Lieky prakticky

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 3365×

Příbuzná témataLieky prakticky

Podávanie liekov
Podstatnou súčasťou liečby väčšiny ochorení je podávanie liekov chorému - farmakoterapia.
Lieky sú rastlinné výťažky alebo chemické látky s liečivým účinkom, ale ich nesprávne užívanie môže na ľudský organizmus vplývať aj škodlivo.
Formy liekov a spôsoby ich používania sú naozaj rozmanité. Na štítku, ktorý označuje názov lieku, sa vždy uvádza aj spôsob použitia.
Do praxe sa neustále zavádzajú nové lieky. Mnohé z nich, bežne používané pred dvadsiatimi rokmi, boli nahradené úplne novými prípravkami, ktoré sú bezpečnejšie a majú aj širšie možnosti použitia.
Pred začatím užívania nejakého lieku si treba vždy preveriť niekoľko detailov, aby bolo liečenie skutočne bezpečné a účinné. Určenú dávku lieku sa nesmie nikdy zvyšovať! Radšej sa treba porozprávať s lekárom alebo lekárnikom, ako často a kedy liek užiť. Všeobecne platí, že pri užívaní liekov sa nesmie piť alkohol, pretože ho nepriaznivé účinky sa pôsobením liekov zvyčajne stupňujú. Aj keď už príznaky choroby nie sú prítomné a mohlo by sa zdať, že to nie je potrebné, predpísanú kúru je nutné vždy dokončiť. V opačnom prípade vyzdravenie nemusí byť úplné a choroba sa môže vrátiť. Lieky treba uschovávať uzavreté v lekárničke.
Samozrejme, čím menej liekov sa užíva, tým je to lepšie. Okrem nezávažných príznakov (napr. krátkodobý kašeľ alebo bolesti hlavy), ktoré sa dajú zmierniť bežne dostupnými prípravkami, vždy sa radšej treba poradiť s lekárom, keď sa vyskytnú nejaké zdravotné problémy. Jedine tak sa zabezpečí správna vyváženosť medzi liečebným efektom a prípadnými nežiaducimi účinkami.

Zásady pri podávaní liekov
· Podávať len liek predpísaný lekárom.
· Presne dodržať lekársky predpis - príkaz lekára, pokyny na štítku lieku.
· Lieky podávať presne v určený čas a v predpísanom množstve (najmä antibiotiká), dodržiavať treba aj stanovený počet dní užívania.
· Lieky skladovať na správnom mieste, aby nepodliehali skaze.
· Nepodávať liek z neoznačenej škatuľky alebo fľašky. Neoznačené lieky ihneď znehodnotiť.
· Treba si všímať reakciu chorého na liek Lieky môžu mať aj nežiadúce účinky. Po ich zistení treba ihneď informovať lekára.
· Nehromadiť zásoby liekov. Liek po expiračnej lehote stráca účinok.
· Nenechávať lieky v dosahu detí.

Lieky a tehotnosť
V tehotnosti sa treba vyhýbať užívaniu všetkých liekov, ktoré by mohli ohroziť zdravý vývin plodu. Väčšina liekov sa totiž dostáva z krvného obehu matky do krvi plodu.

Aj keď sú mnohé lieky neškodné, je veľa ďalších, ktoré môžu za určitých okolností a v určitom období vývinu dieťa ohroziť. Znamená to, že sa treba najprv porozprávať so svojím lekárom. Pri chronických ochoreniach, keď sa niektorý liek musí dlhodobo užívať, lekár liečbu prispôsobí.
Je dosť bežné, že tehotným ženám sa predpisujú v rámci prevencie málokrvnosti tabletky železa, ako aj vitamínové prípravky. V závažných prípadoch môže lekár predpísať žene liek proti vracaniu. Lieky a dojčenie
Tu treba lieky užívať tiež len po odporúčaní lekára, ktorý nijaký liek nepredpíše, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Niektoré lieky sa dostávajú do materského mlieka iba v malých dávkach, a tak nie sú nebezpečné. Ak však liek, ktorý sa musí užívať, ohrozuje zdravie dieťaťa, dojčenie treba prerušiť.

Lieky pre deti
Osobitnú obozretnosť si vyžaduje podávanie liekov dojčatám a malým deťom, pretože pečeň, ktorá spracováva látky prítomné v krvi ešte nie je dostatočne vyvinutá. Tak by sa mohlo stať, že hladina lieku v krvi presiahne bezpečné hodnoty. Práve preto je dôležité odmerať presné množstvo tekutých foriem podľa lekárskeho predpisu. Liek sa nesmie zrieďovať a dávať ho dieťaťu z fľaše.
Dieťaťu sa nesmie v nijakom prípade podať liek, ktorý bol predpísaný dospelému alebo inému dieťaťu. Pri podávaní liekov, ktoré dostať bez predpisu, si treba pozorne prečítať návod, prípadne sa poradiť s lekárom či lekárnikom. Dieťaťu sa nikdy nesmie podávať liek dlhodobo bez konzultácie s lekárom, takisto sa nesmú používať lieky, na ktoré dieťa v minulosti reagovalo nevoľnosťou, vracaním, hnačkami, vyrážkami alebo opuchmi kĺbov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?