Literatúra Americká a anglická literatúra (4. ročník gymnázia)

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Literatúra Americká a anglická literatúra (4. ročník gymnázia)

Am. L.: John Steinbeck: - Zlatý kalich(román),Nebeské pastviny(zb.pov.),O myšiach a ľuďoch(román),
Ovocie hnevu(soc.-krit. román),Zhoďte bomby,Po západe mesiaca,Túlavý autobus,
Na výcod od raja,Potulky s Charleym,Zima našej nespokojnosti
Jarome D. Salinger: - Kto chytá v žite(psych. román – 16roč. Holden,vyhodia zo školy a bojí sa ísť
domov, 3dni v NY-stretáva ľudí – odsudzuje pretv.,falošnosť);9 poviedok(kn.pov)
John Updike: - Z dreva tesaný vták(bás. zb.);Králik bež(basket.-Harry = Králik – po skon. kariery
nevie čeliť rodinným starostiam);Návrat Králika;Králik je bohatý;Králik na odpočinku;
Kentaur(román)
Saul Bellow: - Obeť;Handerson,kráľ dažďov(romány);Herzog(rom.-učit. na am.Univerz.-filoz. a soc.,
po rozvode sa stane čudákom a uzavre sa do seba,píše listy ktorými chce zmeniť svet-
ale nepošle.,uvažuje o zastrel. Ženinho milenca – ale iba v myš.) Nobelova cena – 1976
Norman Mailer: - Nahí a mŕtvi(rom.-4 časti: Vlna;Hlina a tvar;Rastlina a prízrak;Brázda) romány:
Pobrežie pirátov;Obora;Americký sen;Katova pieseň;Tvrdí chlapci netancujú
Joseph Heller: Hlava XII (rom.s voj. tmat.-42 kap. pomenov. podľa postáv;Yossarian-vojak am. army
v letke na ostrove Pianosa(ITA);vojnu považ. za hnus;netúži položiť život za vlasť;
Hlava XII – je zákon,ktorý urč. povinnosti vojaka;Cathcarth – veliteľ ktorý pre slávu
zvyšuje povinné nálety vojakom; Y. má čoraz vačš. psych. problémy na záťaž a
predstiera sa blázna...autor využ.: prvky humoru,paradoxu a absurdity)
Robinson Jefers: - Tamar a iné básne(kn. lyr. básní);Grošovaný žrebec(bás. pov.);Začiatok a koniec;
Hungarfield a iné básne
BEAT GENERATION: - sk. ml. bás.-50r. v San Franciscu;protest. proti am. pokroku;odmiet. rod. života a viery v Boha;oslava anarchizmu;odmiet. budúcnosti;ovplyv. budhizmom;
- forma básní: - podobnosť so surreal.

automatickým textom; útržkovitosť; schodíková úprava;
jazyk ulice (nadáky,vulgarizmi...)
Lawrence Ferlinghetti: - Obrazy zašlého sveta; Lunapark mysle; Vychádzajúc zo San Francisca(zb.)
On – venovaná Ginsbergovi; Ona (básne);Nečistý spor s existenciou(div.hra)
Allen Ginsberg: - krstný otec beatnikov ;Vytie (zb.)
Gregory Corso: - Benzín; Šťastné narodeniny smrti (bás. zb.)
Jack Keronac: - Na ceste (=život. štýl beat.);Tuláci; Skrytí ľudia; Doktor Sax(romány)

Am. dr.: Tennessee Williams: - Mojžiš a svet rozumu(novela);Zápas anjelov;Sklenený zverinec;
Električka zvaná túžba: - jednoaktovková hra(11 obrazov); Blanche – psych. labilná;
je st. slobod. ženou zataj. svoj vek;túži po láske;dlho žila s nahluchlou tetkou;príde o
rodinné sídlo;ide ku sestre Stelle a jej manž. Stanleymu do New Orleans;keď St odíde
do pôrodnice S. xce znásilniť B.(tá sa bráni rozb. fľ.) ,podarí sa mu to;keď to xce B. povedať St.,tá jej neverí; B. sa xce odsťah. k býv. kamarátovy(bohatému),ale Stan.
sa postará aby ju zobrali do psych. liečebne
Mačka na horúcej plechovej streche (dráma)
Arthur Miller: - Smrť obchodného cestujúceho(dr.);Skúška ohňom(dr.);scénar k filmu – Mustangy;
Po západe;Cesta z hory Morgan(psych. román)
Fr.L.: Antoine De Saint-Exupéry:- Letec(novela);Poľta na juh; Zem ľudí (romány)
Malý princ: - 27 kap.,2 myšlienk. úrovne: 1.filozofickú a 2.epickú
- 1.fil.: človek a poznanie sveta,ľudí a vecí;samota=údel člov.,priateľstvo=hl.dimenzia čl.
- rozprávka pre dospelých- rozpr. pilota ktorý sa stretne s MP a ten mu rozpr. o jeho planéte,
a o svojej púti kde navštívil 5 planét a s kým sa stretol...
Paul Eluard: - predstaviteľ dadaizmu a neskôr surrealizmu
Hlavné mesto bolesti; Verejná ruža – surr. zbierky; odklon od. surr.:Neprerušovaná
poézia; Môcť všetko povedať; Fénix(Phoenix)
Jaques Prévert: - Slová(básne o láske);Dážď a pohoda; Veci a iné; Slnko noci
EXISTENCIALIZMUS: - myšl. a um. prúd,ktorý skúma otázky ex. člov. z hľadiska jeho individ.a spol. vzťah.
zdôrazňuje os. slob. človeka,ktorý často prek. životný pocit nezmysel.,opustenosti...
Jean Paul-Sartre: - Hnus: - Roquentin trávi celý čas v hotel. izbe a v mestskej knižnici; cíti sa osamelý
a je znechutený vš.

vecami okolo seba;neguje rozum a vyhlašuje falošnosť vedy i
humanizmu; nakonec odchadza z mesta a cíti sa oslobodený
- Múr: - sk. mužov zo špan. obč. vojny sa dostala do väzenia;vypoč. ich a nakoniec
je to súd na ktorom ich odsúdia na trest smrti(Pablo Ibbieto,Juan,Pedro...);P.I. zač.
znova vypoč. a slúbia mu že ho pustia,keď im povie kde je Ramon Gris;P.I. zo žartu
povie,že je na cintoríne(ukryt jeho bratranca);ale tam naozaj bol!!!
-Bytie a ničota; Cesty k slobode; Muchy; S vyliečením verejnosti; Špinavé ruky; Diabol a Pánboh;
Slová – autobiograf. črta o detstveAlbert Camus: - Nobelova cena – 1957; Caligula(dr.); Mýtus o Syzifovi(esej); Mor(rom.-vrchol Camusovej tvorby)
Človek,ktorý sa búri(esej); Pád; Exil a kráľovstvo(romány)
- Cudzinec:- Meursault –úradník v Alž.,prežíva smrť matky...-pasívne; prijíma pozvanie spolu s koleg. Máriou
k susedovi Raymondovi; stret. sa tu s R. arab. nepriateľmi a v panike M. jedného zastrelí; 2.časť r. zobrazuje zatknutie,výsluch,proces a odsúdenie na trest smrti- M. povie= „každý človek je odsúdení
na smrť.“
ANTIROMÁN: - 50. roky – sk. spisovateľov,ktorá vych. z pozitivizmu a novopozit.;odmiet. klas. prózu
písali racionálne bez fantázie;vyzdvih. význam dialógov;
Alain Robbe-Grillet: - zakl. a obhajca antirománu; Gumy – vylúčil tu komentár rozprávača-je citovo
nezúčastnený;má prológ a epilóg; Žiarlivosť – román založ. na subjekt. videní;
Hirošima,moja láska; Nesmrteľnosť; Transeurópsky expres; Muž,ktorý luže-sfilm.diela
Nathalie Sarrault, Claude Simon,
Michele Buttor: - Premena- príbeh manž. trojuholníka,podáva v 2.os.mn.č.; hrdina odch. z Paríža,kde má
ženu a deti za milenkou do Ríma, a xce ju doviesť do P. a viesť nový život; ale vo vlaku
dochádza k záveru,že jeho svet by tak zanikol; Stupne – román
ABSURDNÁ DRÁMA: - inšpir. nihilistickou koncepciouživ. a exist.

filozofiou; chýba súvislý dej,zápletka,
medziľudská komunikácia a rozuzlenie
Samuel Beckett: - Koniec hry; Posledná páska; Ó,krásne dni; Obraz; Búrlivé ticho (drámy)
Čakanie na Godota: - nemá dej. líniu; na opust. ceste sa stret. 2 tuláci; z ich rozhovoru
vyplýva,že čakajú na akéhosi Godota; prichádza tam aj Pán(povýšenecký) a otrok;
na konci dejstva prich. chlapec,ktorý oznamuje, že G. príde až zajtra; v 2. dejstve
sú tie isté postavy,ale P. je slepý a tak je odkázaný na sluhovu pomoc, a G. neprichádza
ani na konci hry; podľa kritikov: -je to nekoneč. čakanie na smrť; G. je Boh
Eugene Ionesco: - fr. dram. rum. pôvodu; Plešivá speváčka(1.dr); Stoličky; Nosorožec; Kráľ umiera
Šv.L.:Friedrich Durrenmatt: - Manž. pána Mississippi(kom. s krit. zápl.); Návšteva starej dámy(trag. kom.)
- Fyzici: (hra-detektívka) - autor ovpl. absurd. dr.,ale neodmietol dej; odhalovanie záh. vrážd
v psych.sanatóriu; dej sa odoh.v blázninci,kde sú 2 pacienti,ktorý sa vydáv. za sláv. fyzikov
aby mohli získať výpočty(by bolo možné ovládnuť svet) od Mobia – fyzik;jeho morálna
úroveň zapôsobí na nich a rohod.sa,že zostanú v bláz. do konca živ.- fyzik zatvorený v
blázninci je slobodnejší,ako na slobode ; Sudca a jeho kat; Sľub(detekt. romány)
Max Frisch: - Don Juan,alebo láska ku geometrii(div. hra); trilógia: Stiller; Homo Faber: 1.č.:Prvá
zástavka, 2.č.: Druhá zástavka ; Volajte ma Gutenbein
Ne.L.: Skupina 47: - väčšina známych autorov, alebo názorovo blízskych
Heinrich Boll: - Kde si bol Adam?(rom.); A nepovedal jediné slovo; Dom bez strážcu; Billiard o 9.30;
Klaunove názory;
Gunter Grass: - Plechový bubienok; Mačka a myš; Psie roky
Bertold Brecht: - dramatik,dramaturg a režisér nem. div.; zakl. epického div. – snažilo sa diváka prinútiť
uvažovať nad príč. a podmienk. činov; Žobrácka opera; Matka Guráž a jej deti(ep.dr.)
Život Galileiho(hist.

dr.); Kaukazský kriedový kruh(ep.dr.)-utláč.národ povstal proti
gubernátorovi a zabil ho,jeho žena uteká z paláca a zabúda tam svoje dieť,ale slúžka ho
zachráni a vychová ho ;neskôr ho xce naspäť -ale až na súde sa rozhodne....
Ta.L.: NEOREALIZMUS: - nadviaz. na real. tradíciea a analyz. soc. probl. Tal.; zobraz biednych štvrtí
využ. ľud. jazyka; jasné vyjadrovanie
Vaco Pratolini: - Príbehy chudobných milencov; Motello(román)
Pier Paolo Pasolini: - Denníky; Pasáci; Búrlivý život- opis psych. a soc. sit. mládeže rímskeho predmestia
Alberto Moravia: - Ľahostajný; Rímske poviedky; Nové rímske poviedky; Rímanka: -ľud v Ríme počas
fašizmu ; Adrianu okolnosti donútia byť jednou z mnoha rím. prostitútok
Vrchárka: - román o utrpení a násilí;Cesira s dcérou Rosettou idú na vidiek(z Ríma)
xcú tu prečkať prechod frontu;okradnú ich a sú obeťami násilia marockých vojakou
(oslobodzovacia armáda); po dňoch skrývania sa vracajú fyzicky a psych. zlomené,ale
s nádejou,že začnú žiť nový život ; Nuda; Beatrice Cenci; Život je hra
An.L.: „rozhnevaní ml. muži“: - ml. gen.autorov;vstup po 2.sv.vojne;prejav. sa u nich hnev,nihil. kritika
John Osborne: - Obzri sa v hneve: - odráža pocity povoj.sit;Jimmy a Alison(manž.) žijú v 1-izb. byte s
jeho priatľom; J. má vysokoškol. diplom,ale nevie si nájsť zamest. a hnev prenáša na A.
(dr. je o neschop. ml. generácie hľadať živ. perspektívu)
John Wain: - Ponáhľaj sa dolu: - Charles má vys.-škol. vzdelanie,ale nevie si nájsť poriadnu prácu, a tak
opúšťa svoju lásku,aby sa s ňou v záv. opäť zišiel; a nakonec si nájde prácu v reklame
-v 70.r upúšťa od nihilizmu – Zima v horách:- zobraz. tu boj medzi drob. súkromníkmi a silnými podnikať. John Braine: - najpopulár. prozaik; Miesto hore: - vytvoril typ ml. bezohľad. karieristu,ktorý po návrate z
vojny xce získať spoloč. uplatnenie; - volným pokrač. je – Život hore – v ktorom Joe zistí,že
bohatstvo mu neprináša šťastie
George Orwell: - po štúdiách sa stal policajným inšpekt.,žil ako tulák či bojoval v španiel. obč. vojne
- Poprava obesením; Spodina a vyvrheli Paríža a Londýna; kniha – Hold Katalánsku – vlast. vojn.
zážitky; slávu mu priniesol alegor. román – Zvieracia farma – parodoval politic.udalosti v Rusku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?