Ladislav Mňačko životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 2330×

Příbuzná témataLadislav Mňačko životopis

- (1915 - 94), slovenský spi-sovateľ a publicista. Veľký ohlas doma i v za-hraničí získal autobiografickým románom Smrt' sa volá Engelchen z r. 1959, ktorý bol pre-ložený do mnohých jazykov. Pôsobivo a ne-tradične zobrazil boje partizánskeho oddielu na území jeho rodnej obce Valašské Klobou-ky na Morave. História i politika viackrát za-siahli do jeho životného osudu. Za pokus o emigráciu v období vojnového Slovenského štátu bol internovaný v koncentračnom tábore a nasadený na nútené práce do baní pri Esse-ne. Po úteku sa zúčastnil partizánskych bojov, po skončení vojny pracoval ako komunistic-ký novinár. Písal reportáže z rôznych kútov Eu-rópy a Ázie a ako šéfredaktor Kultúrneho ži-vota otváral čitateľom oči kritikou kultu osobnosti a stalinských praktík päťdesiatych rokov. Táto kritika naplno zaznela z jeho Ones-korených reportáží, z novely Nočný rozhovor, ako aj z románu Ako chutí moc. To sa už Mňač-ko dostal z politických dôvodov do nemilos-ti, a tak r. 1968 emigroval do Rakúska, po r. 1989 sa vrátil do Bratislavy. Istý čas žil aj v Iz-raeli. V nemeckom jazyku publikoval poli-tické eseje, prózy, pracoval na filmových sce-nároch a v Kolíne nad Rýnom mu vyšiel satirický román Súdruh Miinchhausen. Jeho knihy vyšli takmer vo všetkých európskych ja-zykoch, ale aj v čínštine, hebrejčine a japon-čine. Bol jedným z prvých slovenských spi-sovateľov, ktorí pomenovali neprávosti socialistického režimu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?