Lokálny klient služby News Outlook Express

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2608×

Příbuzná témataLokálny klient služby News Outlook Express

. Outlook Express (OE) je program typu, ktorý sa správne nazýva poštový klient (e- mail client).To znamená, že musí spolupracovať s poštovým serverom. Umožňuje nám komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty

Popis vytvorenia News spojenia poštového:
Pred tým, než je možné z OE odosielať a prijímať správa, je nutné nastaviť niekoľko parametrov:

Ř Týmito parametrami sú naše meno a priezvisko, e- mailová adresa, adresy SMTP a POP a ďalšie. V OE je skupina týchto parametrov označovaná súhrnným názvom konto. Veľmi dôležitá je hlavne e- mailová adresa, pretože tých niekoľko písmen nás dokáže neomylne a jedinečne identifikovať medzi desiatkami miliónov ďalších užívateľov Internetu na svete.
Ř Predovšetkým musíme zadať meno (internetovú, alebo sieťovú adresu) poštového servera, a to pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu zvlášť (obyčajne býva rovnaká).Tento názov nám pridelí správca. Aby sa k serveru nemohol prihlásiť niekto iný pod našim menom, bývy obyčajne prístup chránený prihlasovacím menom a heslom, obidva si volíme my
Ř Musíme zadať typ poštového protokolu a adresár, do ktorého budeme ukladať prijaté správy a tiež kópie odoslaných správ. Určuje tiež ako sme pripojení ku kanálu, ktorým putujú poštové správy, - buď cez lokálnu počítačovú sieť (LAN), alebo cez modem pripojený k nášmu počítaču.


Vytvorenie a poslanie správy
Vytvorenie správy sa prevádza kliknutím na ikonu Napísať správu. Môže sa to previesť aj príkazom Nová správa/ Napísať, alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+ N. Do prvých troch riadkov zadáme Komu: adresy príjemcov originálu
Kopia: ďalší príjemcovia správy, mená príjemcov zapísané v tomto políčku sú viditeľné pre
všetkých príjemcov
Skrytá: ďalší príjemcovia správy, ktorých mená však neuvidia ďalší príjemcovia správy
Predmet: zadáva sa titulok správy, mal by stručne vystihovať obsah správy. Môže byť aj prázdny.

Vlastnú správu píšeme do okna dole, pokiaľ posielame veľmi krátku správu, napr.“ Dnes o 18.00príd do mesta“, je vhodnejšie zapísať to do predmetu a ponechať vlastný text správy prázdny.
Ku ktorejkoľvek správe je možné pribaliť prílohu pomocou tlačidla Vložiť súbor. V zobrazenom dialógovom okne zadáme meno súboru a zložku, v ktorej sa nachádza.
Každá správa by mala obsahovať podpis. OE ponúka možnosť automatického dopísania podpisu za každú vytvorenú správu.

Text podpisu, ktorý chceme pripojiť k vytvoreným správam, môžeme špecifikovať v dialógovom okne zobrazenom príkazom Nástroje/ Šablóny...

Napísaná správa sa odosielaOUTLOOK EXPRESS, program na používanie elektronickej pošty, môžete otvoriť 2 spôsobmi:

“. 1. Kliknite na ikonu , ktorá sa nachádza na ploche alebo na lište.2. Otvoriť daný program môžete aj pomocou „Start“ menu v „Programoch

Obr. 1

Otvorený OUTLOOK EXPRESS:

Obr. 2


Obr.3

Ikona „Compose Message“ sa používa vtedy, keď chcete napísať správu. Po kliknutí na nu sa otvorí nasledujúce okno.


Obr. 4

Keď máte správu napísanú a chcete ju odoslať, stlačte na danom okne ikonu „Send“.

Obr. 5

Ikona „Reply to Autor“ slúži na poslanie odpovede odosielatelovi správy, ktorú ste obdržali. Po kliknutí na ňu sa otvorí rovnaké okno ako je na obr. 4, no má už vyplnenú e-mail adresu a subjekt. Vám stačí len dopísať obsah správy – odpovede a poslať ju stlačením ikony „Send“.

Obr. 6


Ikona „Reply to All“ sa používa podobne ako v predchádzajúcom prípade, no hlavička správy, ktorú ste obdržali, musí obsahovať viac e-mail adries. Vaša odpoveď v tomto prípade príde všetkým z nich. Obr. 7

Ikona „Forward Message“ sa používa vtedy, ak správu, ktorú ste obdržali chcete poslať ďaľšej osobe, príp. osobám. Po kliknutí na ňu sa otvorí okno ako na obr. 4, no má už vyplnené pole pre správu správou, ktorú ste obdržali a chcete ju poslať ďalej. Vám stačí doplniť do hlavičky e-mailovu adresu toho, komu chcete správu poslať a stlačiť „Send“.

Obr. 8

Ikona „Send and Receive“ sa používa vtedy, keď si chcete stiahnuť a pozrieť nové správy z Vašej e-mail schránky. Po kliknutí na ňu sa Vám nové správy stiahnu z e-mail schránky zo servera KIOS do OUTLOOK EXPRESSA a po kliknutí na ne ich môžete čítať.
Daná ikona sa môže použiť aj na odoslanie pošty v tom prípade, ak sa Vaše správy neodošlú okamžite a uložia sa vo Foldri „Outbox“, kde čakajú na odoslanie.

Obr. 9

Ikona „Adress Book“ je veľmi praktická. Slúži na vytvorenie Vašeho vlastného adresára, t.j. zoznamu ľudí s ich e-mail adresami, tel. a fax. číslami, adresami bydliska …, teda všetkými potrebnými kontaktami.

Obr. 10
Do Foldra „Inbox“ sa ukladajú všetky doručené správy.

Do Foldra „Outbox“ sa ukladajú správy, ktoré ste odoslali, no z nejakých príčin neodišli.

Do Foldra „Sent Items“ sa ukladajú všetky Vami odoslané správy.

Do Foldra „Deleted Items“ sa ukladajú všetky Vami vymazané správy z ostatných Foldrov.

Až po vymazaní správy z tohoto Foldra je správa natrvalo odstránená.

Do Foldra „Draft“ sa ukladajú Vami napísané správy, ktoré ste neodoslali (nestlačili ste „Send“) a chcete ich ďalej upravovať.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?