Literatúra pre 5.-9. roč. ZŠ - prehľad

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Literatúra pre 5.-9. roč. ZŠ - prehľad

5. ročník

J. G. TAJOVSKÝ - Žliebky , Do konca , Prvé hodinky
M. RÁZUS - Maroško , Maroško študuje
R. MÓRIC - Z poľovníckej kapsy
R. DOBIÁŠ - Veľké biele vtáky , Hrdličky
M. ĎURÍČKOVÁ - Majka Tárajka , My z ôsmej A , Stihač na galuskách , Danka a Janka
Š. MORAVČÍK - Každý musí mať frajerku
S. CHALUPKA - Mor ho!, Likavský väzeň
J. KRÁĽ - Orol vták
P. O. HVIEZDOSLAV - Dedinôčka je to
DANIEL DEFOE - Robinson Crusoe
JULES VERNE - Pätnásťročný kapitán , Dva roky prázdnin , Päť týždňov v balóne , Cesta do stredu Zeme, Deti kapitána Granta
MARK TWAIN - Princ a žobrák , Dobrodružstvá Huckleberryho Finna , Život na Mississippi , Tom Sawyer detektívom , Tom Sawyer v cudzine
ĽUDO ONDREJOV - Africký zápisník , Zbojnícka mladosť
V. ZAMAROVSKÝ - Za siedmimi divmi sveta , Dejiny písané Rímom

6. ročník

M. KUKUČÍN - Do školy, Pred skúškou, Mladé letá, Rysavá jalovica, Veľkou lyžicou
JÁN JURÍČEK - Milan Rastislav Štefánik
ĽUDO ONDREJOV - Rozprávky z hôr, Zbojnícka mladosť, Africký zápisník, Príhody v divočine
VINCENT ŠIKULA - Prázdniny so strýcom Rafaelom
K. JARUNKOVÁ - Tulák
M. KOVÁČ – Titanic

ŽIVOT , CHARAKTERY A VZŤAHY ĽUDÍ V BALADÁCH
1. Išli hudci horou
2. Kačička divoká
J. BOTTO - Žltá ľalia, Smrť Jánošikova, Margita a Besná, Ctibor
K. J. ERBEN - Vodník
M. RÁZUS - Maroško, Maroško študuje, To je vojna (balada Matka)
J. LENKO - Balada o belasom vtákovi

ČLOVEK SA POZNÁVA V BÁJKACH
J. ZÁBORSKÝ - Vrabce a kohút, Veľká a malá ryba, Tulipán a fialka
I. A. KRYLOV - Vlk a jahniatko, Orol a včela, Zrkadlo a opica
EZOP - Voľba kráľa vtákov, Vlk a pes, O človeku čo kupoval osla
LA FONTAINE - Lev a myš
K. ČAPEK - Vlastnictví, Minibájky ( Žížala, Mravenec, Svině a perly, Petrolejová lampa, Moucha )

ĽUDIA A PRÍRODA V UMELECKEJ LITERATÚRE
J. VERNE - V krajine kožušín, Cézar Cascabel, 800 míľ po Amazone, Deti kapitána Granta, Päť týždňov v balóne, Dva roky prázdnin
J. LONDON - Volanie divočiny
E. HEMINGWAY - Starec a more
G. FEDOSEJEV - Povesti o tajge
P. O. HVIEZDOSLAV - Hory, lesy dobre vám je

POZNÁVANIE MINULOSTI V HISTORICKEJ LITERATÚRE
M. FERKO - Svätopluk a Metod
Ľ. ZÚBEK - Doktor Jesenius
M. ĎURÍČKOVÁ - Turci pod Divínom
A. JIRÁSEK - Psohlavci
J. KRÁĽ - Jarná pieseň
J. JURÍČEK - Ľudovít Štúr
P. O. HVIEZDOSLAV - Mňa kedys´ zvádzal svet, mi hovoriac (zo zbierky Letorosty III.)
J. G. TAJOVSKÝ - Horký chlieb

7.

ročník


ZO STARŠEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRY
BERNOLÁKOVCI - generácia vzdelancov združená okolo Antona Bernoláka - chceli v duchu osvietenstva pôsobiť medzi ľudom, vzdelávať ho a zlepšovať aj jeho sociálne položenie
JÁN SIMONIDES - Z vlasti na galeje
MATEJ BEL - Veľká ozdoba Uhorska – Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, O dnešnom vzhľade mesta Bratislavy
ANTON BERNOLÁK - Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách, Slovár slovensko – česko – latinsko – nemecko – uherský, Slovenská gramatika (1787 – uzákonil slovenčinu na základe západoslovenského - trnavského nárečia ).
JÁN HOLLÝ - Selanky ( 21 idylických básní, v ktorých opísal krásnu slovenskú prírodu a oslávil jednoduchého slovenského človeka ), eposy - Svätopluk, Sláv, Cyrilo - Metodiáda.
JURAJ FÁNDLY - Piľní domajší a poľní hospodár

Z LITERATÚRY OBDOBIA ROMANTIZMU
ROMANTIZMUS
- je liter. smer, ktorým tvorili štúrovci v prvej polovici 19. storočia. - v tematickej oblasti prejavil záujem o minulosť, sny o budúcnosti, túžbu po slobode, dochádza ku konfliktu, ktorý je vyjadrený rozporom medzi ideálom, túžbou a skutočnosťou. Hrdinom je človek nespokojný, odmietajúci útlak, túžiaci po slobode a spravodlivosti, ochotný obetovať aj vlastný život

ĽUDOVÍT ŠTÚR - Diela: Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Reč na Uhorskom sneme, Náuka reči slovenskej, Spevy a piesne, Slovanstvo a svet budúcnosti, O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
- narodil sa 28.10.1815 v Uhrovci, bol politikom, novinárom, básnikom a jazykovedcom
- 11. - 16. júna 1843 v Hlbokom uzákonili spis. slovenčinu (Štúr, Hurban, Hodža)
- 1.augusta 1845 vyšlo prvé číslo Slovenských národných novín s literárnou prílohou Orol tatranský
- zomrel 12.1. 1856
SAMO CHALUPKA - Mor ho!, Jánošík, Likavský väzeň, Kráľoholská, Turčín Poničan, Boj pri Jelšave, Branko
ANDREJ SLÁDKOVIČ - Marína, Detvan, Nehaňte ľud môj, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti. (Detvan – lyrickoepické dielo - má päť spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka. Má 250 strof. Hlavné postavy: Martin Hudcovie a Elena )
JANKO KRÁĽ - Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Orol, Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Šahy, Duma Bratislavská (téma: protest proti zosadeniu Ľ. Štúra z profesúry na bratislavskom lýceu)
JÁN BOTTO - Žltá ľalia, Margita a Besná, Smrť Jánošíkova (báseň má úvod a 9 spevov)
ĽUDO ZÚBEK - Jar Adely Ostrolúckej
BOŽENA NĚMCOVÁ - V zámku a v podzámčí, Babička, Zlatá kniha rozprávok, Strieborná kniha rozprávok, Divá Bára, Chyža pod horami,
KAREL HAVLÍČEK BOROVKSÝ – Král Lávra, Člověk, Demokratický, Etymologický, Vzdelanosť

REALIZMUS
- je liter. smer, ktorým tvorili spisovatelia v druhej polovici 19. a začiatkom 20. str. Verne zobrazoval skutočnosť. Autori si vyberali témy zo súčasnosti a z dedinského prostredia. V dielach sa používa hovorový, ľudový jazyk.

PAVOL ORSZÁGH - HVIEZDOSLAV (1849 Vyšný Kubín – 1921 Dolný Kubín) – poézia (zbierky básní): Básnické prviesenky Jozefa Zbranského, Letorosty (I, II, III), Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Krvavé sonety (téma: 1. svetová vojna), báseň Z úzkej izby, próza: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias
MARTIN KUKUČÍN (vl.

menom MATEJ BENCÚR) - Rysavá jalovica, Neprebudený, Dies irae (Dni hnevu), Mladé letá, Do školy, Pred skúškou, Keď Báčik z Chochoľova umrie, Dom v stráni, Mať volá, Veľkou lyžicou
JOZEF GREGOR. TAJOVSKÝ – poviedky: Prvé hodinky, Žliebky, Do kúpeľa, Do konca, Maco Mlieč, Mišo, Mamka Pôstková, Horký chlieb, Na chlieb, dráma: Ženský zákon, Statky - zmätky.
IVAN KRASKO – zb. básní: Nox et solitudo (Noc a samota), Verše, básne: Otcova roľa, Otrok, Baníci

JAN NERUDA - Písně kosmické, Povídky malostranské, 1. máj 1890 (fejtón)
PETR BEZRUČ (vl. menom VLADIMÍR VAŠEK) - Slezské písně (Marička Magdoňová)
JAROSLAV HAŠEK - Polévka pro chudé děti, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
JOHANN WOLFGANG GOETHE - Utrpenie mladého Werthera, Faust, Kráľ tmy
ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN - Na Sibír, Arion, Eugen Onegin (veršovaný román), Belkinove poviedky, Kapitánova dcéra, Boris Godunov.
VICTOR HUGO - Hernani, Legenda vekov, Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári
CHARLOTTE BRONTEOVÁ - Jana Eyrová, Shirley
SÁNDOR PETŐFI - Víťaz Janko, Apoštol, Nížina
HENRICH SIENKIEWICZ - Janko Muzikant, Strážca majáka, Quo vadis, Pán Wolodyjowski, Potopa

8. ročník

Z LITERATÚRY MEDZI DVOMA SV. VOJNAMI
JANKO JESENSKÝ - Zo zajatia, Verše, Na zlobu dňa (I , II), Malomestské rozprávky, román Demokrati, báseň Slovenčine, poviedka (humoreska) Pani Rafiková
LADISLAV NÁDAŠI - JÉGÉ - Adam Šangala, Kuruci (Jaríkovský kostol), Svätopluk, Cesta životom
VALENTÍN BENIAK – Básn. zbierky: Tiahnime ďalej oblaky, Lunapark, Poštový holub, Sonety podvečerné, Básne: Sobota, Naša priateľka
KAREL ČAPEK - R.U.R., Krakatit, Válka s mloky, Bílá nemoc, Matka, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (Sbírka známek)
JÁN SMREK – Zb. básní: Cválajúce dni, Iba oči, Božské uzly, Básnik a žena, Hostina, Studňa, Moje najmilšie, Maličká ja báseň daktorá, Básne: Ilúzia, Malá báseň
J.

CÍGER HRONSKÝ - Domov, Tomčíkovci, Podpolianske rozprávky, Chlieb, Jozef Mak, Kremnické povesti , Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, poviedka Zlaté hodinky
JAROSLAV SEIFERT (nositeľ Nobelovej ceny) - Útěcha, Píseň o rodné zemi, Maminčino zrcátko, zbierky básní: Zhasněte světla, Koncert na ostrove, Maminka
FRANTIŠEK ŠVANTNER – Život bez konce, Nevesta hôľ, Malka (Aťka)

Z LITERATÚRY PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
FRANTIŠEK HEČKO - romány Červené víno, Drevená dedina, Svätá tma (nedokončený)
FRANTIŠEK HRUBÍN - Srpnové poledne
ŠTEFAN ŽÁRY - Chvála všedných vecí
RUDOLF JAŠÍK – Námestie svätej Alžbety, Čierne a biele kruhy, Povesť o bielych kameňoch
PETER KARVAŠ - Absolútny zákaz
MIROSLAV VÁLEK - Dotyky, Zakázaná láska, Jesenná láska
VLADIMÍR MINÁČ - Smrť chodí po horách,Generácia, Záznamy (Kto kráča po ceste), Tu žije národ
MILAN RÚFUS - Modlitbičky, Studnička (Otec a syn), Rozprávočka veselá
MILAN FERKO - Krádež svätoštefanskej koruny, Medzi ženou a Rímom, Jánošík, Svätopluk, Svätoplukovo dedičstvo, Veľkomoravské záhady, Pirátske dobrodružstvá, Čo s bielym koňom, Slovo do svedomia
MIKULÁŠ KOVÁČ - Paneláci - dobrí vtáci (Mačacia farma pána učiteľa), Pieseň
TOMÁŠ JANOVIC - epigramy - Od ucha k (d)uchu, Ko(z)mické piesne, Óda po zet, Rozprávkové varechy, Drevený tato, Jeleňvízor
LASICA, SATINSKÝ - Lasica, Satinský a vy, Nečakanie na Godota, Tri hry (Keď som išiel), Španielska čižma
ŠTEFAN MORAVČÍK - Adam v škole nesedel, V Kiripolci svine kujú, Moravianska Venuša, Naša čarodejná škola, So slovenčinou prejdeš celý svet, Čáry – máry s mestami a dedinami
KAMIL PETERAJ - texty piesní: Biely kvet, Atlantída, Koloseum, Kamarát mladosti, 99 zápaliek
DANIEL HEVIER – Básnička ti pomôže, Aprílový Hugo, Námet pre science fiction, A sú tu

ZO SVETOVEJ LITERATÚRY 20. STOROČIA
ERICH MARIA REMARQUE - Traja kamaráti, Na západe nič nového, Cesta späť, Víťazný oblúk
ANATOLIJ PRISTAVKIN - Nocovala chmárka zlatá, Vojak a chlapec, Tri životy, Krušné detstvo
WILLIAM SAROYAN – Srdce na vysočine (Kolibrík, ktorý prežil zimu), Odvážny mladý muž na lietajúcej hrazde, Čas tvojho žitia
ARTHUR CHARLES CLARKE - Záchranná akcia
VLADIMÍR VYSOCKIJ - Nemám rád
JACQES PRÉVERT - Prostá ako dobrý deň, Detstvo


9. ročník

Z LITERATÚRY MEDZI DVOMA SVETVOVÝMI VOJNAMI
MILO URBAN - Výkriky bez ozveny (Syn Jána Bedleka), Za vyšným mlynom, Živý bič, Hmly na úsvite, V osídlach, Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor, Zelená krv
MAŠA HAĽAMOVÁ - Dar, Červený mak, Komu dám svoju nehu, Bubeník Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi, Pohli sa ľady, Leto
JANKO SILAN - Piesne z javoriny (Už nemať), Cesta pokory

Z LITERATÚRY PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
MARGITA FIGULI - Tri gaštanové kone, Mladosť, Balada o Jurovi Jánošikovi
DOMINIK TATARKA - Kohútik v agónii, Prútené kreslá, Farská republika,V úzkosti hľadania, Démon súhlasu
ALEXANDER MATUŠKA - Štúrovci, Človek proti skaze
LADISLAV MŇAČKO - Rozprával ten kapitán, Smrž sa volá Engelchen, Ako chutí moc, Kde končia prašné cesty, Agresori, Siedma noc, Oneskorené reportáže
LADISLAV ŤAŽKÝ - Aj v nebi je lúka

ANTON HYKISCH – Sen vchádza do stanice, Stretol som ťa, Naďa, Obrana tajomstiev, Ján Zápoľský Stredoeurópan
JAROSLAVA BLAŽKOVÁ - Taký nepokojný vek (Malá galéria mladšieho brata), Môj skvelý brat Robinson, Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška
VINCENT ŠIKULA – Bratislavská, Prázdniny so strýcom Rafaleom (- film Otec ma zderie tak či tak), Pán horár má za klobúkom mydleničku, Na koncertoch sa netlieska
ĽUBOMÍR FELDEK - Modrá (Zelená) kniha rozprávok (Zo žvota zrkadiel), Hviezdoslav a medveď
PETER JAROŠ - Popoludnie na terase, Orechy, Trojúsmevový miláčik, Tisícročná včela, Nemé ucho, hluché oko, Rosa, kam len oko dovidí
LADISLAV BALLEK - Južná pošta (Kraj za vinicami)
DUŠAN DUŠEK - Kalendár, Dvere do kľúčovej dierky (Zimomriavky), Scenár
JIŘÍ SUCHÝ - Kdyby tisíc klarinetú, Sup a žlúva, Dítě školou povinné
BOHUMIL HRABAL - Ostře sledované vlaky, Chcete vidět zlatou Prahu ? (Křtiny).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?