Literatúra Barok

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 1913×

Příbuzná témataLiteratúra Barok

Didakticko-reflexívna literatúra PETER BENICKÝ – v češtine vydal zbierku básní – Slovenské verše – v básniach odsudzuje negatívne ľudské vlastnosti – lenivosť, nevzdelanosť, pretvárku, panovačnosť žien, ironicky hovorí o manželstve, naopak vyzdvihuje vzdelanosť múdrosť, pracovitosť, spravodlivosť,.. HUGOLÍN GAVLOVIČ –narodil sa v pohraničnej obci pri Poľsku, už v dectve osirel a ako 20 ročný vstúpil do dran. rehole z cieľom získať vzdelanie ale i zasvetiť svoj život pomoci slabším i všetkým blížnym. Keď ochorel na pľúca chodil sa liečiť do hôr čerstvým vzduchom a žinčicou. Tam mal možnosť zoznámiť sa z idilickým životom pastierov a valachov, ktorý chcel odpor. aj ostatným ľuďom, preto vydal básnickú zbierku Valaská škola mravúv stodola – obsahuje vyše 12000 23 veršových básní, ktorými autor poučuje čitateľov o živote, múdrosti pastierov. Zaoberá sa najmä vzťahom človeka k bohu, k blížnym a k sebe samému. V jednotlivých básniach odsudzuje negatívne vlastnosti ľudí, ktoré im bránia v tom aby dosiahli lepší život:- alkoholizmus kritizuje v básniach – Hle, človek opilí – žádnému nemilý; Kde gazdiná korhelkiňa tam je i prázna kuchyňa- odrodilstvo – Veľmi je hlúpy, kdo vlast svu tupí- vykorisťovanie – Páni ledajací – zbojníci ....;Bohatý má mnoho penez a chudobný detí- moc peňazí – Peníze všecko múžú V ďalších básniach vyzdvihuje dobré vlastnosti:- pracovitosť – Pracování stále dává úžitky nemalé- vlastnenectvo – Vlast svoja každému milá- vzdelanosť Celá zbierka je písaná v slovakizovaniej češtine, pričom autor využívaj aj nárečové a hovorové prvky. Básne sú poznač. zdravím úprimným a kritickým pohľadom autora na svet- nábožen témamam sa venuje v zbierke – Škola kresťanská
2. svetská- zobrazovala spoločen. život, každodenné problémy ľudí, medziľudské vzťahy a podobne delí sa na:a) ľudová – čírila sa len ústnym podanímb) poloľudová – patrí sem najmä jarmočná poézia – recitovala sa za sprievodu hudob. nástroja, zapisovala sa do malých knižočiek a opisovala rôzne tragické udalosti, život. pohromy a pod.c) umelú 1. didakticko-reflexívna – jej autori uvažovali o problémoch života a doby, ale tároveň aj poúčali ľudí ako lepšie žiť2. memoárovo-cestopisná – autori opis. vlastné zážitky z ciest po Európe3. vedecko-popularizačná – náučná lit. písaná umeleckým-populárnym štýlom Slovenská baroková literatúra1.

náboženská a katolícka BENEDIKT SZÁLOŚI - zozbieral katolícke piesne vianočné koledy uspávanky a vydal ich v spevníku Cantus catholici; Katolícky spevník – V jeho úvode ospieval obdobie Veľkej Moravy a Cyrilo-Metodejskú tradíciu a chválil ľud za to že niektoré náboženské piesne spieva v národnom jazykub) Evanjelický = Juraj Franovský – vydal Evanjelický spevník citovo svätých.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?