Liberálna (konzervatívna) hospodárska politika

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)Liberálna (konzervatívna) hospodárska politika

Liberálna hospodárska politika, ako oponent keynesiánskej politiky je zameraná na vytváranie optimálnych podmienok pre fungovanie trhového mechanizmu. Štát má preto podľa tejto politiky určiť len dlhodobo platné pravidlá pre ekonomické subjekty na trhu a minimalizovať zásahy štátu do ekonomiky. Zdôrazňuje, že hlavnou podmienkou fungovania trhového mechanizmu je cenová stabilita. Cenový mechanizmus podľa toho umožňuje účastníkom trhu racionálne sa rozhodovať a tým maximalizovať želaný efekt. Cenová stabilita udržiava hodnotu peňazí. Pri inflácii trhové subjekty strácajú stabilné merítko. Cenová stabilita a fungujúci trh zabezpečia merítko efektu a zabezpečia i dostatočnú zamestnanosť. Štát napomáha rovnováhe dopytu a ponuky cenovou stabilitou, ktorú udržiava stálym rastom ponuky peňazí v súlade s dlhodobým tempom rastu produkcie. Hlavným nástrojom regulácie podľa konzervatívcov je preto monetárna politika.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?