Ladislav Nadaši Jégé Adam Šangala

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Ladislav Nadaši Jégé Adam Šangala

Postavy:
Adam Šangala - vysoký, urastený, bol vlastne celý život utečencom, pretože spravodlivosť ho prenasledovala za to, že sa postavil proti nespravodlivosti. Prvou predtuchou bolo to, že pomohol sedliakovi, kt. sa potom postavil proti nemu. Bola to doba krutovlády, biedy a lakomstva. Autor zdôrazňuje, že pokiaľ bude na svete toľko zla a krutej vlády, život každého člověksa bude podobať na život Adam Šangalu.

Samuel Konôpka - bol človek, kt. aj keď bol kaplánom, musel bojovať proti morálke. A práve Adam mu umožňuje presviedčať ho, že to čo robí, robí dobre. Život ako taký mu nenaplnil cieľ a hlavne cirkev, preto sa jej napokon tiež vzdáva, hoci kvôli nej stratil životnú lásku - Kláru.

Dej:
Adam pasie statok, keď sa zrazu dozvie krutú zvesť, že mu obesili otca. Adam sa vyberá do sveta, na zárobok. Po ceste však stretá pána, ktorý bije poddaných. Nemôže sa na to pozerať, vytrhne pánovi z ruky valašku a vybije ho. Ako tak uteká šírym poľom, príde mu na um, že nie veľmi dobré spravil. Zaraz uteká do mesta, kde sa môže lepšie ukryť. Ako Adam prichodí počuje bubeníka: “ Oznamuje sa všetkým urodzeným pánom i poddaným, že dnes ráno na zemiach pri Furtovke. Vysoko urodzeného pána grófa Imricha Markoča napadlo akési chlapisko a že ho bezbranného valaškou, viacnásobne ťažko poranil. Kto ho oznámi, znamenitú odmenu dostane.” Adam vstupuje do vojska, lebo iba oni ho pred šľachtou ochránia. Skoro však zistí, že sú vo vojsku ťažké pomery. Utečie preto a ukryje sa v blízkom zámku protestantov, kde robí čeľadníka. Praskovský sa poteší, že katolíka Imricha Markoča ubili, i chráni ho. Tu sa stretáva s Betkou, jeho láskou. Jedného večera, keď Adam pomáha Žoši prádlo nosiť, uvidí ho doteraz divoko zabajúce sa panstvo a posilnené vínom popletie si ho s mátohou. Veľmi sa preľaknú a Praskovská potratí. V druhý deň Adam zavrú do temnice lebo sa dozvedia, kto bol na príčine celého zjavu. Rozsudok je krutý : “Odsúdili Adama, aby bol vypätý na škripec, potom, aby bol uštipnutý dvadsať štyri razy žeravými kliešťami, ak toto mučenie pretrpí, má byť obesený.” Na hrade pôsobil protestantský kňaz Konôpka. Cíti, že Praskovski sú pre protestantizmus stratení a keď sa dopočuje, čo je s Adamom vyslobodí ho a spoločne ujdú. Ondrej Praskovský sa ich hneď rozhodne prenasledovať, a však podivnou náhodou, možno Božím riadením sa z neho stáva korisť. Chytia ho zbojníci a kruto ho mučia.

Tu prichodia Konôpka s Adamom, a keďže sú obaja dobrého srdca ťažko raneného Praskovského vyslobodia. Nájdu azyl v Kaštieli. Vrúcne ich príjmu, najmä kvôli protestantizmu. A keď sa dozvedia čo sa ako stalo, sú ešte milší. Praskovský sa pomaly lieči a tu nachádza Adam s Konôpkom najpokojnejšie obdo- bie za štyri týždne ich života. Rodine Praskovského pošlú oznámenie, že ich syn žije a je v dobrej opatere.
Konôpka tu nachádza lásku svojho života, ktorá je však vydatá. Je to pani Klára, manželka Rovnianského zemana. Ich láska nieje naplnená, lebo, Konôpka s Adamom opäť z Kaštieľa opäť utekajú. Tento raz do Trnavy. Adam sa tam stretáva s Betkou a postupom času dostáva do jej bohatšej rodiny. Stáva sa jej mužom. Praskovský prestupuje v Trnave ku katolíkom, kvôli peniazom. Jeho úlohou je však odstrániť istého kalvínskeho kňaza z Trnavy. Do týchto vysokých kruhoch intríg sa zapletie i Konôpka, ktorého odvážajú do Praskoveského hradu. Adam sa na to nemôže pozerať. V noci uteká preto ku protestantom a všetko im vyrozpráva v snahe zachrániť Konôpku. Útok protestantov na vozy sa podarí. Všetko sa potichu urovná a Konôpka je voľný. “ Piaty rok naj- šťastnejšieho manželstva s Adamom pošepol zlý duch Betke, aby vyjavila svojej najlepšej priateľke Judite Krapfnerovej, ako Adam vyslobodil Konôpku. O par dni už celá Trnava vedela, ako sa to stalo. Adama Šangalu sťali na trnavskom námestí za všeobecnej účastí meštianstva.

Názor na dielo:
Autor sa snaží pravdivo opísať nielen súčasnosť, ale dáva pohľad aj do minulosti. Dej je oživovaný dialógom, ktorý nám umožňuje prežívať podobné pocity, ako aj "štvanec" Adam Šangala.

Vládnu náboženské boje, autor sa snaží ukázať na spoluprácu katolíka a evanjelika. Román sa začína smrťou otca Adama a končí Adamovou smrťou. Kritika na poddaných: nevzdelanosť, ľahostajnosť, nedostatok zmyslu pre spravodlivosť, panstvo odsudzuje za surovosť, lakomosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?