Literatúra Sociálno-psychologický román a sociálny realizmus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Literatúra Sociálno-psychologický román a sociálny realizmus

Soc-psych.r-au.vych z dom.aj sv.r,ale aj novš.expresionickejš.tendenc,prevl.soc.temat, kritika, dedin.prost,hrd-obyč.ľudia,kt.majú mrav.prev.nad boh.a vys.post,pohľad do hĺb.člov dôlež.ako skutoč.vonk.sv,JCH-spis.zeme, ded,prír,*v ZV,štud-Krupina,LV,1945-emigr.do Rak,1948 do Argent,T:zb.pov,20.roky-U nás,Domov,Medové srdce-ded.prost,oživil Kuk.anegdot.portr.čl,novely:Podpolian.rozpr-dôsled.vojny,Tomčíkovci-motívy detstva, Sedem sŕdc-typy žien z rôz.soc.prost,vnút.sv,psychologizmus,rom:Proroctvo dokt.Stankovského-intelektuálne prost,Chlieb,Jozef Mak-ovplyv.expres,zobr.dušu čl,dlhý rad trag:nemanž.d,zrada milej,brata,mame zhor.dom, odch.na voj,mt.aj žen.smrť;nemanž.syn-Greg.Biaľoša,vzdor.mlčky,bráni sa inšt,výbuch,vzplan,vzb.sa proti bač.Kubanda,drevorub,zhor.dom-sťah.k Melošovej-ma dc.Marušu,J.post.si chal,odch-voj,väz,prich d.-Mar.s Janom-J.brat v jeho d,Mar.sa zmen,zvádz.ho,on ju nechce,vezm.si-Julu Petrisk,Mar.padla do var.lúhu,Jano pred.pol.d,J.prac.aby kúp s5,2.syn-Jula zom,Pisár Gráč-vojna,Andr.Búr Majster,Svet naTrasovisku,TPD:nov-Sokoliar Tomáš,Brondove rozp,Zlatý dážď,Smel.Zaj,Bud a Dub,
M.Urb-prozaik ded,prŕ,realistic.ako JCH,zobr.chud.ded,hor.prost,ľud.post-mysl,char,nov.Jašek Kutliak spod Bučinky-obr.hornoor.ľud-vnút.konfl.post,zb.nov.Z tichého frontu,Výkriky bez ozv.-tvrd.podm.živ.netv.tému, ale mrav.zák,Za vyšným mlynom-dráma sved,O.Limon-zab.soka v lás.-zlé sved,zač.piť,E.Such-Krútň,rom. Živý bič-hornoor.d.Rástoky,1.sv.voj-zlo,úp.spol.a mrav,unanimický rom-dedinč.zobr.ako 1bytosť-odd.ich od vlád.vrst-príč.biedy,2x24kap,post-expresion,nerozmýšl.ale kon,búria sa,zobr.ich psych,Stratené ruky-bieda, hlad,alkoh,Ondr.Koreň-vrac.z voj,znetv tv,amput.ruk,nemý,Iľčíčka-syn štefan-naruk,zab.vel.Róna,popr.ho, A.Hlavaj-naruk,jeho ž.Eva plač,ale pot.má dieťa s Okolickým,kt.ju znás,pokr.dieť.nechce ani kapl.Lítny,tak pak-dek.Mrva,Kúrňava-donáš,vie od koho E.dieť,E.sa utop,dieť.si vez.Iľč,A.Hlavaj-A.dezert,skrýv.sa u Ondr. a švag.Vorčiaka,Kúr.vš.vyzr.,ded.sa búri proti Okolic,dieťa-červienka,Dedinč.vyh.vojakov,Okolic.ponor do potok-utop.sa,koniec-hor.krčma-Ad.slob.smiech,množ.vnút.monol,
Soc.r:ľavic.or.lit,zal.Voľné združ.štud-socialist.zo S,d.uverej-Pravda chudob-príl-Proletárs.nedeľa-P.Jilemn, F.Kráľ,J.R.Poničan,L.Novomeský,D.Okáli,A.Siracký,V.Clementis,neskôr-DAV-lit.kult.pak kult.polit.čas, P.Jil-*Kyšperk(CZ),matur.v LV,učil na Kys,odiš.

S rob.druž.Interhelpo do Kirgizska,1942-zatklo gestapo-8r.nút.prác,1948-kult.atašé v Moskve,99 koní bílých-romant-trag.príb.uč.Bartoša,kt.trpelnevylieč.chor,nenapl. lás,Červená 7-výber z próz uverej.v čas,rom.Víťazný pád,Zuniaci krok,Pole neorané,Kus Cukru,Víť.p-Kysuce, povojn,3pády Maťa Horoňa-1.jeho otec proti fraj.Magde Kotrysk,ona ho zrádza-on ju zab,2.Zhorí ich dom, 3.Voda mu beria úrodu aj rozost.dom,odch.na pílu,ľutuje ale nevzdáv.sa,kaž.pád-víťazst-post.a ide ďal,Komp. v nás-znam.srdce,príb.z Girgizska,témy:sloboda,radost.práca,lás,pocit.domova,6pov,O2bratoch,z kt.1 2.vôbec nepozn-br.Vendel aJozef Haviarovci,Vend-ded,dc.Bertínka,zakl.si na maj,Joz-meste,deti-Jurko,Elenka,prepus. ho-ide za rodič,Vend-sa bojí o majet,skúpy-Bertín.prechl-neposl.po dokt,2 odliš.pohľ.na svet,Príp.E.Burdovej. kt.chceli zahat.cest.k lás-v Rus,Slov.vysťah,nešť.láska,rodičia za Vinca Trnku,ona-Aloš Čerepenčuk,Uteká z domu,Aľoš odch do Rus,ona tehot-potrat,odch.do mesta,už nemôž.mať deti,stret.Aľoša-cíti sa menejcenn.on ju upokoj,sú štastný.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?