Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu

Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu

Renesancia a humanizmus
- do centra pôsobnoti sa dostáva človek
- vznik Taliansko, 14. a 15. storočie
- nová spoločenská vrstva - mešťania
renesancia - obnova, znovuzrodenie
humanizmus - ľudský
- zámorské objavy - Amerika
- Johan Guttenberg (1445) - vynájdenie kníhotlače

HLAVNÝ PREDSTAVITELIA:

T A L I A N S K O

Dante Alighieri - Božská komédia - má tri časti - Peklo, Očistec, Raj) a sto spevov. V prvej časti putuje Danteho duša s básnikom Vergíliom po pekle, v ktorom trpia hriešnici. Očistec v podobe ostrova tvorí prechod k radosti neba. V raji sprevádza danteho jeho milá Beatrice.Dante predstavuje ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo. autor sa predstavuje ako hrdý vlastenec a sudca vtedajších pomerov.

Giovanni Boccaccio - Dekameron - obsahuje sto noviel s poučením. Príbehy sú väčšinou veselé, s jemným humorom, vyžaruje z nich radosť zo života. autor odhaľuje falošnú cnosť, pokrytectvo a do popredia stavia priateľstvo a lásku. Výsmech ľudskej hlúposti, popredie - žena. Poviedky rozpráva 10 mladých ľudí, ktorí odchádzajú do Florencie kvôli moru. Zakladateľ európskej novely (románu).

Francesco Petrarca - Spevník - obsahuje 366 básní, najmä sonetov. Autor rozdelil zbierku na dve časti (na Laurin život, Po Laurinej smrti). Vyjadril v nich lásku k milovanej Laure, melanchóliu, smútok a únavu zo života.

Navýznamnejší umelci:
Leonardo do Vinci
Michelangelo Buonarotti

Š P A N I E L S K O

Miguel de Cervantes Saavedra - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha - hrdinom je starnúci rytier, ktorý pod vplyvom rytierskych románov vydá sa hľadať vysnenú Dulcineu a naprávať krivdy. Na ceste sa stretáva s mnohými prekážkami (boj s veternými mlynmi, s čriedou oviec, s mechmi vína a pod.) Sprevádza ho sluha Sancho Panza, ktorý predstavuje zdravý sedliacky rozum. Román nie je len úspešnou paródiou na rytierske romány, ale aj kritikou stredovekého feudálneho života. Zobrazuje vtedajší konflikt medzi snom a skutočnosťou, ideálom a všednosťou.

A N G L I C K O

William Shakespeare -
komédie - Skrotenie zlej ženy, Veľa kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru
tragédie - Rómeo a Júlia, Hamlet, Othello, Kráľ Lear, Macbeth
historické - Henrich VIII., Richard II., Richard III.

Klasicizmus

- vzorový, pekný, presný
- vznik - Francúzsko - 17. - 18.

storočie, za vlády Ľudovíta XIV.
VYŠŠIE žánre:
- tragédia
- óda
NIŽŠIE žánre:
- komédia
- bájka
- vychádza z racionalizumu - zakladateľom bol René Descartes - "Myslím, teda som!"
- hl. ideálom v umení sa stáva spojenie dobra, krásy a pravdy
Moliére - Lakomec, Zdravý nemocný, Meštiak šľachticom, Tartufe.
Corneile - Cid, Luhár, Nicodeme
- divadelná hra v klasicizme dodržiavala 3 jednoty: miesta, času, deja
Jean de la Fontaine - naviazal na Ezopa - Bájky - výsmech ľudských vlastností.

Spoločné znaky:
- do centra sa dostáva človek
- návrat k Antike
- za najdôležitejšie sa pokladá rozum
- skúmanie prírody
!! R+H - národné jazyky !!.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?