Literatúra Dráma

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3064×

Příbuzná témataLiteratúra Dráma

-> dráma
- draó = činiť, konať, uskutočňovať
- dva významy:
1. označenie lit. druhu
2. názov dramatického žánru
- zákl. vlastnosť: dialóg - nositeľ napätia, konfliktu, prostredníctvom neho sa vytv. charaktery jednotlivých postáv
- dialóg musí byť dramatický, charakterotvorný, musí obsahovať prvky hovorovosti
- ďalšia vlastnosť - dramatický konflikt, kt. má svoju motiváciu a je základom deja
- inscenácia (in - na, do; scaena - scéna; uvedenie na scénu) - konkrétna realizácia lit. diela, premena lit. diela na divadelnú al. televíznu hru
- každá divadelná hra sa člení na dejstvá - ich prostredníctvom robíme skoky v čase a priestore
- zákl. dramatické žánre: tragédia a komédia

tragédia
- tragóidiá = capí spev
- najstarší dramatický žáner, kt. hl. znakom je boj jednotlivca, príp. skupiny s nepriateľskými silami, tento boj sa končí tragicky
- ústredná postava - nadpriemerný, výnimočný človek
- kompozícia:
1. expozícia (úvodná časť)
2. kolízia (zápletka, zauzľovanie deja)
3. kríza (vyvrcholenie)
4. peripetia (nečakaný dejový obrat ako retardujúci prvok)
5. katastrofa (riešenie konfliktu, hoci aj katastrofickým spôsobom)

komédia
- kómódiá; komos = veselý sprievod, oide = spev, pieseň
- zákl. dramatický žáner, kt. podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka
- väčšinou koná zmierlivo a na rozdiel od tragédie zobrazuje každodennú skutočnosť so všednými hrdinami.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?