Literatúra 1. ročník stredných škôl - slovenské národné obrodenie po kodifikáciu spisovnej slovenčiny

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Literatúra 1. ročník stredných škôl - slovenské národné obrodenie po kodifikáciu spisovnej slovenčiny

Slov. nar. Obrodenie jazyk: -Katolici (slovakiz. Čestina) -Evanielici(biblicka čestina) Úrad. Jazyk: Mad.,Nem.,Lat.// Roku 1780 1.) Toleračný patent(rovnopravnost katolikov a evaniel.) 2.) Zruš. Nevolníctva 3.) 1784- Generálny seminár v Blave, stud. Knazov v Blave, kontrola nad cirkvou, zruš. Žobráckych rádov/ I. etapa:(1780-1820) –vpyv osvietenstva, cieľ: prebudenie národa, vznik spis. jazyka; 1784- 1. kodifikácia S.j. ,osvetová org: Slov. učené tovarišstvo(Bernolák, Fándly) II. etapa:(1820-1835) vpyv:Klasicizmus; cieľ: zjetnotenie kat. a evan., vytvoriť lit. v S.j.; 1834-Spolok milovníkov reči a lit. slovenskej(Holý, Kollár) , vytvorenie diel vysokej lit. hodnoty.. III. etapa(1835-1843) vplyv: Romantizmus, cieľ:jazyk vyhovujuci vsetkym; 1843 –Kodifikácia spis jazyka(Štúrova verzia), -Štúrovci IV. etapa(1843-1848)vpl: romant.;cieľ: uznanie slov. nár. inýmy národmy; Po potlacení povstania(1848) štúrovi pod polic.dozorom/// 1. fáza SNO: 1.pokus o spis. j. –Jozef I. Bajza- štud. Teologiu vo Viedni, pouzil Trnavské nárečie –1. román: René mládenca, príhody a skúsenosti(2časti); nevydal pravidlá gram. –nikto nevedel, ako tá gram. Funguje. 2.pokus o spis. j. A. Bernolák –základ: trnavské nár. 1787-1.kodifikačné dielo: Jazykovedno kritická rozprava o slov. písmenách(po latinsky) –1790:Gramtica slavica(slov. gram.) –učebnica; -J. Palkovič –slovník: Slovák Slovenský-Česko-Latinsko-Nemecko-Uherský; -1789: Slov. učené tovarištvo –1českoslov. kulturn-spoločen. org.(vydavať diela, časop.),1.dielo v bernolak.(Juraj Fandly-Dôver. zmluv. Medzi mnich. a ďáblom)- dialog, osvieten. 2.fáza(klasic) Probl: bernolakov.-pouz.len.kat.; naboz. nejednotnost/ symbol snahy o zjed.-zalozenie: Spolok milovnikov reči a lit. Slov.(vyd. almanach Zora)-predseda: J.Kollar, podpr:M.Hamuliak/ spolupraca P.J.Safarika a J.Jungmana- Počátkové česk. básn., obzvast prozodie(<-casomiera-pravidel. stried. krát. a dlhych slabik)/ Vznika Lyricko-epicka sklad.(pocity podane v pribehu)-ciel: dokaz. slov. ma hist. a ze slov. lit. moze konkur. europ.// J.Kollar -†v Mošovciach; štud na Slov. a v Nem. –liri. piesen: Slávi dvéra(3fazy)-1.najskor par ľub. bás.(strata mil. os. +casomiera) 2.nove sonety: Předspěv->Sála->Labe->Dunaj 3.+sonety: labe>rén>vltava>dunaj>léthe>archeon; Dalsie dielo:O lit. vzaj. medzi kmenmi a nereč Slov. J.Hollý bol presv. o vys. urov. bernolako, chel dokazat prelozit svet dielo do bernol. a vytvorit nove slov. dielo.
-stud. teolog.

v BA a Trnave, tvori v lat.; preklady: Vergiliove eposy, Homerove diela, Ovidiove basne->>priniesli mu uznanie;Napisal epos Svätopluk K.Kuzmany stud. teolog.v BA a Weine;filozov. neskor knaz v BB,pracoval v Matici,vytvoril typ ideal.slovaka-Lir-Ep sklad:Běla
(zasnuby Bela+Martin-uved.slov); novela: Ladislav(Laco+hanka, laco ide do eu. pride, Hanka zomrie, laco zasveti zivot narodu)-K.Kuzm- preromantismus///3.fáza ťazisko kult. a spol. sa presuva do BA-studenti zal. Spoločnost česko-slov. čas. Hronka+Tatranka. r1836 almanach: Plody; 1836-vychadzka na Devin-slovanske mena na cele so Sturom. L.Stúr stud v Ba a Halle(jazykoveda+fyloz.); profesor na katedre reči a lit. slov, vydava polit. novinky-revolucne myslienky. Obvineny z vlastizrady, odchadza do Levoce, na protest odchaza 13studentov na cele s J.Francisi a J.Kralom./// Kodifikacia spis. Slov: 1.etapa:1843 Stur,Hurban,Hodza idu za Hollym aby im Sturovu sloven. odobril; 1844 spolok Tatún- vydava časop,kinhy. predchodca Matice—almanach Nitra; 1845:Slov. nar. noviny; 1846 Stur vydal kodifikacne diela: Narečia Slovanskô, alebo potreba pisanja v tomto nareci 1846-stur sa na zjazde v Prahe dostal do konfliktu s madarskym rev. hnutim. 2.etapa pripominky Hatalu a Hodžu: nova kodifikacia- prijatelna pre vsetky vrstvy- z tejto kodifik. vychadzaju dalsie kodif. pod dohladom Matice. Hatalove kodifik. diela:1852:Krátka mluvnica;1864:Mluvnica jaz. slov(gramat.), Skladba jaz. slov.(spajanie slov a viet);.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?