Literatúra Chalupka, Štúr

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Literatúra Chalupka, Štúr

Samo Chalupka
 tvorba: narod. a hrdinské epiky
 študoval: na Gemery, Kežmarok, Rožňava, evan. lýceum v BA, teológiu vo Viedni
 zúčastnil sa povstania v Poľsku proti cársk. Rusku 1830
 farár v Hornej Lehote
 (dielo) Spevy – 25 básní
rozdelenie 1. básne s národ. tematikou (Mor ho!)
2. s Jánošíkovskou tém. (Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák)
3. s protitureckou tem. (Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Branko)
Mor Ho!
 Hrdin. epic. skladba
 námet – Šafárikove dejiny Slovan. reči a lit.


Ľudovít Štúr
 osvetová činnosť: samovzdel. spolky; nedeľné školy; spolky striezlivosti; svojpomocné sýpky; svojpomocné pokladnice; prvé ochotnícke divadel. scény
 odsudzoval maďarizačnú politiku, stal sa úradom nepohodlný
 1843 zbavený prednášania na lýceu; jeho poslucháči protestovali, hromadne odišli na lýceum do Levoče 1844
 pokračoval ako súkr. učiteľ
Otázka jednot. spis. jazyka
 obrana jazyk. a kultur. práv
 1843 Hlboké Š, H, H uzákonili u Holleho spis. jazyk(základ stredoslov. nárečie)
 2. ročník almanachu – Nitra prvá kniha v Šťúr. jazyku
 Tatrín – celonárod. spolok; v Lip. Mikuláši; predseda Hodža; uznával spi. slovenčinu; vidával knihy
 Slovenské národ. noviny s lit. prílohou Orol tatranský – 1. slov. polit. noviny
 Šťúr – poslanec Uhor. snemu za Zvolen (Reč na Uhor. sneme 1848-15.1. – chcel zrušenie poddanstva, slovenčinu v školách)
 Žiadosti sloven. národa – reakcia na revoluciu, žiadajú autonómiu Slovenska
 Uh. vláda – zatykač na Š, H, H, odchádzajú do Prahy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?