Laboratórna práca z fyziky v madarcine

Kategorie: Fyzika a astronómia (celkem: 480 referátů a seminárek)Laboratórna práca z fyziky v madarcine

HOSSZÚSÁG MÉRÉSE TOLÓMÉRCÉVEL ÉS MIKROMÉTERCSAVARRAL

FELADAT:

A kréta hosszúságának és vastagságának mérése nóniusszal ellátott tolómércével és mikrométercsavarral.

SEGÉDESZKÖZÖK: kréta, nóniuszzal ellátott tolómérce, mikrométercsavar

ELMÉLETI RÉSZ:

Kis hosszúságok mérésére nóniusszal ellátott tolómércét vagy mikrométercsavart használunk.

A nóniusszal ellátott tolómérce egy milliméterskálával ellátott mérőrúdból és a mérőrúd mentén eltolható segédskálából áll. A főskála és a mérőskála mérőpofákkal van ellátva. A nóniuszon 9 mm hosszúságú szakasz 10 részre van beosztva, tehát a nóniuszon 1 skálarész 0,9 mm. Méréskor a nóniuszon a 0 vonás a mérőrúd mentén az egész milliméterek számát mutatja. Az egész milliméterek számához annyi tizedmilliméter járul, ahányadik nóniuszvonás egybeesik a főskála valamelyik beosztásával. Ilyen eszközzel 0,1 mm-es pontossággal mérhetünk. A nóniusszal ellátott tolómércét úgy képezték ki, hogy azzal belső átmérő és üregek mélysége is mérhető.

A mikrométercsavarnak két érintkező felülete van. Az egyik rögzítésre szolgál, a másik pedig egy 0,5 mm-es menetemelkedésű csavarral van összekapcsolva. Az egész millimétereket a tokra vésett skáláról, a félmillimétereket az alsó skáláról olvassuk le. A csavarhoz kapcsolódó dobon 50 beosztás található. Ha a dobot egyszer teljesen elfordítjuk, akkor a csavar vége 0,5 mm-rel, viszont ha a dobot csak egyetlen osztásrésszel forgatjuk el, akkor a csavar vége 0,01 mm-rel tolódik el. A csavart általában a vele nem merev összeköttetésben levő „finomállító” segítségével forgatjuk, amely egy bizonyos nyomáson túl a csavart megállítja, nehogy az károsodjon.

MUNKAMENET:

1. Lemérem 9-szer a kréta vastagságát mikrométercsavarral.

2. Majd 6-szor megmérem a kréta hosszát tolómércével.

3. Kiszámítom a lemért adatok aritmetikai átlagát, majd minden mérés abszolút és relatív hibáját.

4. Összehasonlítom az egyes mérőeszközök mérési pontosságát a relatív hibák segítségével.

MÉRÉS EREDMÉNYE:

1. vastagság mérése mikrométercsavarral:

Mérés sorszáma

i ai

mm ∆ai

mm

1. 11,690 (-) 0,020

2. 11,705 (-) 0,035

3. 11,665 0,005

4. 11,665 0,005

5. 11,660 (-) 0,010

6. 11,660 (-) 0,010

7. 11,690 (-) 0,020

8. 11,710 (-) 0,040

9. 11,590 0,080

Összeg 105,035 0,225

Aritmetikai átlag 11,670 0,025

L – mérésem eredménye (intervallum)

l – mért értékek átlaga

∆l – átlagos abszolút hiba

l1 = 11,670 mm L = l1 ą ∆l1 δl1 = ∆l1 / l1

∆l1 = 0,025 mm L = (11,670 ą 0,025) mm δl1 = 0,025mm/11,670mm L = δl1 = 0,002 = 0,2%

2. hosszúság mérése tolómércével:

Mérés sorszáma

i hi

mm ∆hi

mm

1. 98,10 0,05

2. 98,10 0,05

3. 98,10 0,05

4. 98,15 0,00

5. 98,20 (-) 0,05

6. 98,10 0,05

Összeg 588,75 0,25

Aritmetikai átlag 98,15 0,05

l2 = 98,15 mm L = l2 ą ∆l2 δl2 = ∆l2 / l2

∆l2 = 0,05 mm L = (98,15 ą 0,05) mm δl2 = 0,05mm /98,15mm

L = δl2 = 0,0005 = 0,05%

A MÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE:

A számadatokból láthatóan a tolómércével való mérésem pontosabb volt. Az abszolút hibákból látható, hogy tolómércével 0,05-os pontossággal mérhetünk, mikrométercsavarral viszont már 0,025-os pontossággal. Ez tehát azt jelenti, hogy a mikrométercsavar pontosabb mérőeszköz, mint a nóniusszal ellátott tolómérce. Igaz, jelen esetben ez nem figyelhető meg annyira.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?