokus o prekonanie krízy, v ktorej sa ocitol opisný realizmus; zdôrazňovala sa subjektívnosť.
- TÉMY: 20. roky - vojna, mesto, cudzokrajné
30. roky - dedina, lazy samota, vrchárske prostredie
- na našu literatúru vplýval švajčiarsky a francúzsky regionalizmus - Giono, Ramuz a aj severský autori
- predstavitelia J. C. Hronský; jadro tvoria: Dobroslav Chrobák, Margita Figuli, František Švantner, Ľudo Ondrejov
- v ich dielach sú mýtickí predstavy, rozprávkové príbehy

Ľudo Ondrejov
- narodil sa v Chorvátsku; detstvo prežil v dedinke Kostiviarska pri B.Bystrici
- striedal zamestnania, bol aj úradníkom Matice slovenskej
# soc. epos Martin Nociar Jakubovie
- krátka próza aj poézia; podtitul Denník o živote a láske, o smrti a budúcnosti
- v popredí je lyrická atmosféra putovania Martina Nociara po svete; v epose sa ozýva nespokojnosť autora s pomermi spoločnosti, často sa utieka k horám, ospevuje ich krásu
- v ďalších prácach skonkrétnil tématiku
# román Zbojnícka mladosť
hlavná postava: Jerguš Lapin
- písal zo života a zážitkoch Jerguša Lapina; opieral sa o vlastné detstvo v Kostiviarskej
- každý Jergušov zážitok tvorí osobitnú kapitolu - spolu vytvárajú jednotný celok o Jergušovom detstve; autor sa vedel vžiť do psychológie detí a zachytil reálne vzťahy medzi nimi; oživil prírodu
# román Jerguš Lapin
hlavná postava: Jerguš Lapin
- nadviazal na Zbojnícku mladosť; zachytené jeS tu obdobie 1. svetovej vojny a prvé roky republiky, z mierneho dieťaťa pastiera oviec sa stáva pomstiteľ krívd
- zostupuje z hôr aby narukoval do vojny, z frontu zbehne lebo sa nechce dať zabiť za panské záujmy; často zasahuje na obranu ľudskosti, na želanie matky sa nakoniec venuje roľníctvu
# román Na zemi sú tvoje hviezdy
- voľné pokračovanie Jerguša Lapina za SNP
# kniha Africký zápisník
# kniha Príhody v divočine

Dobroslav Chrobák
- bol inžinier, prednášal na elektrotechnickej fakulte; pracoval aj v rozhlase
TVORBA - novely
# novela Návrat Ondreja Baláža
Ondro sa po 17 rokoch vracia domov do rodnej dediny. Tu vak nájde svoje meno na zozname padlých. Keď príde do vlastného domu - nájde tam vlastnú ženu, ale tá ho nespoznáva, ktorá sa medzičasom vydala.

keď Ondrej vydí, že je spokojná a nič jej nechýba po rozhovore s ňou odchádza pretože nechce kaziť šťastné manželstvo.
# novela Poviestka
Ondrej Chomút žil so svojím vnukom Ondrešim, nemanželským dieťaťom v lese a vychovával ho tam v modlitbách. Ondriš a do svojich 17. rokov nepoznal inú osobu len svojho deda. Ale keď mal 17 stretol v lese cudzinca, ktorý mu požičal sekeru. Cudzinec si požičia koňa a povie Ondrišovy kde ho môže potom nájsť. Potom zosnová stretnutie Ondriša s dievčaťom Evou - Ondriš po prvý krát v živote vidí dievča a oslovuje ju v mužskom rode. Starcovi sa potom pohorí a nepomôže mu ani príchod Evy. Starec nakoniec zomiera. (Autor v diele často zasahuje do deja).
# novela Drak sa vracia (podtitul Rozprávka)
Drak - chlapec, ktorého našiel hrnčiar mŕtveho a vychoval ho. Dedina nevedela odkiaľ je. Hrnčiara našli mŕtveho v jame a drak prichádza do dediny. Od tej chvále sa na dedinu nahrnulo nešťastie - obviňovali z toho Draka a chceli ho zabiť. Marti Lepi (Drak) je postava opradená tajomstvom. Keď prišiel do dediny vždy sa niečo stalo. Zaľúbila sa doňho Eva a čakala s ním dieťa no dedina chcela Draka zabiť a tak odišiel. Drak sa od ostatných líšil - ošetroval lastovičky a pod. Eva si potom zobrala za muža Šimona Jariabka. Kým bol Drak v dedine - neúroda, hlad. Raz videli ako Drak skladá z voza vrecia a mysleli si, že je to múka - vrhli sa na ne. Drak to nechápal, pretože to bola len jemná hlina na riad. Po dlhom čase sa Eva dozvedela, že Martin sa má vráti do dediny, ale musí vykonať najprv dobrý skutok - keď horel les Martin tam išiel a zachránil dobytok, ktorí patril dedine. No išiel tam aj Šimon aby sa s ním porátal - myslel si, Eva ho ešte stále ľúbi. Potom sa ale Šimon z lesa vrátil a podpálil Drakovi dom. No nakoniec sa Drak so Šimonom pomeril.

František Švantner
- pochádzal z Bystrice, bol učiteľom
- do literatúry vstúpil:
# zbierkou noviel Malka
= novela Malka - hlavným rozprávačom je valach
Malka je malé, útle, ryšavé dievča, ktoré sa zapáčilo valachovi a mal sa s ňou oženiť. Zatiaľ zabili krčmára Michálka a ukradli mu 30 000 Kčs keď išiel na jarmok. Malka sa chcela pred sobášom ešte opýtať brata, ktorého valach v živote nevidel. Keď valach prišiel do koliby - našiel tam cudzieho chlapa (bol to Malkin brat) a u neho v kabáte našiel list, kde sa Malka pýta, či sa môže vydať. Valach začal žiarliť a myslel, že cudzinec zabil krčmára a išiel ho hneď oznámiť žandárom. Potom išiel za Malkou a rozpovedal jej čo spravil, Tá sa rozbehla zachráni brata.

Keď valach príde na salaš za Malkou - nájde ju v kaluži krvi - obetovala sa za vlastného brata.
- v diele dochádza ku oživovaniu prírody a Nízkych Tatier; častá je personifikácia a metafory
# román Nevesta hôl - vrchol lyrizovanej prózy
Mladý hájnik sa chce oženiť so Zunov - tajomná bytosť. Na konci románu Zuna záhadne zmizne - hole si ju zobrali za nevestu. Ďalšie postavy - Tavo; vlkodlak (rozprávková bytosť)
# román Život bez konca - viac spojené s realitou; obdobie pred I. sv. vojnou a po nej
Hlavná hrdinka - Pavlína a jej vzťah k viacerým mužom. Vydala sa za učiteľa, ktorý prišiel do dediny učiť. Išiel na vojnu, ale tam ho zabili. Keď bol na vojne, Pavlína sa zblížila s Ervínom (kamarát z detstva) pracoval na pote a žiarlil na jej muža. Nedoručil jej telegram kde jej mu napísal miesto a čas stretnutia a on ju tam potom čakal zbytočne. Taktiež čítal jej korešpondenciu a púšťal k nej len tie listy, ktoré sa mu hodili. Raz keď sa s ňou stretol a potom od nej odchádzal spadol do žumpy a utopil sa. Vo vrecku mu našli telegram od Pavlinkinho muža.Neskôr sa s ňou oženil Alpár lebo vedel, že jej otec - krčmár má veľa peňazí. Alpár neskôr zistil, že Pavlínka má dieťa (s Ervínom), ktoré žije niekde inde. Alpár získal od Pavlínkinho otca peniaze (musel dokonca predať krčmu) a potom z dediny ušiel aj s frajerkou. Pavlínky sa na koniec ujal Tóno - kamarát z detstva a postaral sa o ňu.

Margita Figuli
- najskôr používala pseudonym Oľga Morena; do literatúry vstúpila ako študentka s Dobroslavom Chrobákom prvé práce uverejňované v časopise Slovenské pohľady; vo svojich dielach obdivovala Oravu
# novela Pokušenie
# novela Tri gaštanové kone
Opisuje lásku dvoch mladých ľudí Magdalény a Petra. Magdaléna - krásne dievča - dcéra krčmára. Peter - sirota, ktorý nejaký čas ako dieťa býval u Magdalény. Bol chudobný, tulák, skupoval drevo, chodil z dediny do dediny. Zaľúbil sa do Magdalény. Jeden deň išiel okolo domu kde Magdaléna bývala a rozhodol sa požiada o ruku, ale Magdalénina matka to odmietla - chcela Magdalénu vydať za bohatého Jána Zápotočného - pašeráka koní, surovca, ale najbohatšieho v dedine a Magdaléna by sa stala prvou dámou v dedine. Nakoniec aj Jano požiadal Magdalénu o ruku. Magdaléna je nešťastná,lebo miluje Petra, ale nedokáže odporovať matke. Smutný Peter chce odísť z dediny, no krčmár - Magdalenin otec ho prehovorí aby ostal do svätojánskej noci. Tejto noci sa Magdaléna s Petrom dohodli, že Magdaléna bude svadbu odkladať dovtedy pokým si Peter nepostaví dom a nepríde si po ňu s 3 gaštanovými koňmi. No za kríkmi to počul Jano a napadol Petra - súboj Peter Jana premôže a utečie. Keď sa Jano preberie znásilní Magdalénu, pretože si myslí, že takto si ho už bude musieť vziať.

Peter potom stavia dom vo vlastnej dedine - pomáhajú mu všetci susedia. Trvá mu to rok. Stretol človeka, ktorý mu povedal, že Magdaléna je u vydatá. Peter ju ide pozrieť. Našiel ju na poli a videl ako sa Jano správa ku nej aj ku zvieratám. Magdaléna viedla za opraty koňa, ktorého Jano bil a týral. Kôň sa od bolesti vzopäl a privalil Magdalénu. Peter sa jej vrhne na pomoc a keď ju vyslobodí Jano sa naňho vrhne - Jano v bezvedomí. Magdaléna sa bála, že sa Jano Petrovi pomstí a tak začala kričať a privolala ľudí. Potom Magdaléna vážne ochorela, ale Jano nedovolil Petrovi ani prísť sa rozlúčiť. Poprosil aj duchovného, ale nebolo to nič platné. Na druhý deň keď Peter prišiel do krčmy dozvedel sa, že Magdaléna sa z toho zázračne dostala a u sa zotavuje. Išiel sa za ňou aj s ostatnými dedinčanmi pozrieť a tam videl ako Jano týra koňa. Ten sa nakoniec rozzúril a zadlávil Jana. Nakoniec Peter odchádza aj s Magdalénou do novo postaveného domu.

- priame rozprávanie - Peter
rozprávkový charakter - dobro víťazí nad zlom, hľadanie šťastia, 3 (rozprávkové číslo) gaštanové kone, príroda sa obrátila proti zlu, vnútorný monológ
# novela Pokušenie
- téma - žena a jej problémy (aj sociálne). Autorka pokladala lásku za prvopočiatok všetkého, zaujíma ju ako láska zasiahla do života ľudí.
# novela Uzlík tepla
- matka u nemá čím nakŕmiť a zohriať svoje deti lebo muž je nezamestnaný a rozhodne sa ísť ukradnúť uhlie; je pri tom však prichytená a vracia sa domov s prázdnymi rukami
- na konci volá o pomoc boha a jeho spravodlivosť - ale zlá skúsenosť ju privedie k zúfaniu - boh nepomôže lebo neexistuje - autorka sa vo svojich novelách snaží zachytiť životnú realitu cez rozpoloženie svojich hrdinov, samotného deja je málo, autorka sa viac venuje výberu slov, používa básnické postupy (hudobnosť, metafory)
# román Babylon
- písala ho cez II.svetovú vojnu a vyšiel v r.1946; je to historický román z obdobia Chaldejskej ríše, bol namierený proti fašizmu, dobyvačnej vojne a oslavoval životné hodnoty
# román Mladosť - detstvo autorky na Orave cez obdobie I.sv. vojny; cez oči hlavnej hrdinky opisuje svoj život
# román Víchor v nás - problémy pracujúcich žien.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?