Laco Novomeský životopis

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5593×

Příbuzná témataLaco Novomeský životopis

Najvýznamnejším predstaviteľom avantgardnej ľavicovej poézie.
Narodil sa v Budapešti. Po vzniku ČSR sa rodina presídlila do Senice. Absolvoval učiteľský ústav v Modre , krátko pôsobil ako učiteľ v Bratislave , neskoršie sa stal žurnalistom. Bol redaktorom ľavicových novín , neskôr až do rozdelenia ČSR žil dlhší čas v Prahe. V roku 1944 sa podieľal na príprave SNP. Po druhej svetovej vojne pôsobil ako politik v oblasti osvety a kultúry. Bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a odsúdený na desť rokov väzenia. Občiansky a umelecky bol rehabilitovaný až v roku 1963 , keď sa opäť vrátil do literatúry. Zomrel v Bratislave.
Prvé básne uverejňoval začiatkom dvadsiatych rokov v časopisoch Vatra , Svojeť , a Nový rod. Dlhší čas sa pulikačne viazal na časopis Mladé Slovensko. Novomeského tvorivé začiatky ovplyvnil jednak civilizmus amerického básnika W. Whitmana , česká proletárska poézia , predchnutá duchom kolektivizmu , z nej najmä J. Wolker , a ruskí básnici V. Majakovskij a S. Jesenin. Hoci bol členom KSČ , v jeho tvorbe sú vždy na prvom mieste umelecké aspekty.
V prvotine Nedeľa sú popri množstve sociálne ladených veršov aj básne vyslovene melancholické , plné osobných smútkov , ale aj úžasu nad svetom , v ktorom boli silní a slebí , v ktorom nik nezastená z detského pozdravenia.
Už tu prejavil silnú stránku tvorivej osobitosti - zmysel pre účinnú básnickú skratku a pôsobivé prežívanie plynutia času.
Vo viacerých básňach debutu Slúžka , Noc , Nedeľa , Fiasko sa prechyľuje k príbehovosti , začleneniu epických motívov do lyrického tkaniva svojej poézie , využíval apollinairovské pásma a črty poetizmu , ktoré prehĺbil v zbierke Romboid. Túto venoval pamiatke Janka Kráľa. Vyjadruje tu smútok nad jeho sociálnymi protikladmi v súzvuku so svojim ľavicovým presvedčením.
V zbierke Otvorené okná sa mu podarilo posilniť avantgardnú a sociálnu tvorbu. Zbierka obsahuje intímne ladené verše Noc v stráni a verše s témou domova Slávny slovenský cmiter.
Cyklická báseň Stretnutia je slovenskou sociálnou epopejou , v ktorej básnik stvárnil tému slovenských hrobov , rozsiatych po bojiskách 1. svetovej vojny , ako aj hrobov slovenských vysťahovalcov roztrúsených po celom svete.
Zbierka Svätý za dedinou , ktorá vyšla v Prahe obsahuje básne so španielskou tématikou.

Španielska krajina , Kondotiér.
Vo väzení napísal ďalších desať básní , ktoré vydal pod názvom Pašovanou ceruzkou.
Svoj návrat do literatúry vyjadril dvoma poémami Vila Tereza a Do mesta 30 minút.
Zbierka Stamtodiaľ a iné obsahuje osobné a tragické motívy. Podobne bol ladený cyklus básní pod názvom Dom , kde žijem , ktorú však už nestihol publikovať.
K problematike SNP sa vrátil v obsiahlej básni Analýza.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?