Literárne žánre

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 13601×

Příbuzná témataLiterárne žánre

Bájka – môže mať podobu epického rozprávania, využíva umelecké jaz. prostriedky, má starý pôvod, vyslovuje mravné ponaučenie, Autori: Zambovsky
Balada – jednoduchý dej, zakončenie je tragické, epický žáner ľudovej slovesnosti, Autori: Ezop, Petiška, delí sa na: 1. Ľudové 2. Umelé 3. Sociálne
Dialogizácia – pretváranie prozaického alebo básnického textu.
Alegória-Inotaj – umelecký jaz. prostriedok, ktorý sa mu umožňuje vyjadriť nepriamo.
Lyrika – Osobná výpoveď autora, autor vyjadruje svoje pocity, delí sa na: 1. Osobnú 2. Spoločenskú 3. Prírodnú
Metafora – umelecký jaz. prostriedok, obrazné pomenovanie, je to prirovnanie.
Epitetón – obrazné pomenovanie ktoré obsahuje citový význam.
Detská populárna pieseň – básnický útvar určený na spievanie. Povesť – epický útvar ľudovej slovesnosti, reálny základ, ruská povesť Bylina, delia sa na: 1. Ústnu 2. Historickú 3. Heraldickú
Historická poviedka – medziľudské vzťahy alebo iné motívy zasadené do historického prostredia.
Vedecko-fantastická literatúra – autori využívajús účasné poznatky o technike, ale aj umelecky spracúvajú svoje predstavy ktoré sa v skutočnosti môžu uskutočniť. Julius Verne (1825-1905) ,science-veda, ,fiction-predstava.
Anegnota – krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti ktorá má neočakávaný záver z hudobným vyznaním
Podmienka anegnoty: 1.krátky rozhlas 2.vtip 3.neočakávaná pointa
Aforizmus - Stručný výrok ktorý obsahuje vtipnú všeobecne platnú myšlienku. Napr.: Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí.
Rím –zvuková zhoda slabík, delí sa na: 1. striedavý(abab) 2. obkročný(abba) 3. združený(aabb)
Sonet –Lyrická báseň ktorá sa skladá z 14-veršov zoradených do 2-štvorveršových a 2-trojveršových
Lyrická báseň –vyjadruje pocity básnika, napr.: Boháčka
Epická báseň –má dej, záporný a kladný hrdinovia, Branko
Novela –epické dielo, krátky až stredný rozsah, málo postáv (2-4), 1-pútavý príbeh(dramatický), prekvapujúci záver.. Novela-Novinka(tal.), napr.: Starec a more,zbohom zbraniam
Historický román – Literálne dielo ktoré čerpá námet z dávnej minulosti. Zobrazuje jednotlivca, spoločenské udalosti alebo sa zameriava na dej(napr.: Jánošík).
Vestern – Dobradružné epické dielo, písal Karl May.

Robinsonáda – Dobrodružný román osobitného druhu, vznikol podla románu Robinson Crusoe, Téma: boj zachránit si život na opustenom ostrove
Dievčenský román – určený najme dievčatám, Hl. postava: dievča, kt. pre-
konáva určité životné prekážky počas, kt. objavuje alebo nadobúda mravné hodnoty. Hlavná myšlienka v románe sa sústreďuje na citovú stránku života. Biografický román – je dielo, v kt. autor vychádza zo životopisných prameňov. Ak nemá dostatok faktografických údajov, dopĺňa ich nielen údajmi z historickej skutočnosti, ale je vlastnou fikciou, napr.: Ľudo Zúbek- Skrytý
prameň. Detektívka – Poznáme jej rôzne žánre – Poviedka, Román, velmičasté býva aj filmové spracovanie. Znakom detektívky je dejovosť a jednoduchá kompozícia, motív záhady...

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?