Literatúra Klasicizmus

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1876×

Příbuzná témataLiteratúra Klasicizmus

KLASICIZMUS- dokonalosť umenia v antike - zmysel umenia v napodobňovaní prírody (večnosť nemenlivosť) – filozofia racionalizmu - RENÉ DISCARTES – autor výroku „myslím teda som“ = len mysliaci človek môže naplno žiť- pravidlá písania poézie – Básnické umenie – NOCOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX1. jednotu času – dej v 24. 30. hod2. jednotu miesta – dej na jednom mieste3. jednotu deja - 1 dej bez vedľajších motívov1.) vyššie – postavy z vysokých vrstiev (eposy, tragédie, ódy, elégie,...)2.) nižšie – obyčajný ľudia, humor., (satira, komédia, bájka,...)- cieľom – súlad pravdy, krásy, dobraEURÓPSKA KLASIC. LITERATÚRAPIERRE CORNEILLE – hra Cid (šp. ryť. kresťanstvu) JEAN RACINE – Faidra (zločinná láska k nev. synovy)JEAN – BAPTISTE POGUELIN – MOLIÉRE - Misantrop - Tartufe - Zdravý, nemocný - Meštiak šľachticom - Don Juan - Škola žien - Škola mužov – Lakomec (Arpagon, Kleant, Eliza, Valér, Mariana, Alzelm, Šidlo) OSVIETENSTVO- zakladalo sa na dôvere v osvietený rozum a na pravde, ktorá sa dokázala buť rozumom, alebo skúsenosťou – empíria- proti predsudkom a poverám, feudálnemu – absolutistického poriadku- zdôrazňovalo slobodu myslenia a presvedčenia- súhrn rozumu a cituJEAN – JASGUES ROUSSEAN – písal pedagogické diela v ktorých sa zaoberal podmienkami výchovy človeka – vyzdvihoval vplyv prírody, ale i sociálneho prostredia na formovanie človekaDENIS DIDEROT – Encyklopédia- osvietensko vzdelávacia literatúr :DANIEL DEFOE – Robinson CrusoeJOHNATHAN SWIFT – Gulliverove cesty VOLTAIRE – Candide alebo Optimizmus – v knihe odhaľuje príčiny vojen zneužívanie domorodcov v kolóniach, útlaku zo strany katol. cirkvi,...
SLOVENSKÁ KLAS. LITERATÚRA- Mária Terézia, Jozef II.- literatúra vstupuje do novodobých dejín- potreba vlastného spisovného jazyka- obdobie – národným obrodením1780 – 1820 – tolerancia katolíkov a evanjelikov - pokus o vyt. a uzák. spisovnej slovenčiny r. 1787 – A. Bernolák (Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách)- Slovenská gramatika1789 – Bernolákovci založ v Trnave Slovenské učené tovarišstvo (člen Juraj Fándly)1820 – 1835 – spolky – Slov. čitateľský spolok v Pešti - Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej 1835 – 1843 – spis. jaz. v r. 1843 v Hlbokom – Štúr, Hurban, Hodža- štúrovci – romantizmus1843 – 1848 SNO vrcholí revolúciou- kres. spol. – Učená spoločnosť malohontská - Učená spoločnosť banského okolia1803 – vnik Katedry, reči a literatúry česko – slovenskej v Bratislave KLAS. PRÓZAJOZEF IGNÁC BAJZA:- kato.

kňaz, pokus o kodifikovane spisov. slov. na základe Z-slov. nárečia a vlastného pravopisu- prvý sloven. román – René mládenca príhody a skúsenosti (sugestívné opisuje zážitky syna benátskoho syna Reného a jeho spoločníka učiteľa Van Stiphouta z ciest po mnohých krajinách. Autor poukazuje na chyby všetkých spol. vrstiev- zaklad. epigramu (Slovenské dvojnásobné epigramata...)JURAJ FÁNDLY - najväčší národovec a buditeľdiela: - Pilný domajší a poľný hospodár, Ovčať, Zelinkár, O choroch a včelách rozmlúvání, Slovenský včelár- zaviedol ako prvý benolákov spisovný jazyk- epos – Dôverná zmluva medzi diablom a mníchom – privítal reformy Jozefa II. a Márie Terézie a zároveň kritizoval cirkev za to, že sleduje len vlastné záujmy a nezaoberá sa školskou a sociálnou činnosťou – je to najrozsiah. kniha napísaná v bernolákovčine.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?